Բանաստեղծութիւններ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԴԱՐՁԵԱԼ ԶՆՈՅՆՈՅ ԵՒ ԲԱՐԿՈՒԹԵՆԷ

Բարի եւ չար հրամայեցեալ եւ արգելեալ,
Ընդ բարութիւն եւ չարութիւն համակարգեալ,
Թէ իրաւանց հետեւիցիս միմեանց կըցեալ,
Չարքն եղանին յերեսաց քոց տարահերքեալ:

Այլ բարկութիւն անըզգամաց է' վառ կըրակ,
Զի ո'չ հայի բընաւ յաւագ եւ յանաւագ,
Այլ զչարութիւնն իւր առօրին լի բովանդակ
Բերէ արտաքս, զերթ փոթորակ անժամանակ:

Առանց քոյոյ նըպաստութեան փուշք շատանան,
Եւ եղիճով այգիք լըցեալ խոպանանան,
Բերրի հողոց եւ պարտիզաց ընդդիմանան,
Անտառօրէն արմատ ձըգեալ յոյժ թաւանան:

Վարդայատակ այգիքն եղեն անմարդաբնակ,
Եւ ձագս հանին անդէն գազանք չարատեսակ,
Այլ ուր իցէ արդարութիւն զուտ, ՚ւ անապակ,
Անդ բուսանին վարդ մանուշակ, արագ-արագ: