Բանաստեղծութիւններ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Չի'ք համ ի բանս երկարագոյնս,
Թէ լաւ, թէ վատ` քիչն անոյշ է,
Սիրելի է միակ որդին,
Թէեւ վարատ` քիչն անոյշ է:

Մինչ ճանապարհն է յոյժ հեռի,
Անդ ուղեւորք սակաւք գընան,
Աստ ո'չ է ճահ քեզ յարացոյց,
Մինչ զայն գիտես դու ըստ ինքեան:

Ծիծաղ կամ լաց եւ այլ ինչ բան,
Լըրիւ, բոլորքն յայս կայանան,
Եթէ քարոզ, եւ եթէ դաս,
Եւ կամ խըրատ` քիչն անոյշ է:

Ի կեր ի խում եւ յըզբօսանս,
Երբ չէ արժան թէ ընթանաս,
Զմասն աստուծոյ յափըշտակես,
Լեալ աւազակ` օտարանաս:

Զի բընաւիցն է ժամանակ,
Ըստ իմաստնոյն, յոր հըմտանաս,
Յորմէ եղեալքս անհարազատ,
Երգեմք առատ` քիչն անոյշ է: