Այլ քերթուածներ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
6. ԾԱՂԿԷ ՔԱՌԵԱԿ
       Քերթողի վառ խանդով գրուած
Քառեակներէն աւելի,
Ես կը սիրեմ նրբակազմած,
Գունեղ քառեակը ծաղկի:
       Նկարագեղ ոճով գծուած
Պատկերն յուզիչ է նուազ,
Քան դաշտերէ լայնատարած
Քաղուած ծաղիկն հեշտանազ:
       Հո՛ն, բաժակին մէջ ծաղիկին
Ոսկեփոշի թեւով գէջ,
Սիրով պատած սիրտի մ'անգին
Կ'առնէ պատկերն ելեւէջ:
       Այդ պատկերը շատ աւելի
Յուզիչ է` քան քերթողին
Յոյզով մ'անհուն, անպատմելի
Գրած տողերն քառեակին: