Այլ քերթուածներ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
8. ԴԵՂԻՆ ՎԱՐԴԵՐ
       Դեղին վարդեր մայիսի,
Բուրումներով խնկաւէտ,
Թալկութեան մը մէջ յաւէտ
Կը տժգունին մեկուսի:
       Հէք սիրտերու մըտերիմ,
Տժգո՜յն վարդե՜ր մայիսի,
Հեշտ նազանքով մը կոյսի,
Ու, հատնումէն ոխերիմ,
       Կու լան: Հեւքով նըւաղկոտ
Եղկ բուրում մը կը խուսի
Տժգոյն վարդէն մայիսի.
Ու կանգ կ'առնէ իսկոյն հոտ:
       Լըքուած հոգին մեկուսի,
Որ կը մըխայ անտերունջ,
Մինչեւ խամրի ալ անշունչ
Վարդերուն պէս մայիսի:
       1903