Հողային հարցը

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ՏԷՐ ԿԱՐԱՊԵՏԵԱՆ ԳԵՂԱՄ,

ՀՈՂԱՅԻՆ ՀԱՐՑԸ ՀԱՅԱԲՆԱԿ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐՈՒ ՄԷՋ
Յաւելուածով մը՝ Չարսանճագի հողավէճի մասին պետական խորհրդի որոշումին բնագիրը, Կ. Պօլիս, 1911