Բորչալուի գաւառ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
Ս. ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻՆ
       Սպասալարների դամբարանից դէպի արեւելք, Գրիգոր Տուէրորդու դամբարանի մօտ գտնւում է սբ. Յարութեան եկեղեցին, որ սրբատաշ քարից շինուած, առանց գմբէթի մի շէնք է, 6 արշ. 3 վ. երկ. եւ 41/2 արշ. լայնութեան։ Մի գեղեցկաքանդակ դուռ բացւում է արեւելեան կողմում։ Ներքուստ եկեղեցին մի միջնորմով բաժանւում է երկու փոքրիկ պատարագամատոյց խորանների, որոնցից իւրաքանչիւրն ունի մի փոքրիկ, նեղ եւ երկար պատուհան։