Այլ քերթուածներ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
13. ՍԻՐՈՅ ՈՒՂԻՆ
       Ուղի մ'ունիմ ես նրբանոյշ,
եւՍիրոյս ուղին մետաքսաւէտ, եւ
Որուն հըմայքն երջանկայուշ`
Կ'ոգեւորէ զիս առ յաւէտ:
       Քընքոյշ հիւթեր կը փթթին հոն,
Ու հարսնուկներ հըրահոսան.
Հոն կը հիւսեմ երգ ու գեղօն,
Ե՛ս, սիրավառ, խանդո՜տ գուսան:
       Իսկ երբ օր մը խըլեն աչքէս
Իմ պաշտելի ուղիս` անհետ,
Մութ գիշերներն` ու ոսկեգէս
Չըցոլայ ա՛լ արեւն յաւէտ,
       Նորէն գըտնեմ պիտի ես յար
Սիրոյս ճամբան, մի՜շտ անմոլոր.
Բաւ է անոր ես անդադար
Հըրայրքն ունիմ, պաշտո՜ւմ բոլոր: