Այլ քերթուածներ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
3. ԻՐԻԿՈՒԱՆ ԴԷՄ
       Հեշտ այգուն մօտ երազեցի, մըրափիս մէջ,
Վառ գոյներով դրասանգուած երգը կեանքին.
Եւ դողդոջուն ծիածաններ մետաքսառէջ
Ու փաղփածոպ, կ'երկարէին աշխարհ մ'անգին:
       Օրուան կեանքի տըւայտանքներ` իմ յորձանուտ
Երազներուս հըմայքն ի սպառ փարատեցին.
Ու դիտեցի կեանքը մօտէն, զերծ` պատրանուտ
Խօլ խաղերէ, եւ կոտտանքներով դաժան խոցին:
       Իրիկուան դէ՜մ… Ըստուերները կ'իյնան արագ:
Զուր առտըւան երազանքներս ես կ'որոնեմ.
Ըմպեց անոնց լոյս շիթերը սէր մը վայրագ.
Հեծեծանքիս հետ մընացած մինակ, հո՛ն եմ…
       1902,