Այլ քերթուածներ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
33. ՀԱՄՐԸ
       Պիտի հծծէր անհուն բառն իր տարփանքին,
Աղբիւրին քով, աղջիկներու ականջին.
Բայց անհունը գէթ չըլլար վա՛նկ մը չնչին.
Ջուրն` իրեն տեղ` կ'երկնէ սիրերգն այդ անգին:
       Իր խո՛կն է ծներ բառն` որ հծծիւնն է սիւքին:
Ջուրին կարկաջն, հովին մրմո՜ւնջն իսկ վերջին,
Անհունօրէն քաղցրազըւարճ եւ ուժգին`
Սլացիկ թեւն են իր մեղեդի անուրջին:
       Պիտի ըսէր, ա՜հ ամէնն ալ, ամէ՜նն ալ…
Բայց չէ՜ կերպեր տակաւին բառն առաջին.
Քանզի կ'ըղձայ անհունին մէջ միշտ մընալ,
       Քանզի բնութիւնն ալ` պարզ ու մեծ` միշտ կ'ըսէ,
Մի՜շտ կ'ոլորէ, մէջն երգեցիկ իր շունչին`
Մտքին վանկերն, հոգւոյն նըւագը լոյսէ:
       1907, Օգոստոս