Գանձեր, տաղեր, փոխեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Հանճարեղ շնորհալիդ ընտրեալ է,
Յարքայից հըզօրաց զարմէ է,
Մեզ պարգեւ ի տանէն Լատինէ.
Հրեշտակ հրաշագեղ Հռիփսիմէ:

Ռահահորդ ուղեւոր երկնընթաց,
Օրինաց երկնայնոցն խորազգաց.
Ուրացեալ զանձն եւ զփառս հայրենեաց.
Հրեշտակ հրաշագեղ Հռիփսիմէ:

Իմաստուն սուրբ կուսան գերյարգոյ,
Հրով Բանին ի յերկիր արկելոյ
Վառեցեր ըզլապտեր հաւատոյ.
Հրեշտակ հրաշագեղ Հռիփսիմէ:

Փեսային Քրիստոսի մարմնացեալ,
Անապակ կուսութեամբ հարսնացեալ,
Յառագաստ անմատոյց բազմեցեալ.
Հրեշտակ հրաշագեղ Հռիփսիմէ:

Սիրասնունդ սիրամարգ սըխրալի,
Նըրբափայլ ոսկէթել տարփալի
Եռապսակ իւղագլուխ ցանկալի.
Հրեշտակ հրաշագեղ Հռիփսիմէ:

Իսկաճեմ աղաւնի օդապար,
Նոր Նոյեան տապանն է քոյդ դադար,
Օձասպան արագիլ դու արդար.
Հրեշտակ հրաշագեղ Հռիփսիմէ:

Մըտաւոր մարտիրոս մըրցական,
Էական Բանին Հօր զօրութեան,
Լիակոխ քաջութեամբ ըզհընձան.
Հրեշտակ հրաշագեղ Հռիփսիմէ:

Է գունեղ թաթաւեալ ի բոսոր,
Սաղարթուն կարմրորակ իբր խընձոր,
Հարսն ազնիւ դու արեամբ քօղաւոր.
Հրեշտակ հրաշագեղ Հռիփսիմէ:


ՎԵՐՋ