Ծաղկեփունջ կամ Բրգնիկցիի մը նուագները

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՍԻՐԵՐԳ

Ամօթխած լուսնին
Ոսկի դէմքին պէս,
Վաղինակ ծաղիկ
Կը փայլիս, բուրես:
Երբ մանուկ էի
Կ’ըղձայի որքա՜ն
Ժողվել, յօրինել
Քեզ փունջ համասպրան…
Բըրգընկուհին ալ
Նազելով զըւարթ`
Կը քաղէ քեզի`
Կ’ըլլաս կուրծքին զարդ:
Հոն կ’ապրիս` հիմա
Աչքերուն տակ վէս,
Որոնք սիգալով
Մերթ մերթ նային քեզ:
Մեղմիկ կը բուրես
Լանջքին քով մարմար`
Ուր սիրոյ յոյզեր
Քեզ կ’օրօրեն յար:
Կուսական սըրտին
Այդ յոյզերն ամէն`
Մինչ դեռ իմ աչքէս
Խուսափուկ խռովք են…
                     7 մայիս, 1901