Բորչալուի գաւառ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՔԱՐԵՐ

       Ագռաւաքար.
       Աղուեսաքար.
       Արտաշքար.
       Թրաքար.
       Կալաքար.
       Կանչելաքար.
       Կասկար.
       Կմբրաքար.
       Կովազիզիկ.
       Շամփրաքար.
       Շիգաքար.
       Մրզաքար.
       Չեչաքար.
       Պռաքար.
       Սիպեքար.
       Սրոցաքար *.