Մանր երկեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Էլ-հրատարակութեան աղբիւրը՝

ԿՈՅՐԸ - «Ծաղիկ», 1895, 25 Մարտ, թիւ 3, էջ 93-95։

ԱՂՋԿԱՆ ՀՈԳԻՆԵՐ -  «Ծաղիկ», 1895, 22 Ապրիլ, թիւ 5, էջ 192-196։

ԳՆՉՈՒՀԻՆ Արեւելեան երգեր -  «Ծաղիկ», 1903, թիւ 10, 5 Ապրիլ, էջ 119։

ՅԱՆՑԱՒՈՐ ԿԻՆԸ (Նորավէպ) -  «Ծաղիկ», 1903, թիւ 24, 12 Յուլիս, էջ 281-282։

ՄՐՑՈՒՄԸ (Նորավէպ) -  «Ծաղիկ», 1903, թիւ 26, 26 Յուլիս, էջ 306-308։

ՑԱՒԻՆ ՀԵՇՏԱՆՔԸ (Նորավէպ) -  «Ծաղիկ», 1903, թիւ 27, 2 Օգոստոս, էջ 317-319։

ՈՒՐՈՒԱՆԿԱՐՆԵՐ -  «Ծաղիկ», 1904, թիւ 19, 8 Մայիս, էջ 56։

ՍԻՐՈՅ ՎՐԷԺԸ (Նորավէպ) -  «Ծաղիկ», 1904, թիւ 6, 7 Փետրուար, էջ 74։ Թիւ 7, 14 Փետրուար, էջ 92-93։

ՊԶՏԻԿ ԼՈՒԻԶԸ (ՈՒՍԱՆՈՂԻ ԿԵԱՆՔԷ) - «Ծաղիկ», 1904, թիւ 26, 26 Յունիս, էջ 164-167։

ՃԵՐՄԱԿ ՎԱՐԴԵՐԸ -  «Ծաղիկ», 1904, թիւ 13, 27 Մարտ, էջ   158-159։

ՅԱՍՄԻԿՆԵՐԸ -  «Հայ Գրականութիւն», Ա. Տարի, 1/14 Յուլիս, 1911, թիւ 1, էջ 20-21։

ԻՏԷԱԼԸ  (ՏԵՂԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔԷ) -   «Հայ Գրականութիւն», Ա. Տարի, 1/14 Օգոստոս, 1911, թիւ 2, էջ 14-19։

ԱՍՏՈՒԱԾԱՅԻՆ ԺՊԻՏԸ -  «Հայ Գրականութիւն», Ա. Տարի, 1/14 Հոկտեմբեր, 1911, թիւ 4, էջ 1-4։

ԳԱՂԹԱԿԱՆՆԵՐԸ -  «Հայ Գրականութիւն», Ա. Տարի, 1/14 Դեկտեմբեր, 1911, թիւ 6, էջ 4-7։

ՈՒԽՏԸ -  «Հայ Գրականութիւն», Բ. Տարի, 1/14 Սեպտեմբեր, 1912, թիւ 2, էջ 10-14։

ՍԵՒ ԳԴԱԿԸ -  «Հայ Գրականութիւն», Բ. Տարի, 1/14 Նոյեմբեր, 1912, թիւ 4, էջ 5-9։

ԵՐԿՈՒ ԿՈՅՐԵՐԸ -  «Հայ Գրականութիւն», Ա. Տարի, 1/14 Յունվար, 1912, թիւ 7, էջ 9-17։

ԴԵՂՆԱԾ ԷՋԸ -  «Հայ Գրականութիւն», Ա. Տարի, 1/14 Յունիս, 1912, թիւ 12, էջ 40-45։

ՓԱՌՔԸ -  «Հայ Գրականութիւն»,   Բ. Տարի, 1/14 Փետրվար, 1913, թիւ 6, էջ 13-17։

ՇԱՔԱՐԻ ՏՈՒՓԸ -  «Ծաղիկ», 1905, 10 Յունուար, թիւ 9, էջ 437-443։

ՊԱՌԱՒԻՆ ՅՈՅՍԸ - «Ազդակ», 1909, 28/13 Մարտ, թիւ 12, էջ 179-181։

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԸ (Տիպարներ) - «Արեւելեան մամուլ», 1906, 19 Ապրիլ, թիւ 17, էջ 406-411։

ԿԱՐԱՒԱՆԸ -  «Ազատ բեմ», 1907, 9 Յունուար, թիւ 74։ Վերատպութիւնը՝ «Ձայն հայրենեաց», 1908, 23 Հոկտեմբեր, թիւ 1 էջ 3-5։

ԳԻՇԵՐԻ ԵՐԳ - «Հայրենիքի քնար», 1908, թիւ 6, էջ 124 (արտատպուած «Ծաղիկ»ից)։

ՍԽԱԼՄՈՒՆՔ ՄԸ -  «Մասիս», 1907, թիւ 47, 17 Նոյեմբեր, էջ 944-947 եւ 1907, 1 Դեկտեմբեր, թիւ 1, էջ 16-18։

ԿՄԱԽՔԸ   - «Ծաղիկ» շաբաթաթերթ, ԺԷ տարի (581),   թիւ 18, 1 յունիս, 1905, էջ 241-247։

ՖԱՔԻՐԸ   - «Ծաղիկ» շաբաթաթերթ, ԺԷ. տարի (573), թիւ 8, 31 Դեկտեմբեր, 1904, էջ 381-386։

ՎԵՐՅՈՒՇՈՒՄՆԵՐ - «Ծաղիկ» շաբաթաթերթ, 16րդ տարի, Թիւ 47 (584), 26 Դեկտեմբեր, 1903, էջ 508-510։

ԱՇՈՒՂԸ   - «Ծաղիկ» շաբաթաթերթ, 17րդ տարի. Թիւ 1 (585), 5 Յունվար, 1904, էջ 11-12։

ԴԻՄՈՒՄ ՄԸ - «Ծաղիկ» շաբաթաթերթ, 17րդ տարի, թիւ 21 (564), 22 մայիս 1904, էջ 83-85։

ԳԻՐՔԻ ՄԸ ՎԱՒԵՐԱՑՈՒՄԸ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻՆ ԿՈՂՄԷ - «Ծաղիկ» շաբաթաթերթ, 17րդ տարի, թիւ 22. (564), 29 մայիս, 1904, էջ 102-104։

ՎՇՏԻ ԵՐԳԵՐ - «Հայաստանի կոչնակ», 1923, Սեպտեմբեր 29, թիւ 39, էջ 1223-1226։ Հոկտեմբեր 6, թիւ 40, էջ 1258-1260։


ՄԱՅՐԵՆԻ ՏՈՒՆ - «Հայաստանի կոչնակ», 1925, Յունուար 3, թիւ 1, էջ 10-11 Յունուար 10, թիւ 2, էջ 41-43։