Բանաստեղծութիւններ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԶԽՂՃՄՏԱՆԱՑ

Յիմանալիս եւ յըզգալիս
Ո'չ գոն երբէք գոյք քեզ նըման,
Քեզ ո՞ր լեզու եւ ո՞ր բերան
Կարիցէ տալ բան գովութեան:

Դու մերձաւոր աստուածութեան,
Արդարասէր, անզուգական,
Անասնացեալ անձանց մերոց`
Յա'ր անխափան ուղղիչ խըթան: