Այլ քերթուածներ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
1. ԵՐԳԸ
       Լուսինն հայլւոյն մէջ առուակին հեզասահ
Ձոյլ արծաթի դէմքն իր անոյշ պատկերէ,
Լուռ ու պարզկայ գիշերին մէջ կ'ազդեն ահ
Գունդեր հըսկայ` կազմակերպուած ծառերէ:
       Հեռո՜ւն, հեռո՜ւն ձայն մը յուզիչ, տխրաշեշտ,
Գունդերուն մէջ հըսկայ ւ' ահեղ ծառերուն,
Կը մարմըրի, տըխուր սըրտի սփոփ հեշտ,
Փրփրոտ ծփանք ցաւի յորդ ալիքներուն:
       Հեռու քաղքի ժըխորներէն տաղտկալի,
Խորհրդաւոր ռութեան մէջ գիշերին,
Երգով մ'անշէջ , սիրով, յոյզով, խանդով լի
Թաղել կ'ուզէ կարծես սէրերն իր սիրտին:
       Լուսնակն աղու դալկութեան մէջ նուաղի,
Առուակին ձայնն ալ կորսուի, կ'անհետի,
Բլրոյն կատարն սուրբն ալ քունի մէջ թաղուի
Մասնակցելով մարդուն երգին սեւ սուգի:
       1901, Օգոստ., Սւազ, Ս. Յակոբ