Այլ քերթուածներ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
31. ԿԱՂԸ
       Նոր պտղեր է լիալուսնակը բուստէ,
Որ կ'ընկղմէ մէջն իր շառայլ անդոհին,
Կապոյտներով պատարուն կաղ մանկուհին`
Որ մարգին վրայ թռչնիկի պէս կ'ոստոստէ:
       Թռչնիկի պէս կ'առնէ թեւթափն իր ուժգին,
Կ'ըլլայ ծաղիկ, կախուած անտես մէկ ոստէ,
Մատն անծանօթ` արարչութեան մը ձեռքին`
Որ համաչափ քայլերն անոր կը շեշտէ:
       Շուտ, կորագիծ քայլե՜րն անոր կշռական.
Ո՜վ դաշնաւոր չափակցութիւն, ուր կու գան
Թռչունին սլացքն ու ջրվէժի մէջ վայրէջ:
       Եւ անծանօթ գրքի մը զերթ անծայր էջ,
Մարգն` երկիւղած` ու լսնազօծ ու կանանչ`
Պահեց աղջկան քայլին դըրոշմն անճանաչ: