Ծաղկեփունջ կամ Բրգնիկցիի մը նուագները

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄԱՅԻՍ

Արշալոյսը հազիւ բացուած,
Զուարթ երամք սիրուն ծիծռանց
Իրենց ջերմիկ փափուկ բոյնէն
Ելած` ընդփոյթ կը ճըռուողեն.
-Բարի՛ եկար չըքնաղ մայիս,
Երգի, բոյրի, սիրոյ ամիս:
Դաշտ, մարգ, պարտէզ եւ բուրաստան
Մըրցում մ’ունին ծաղկանց գունեան,
Շուշան, մեխակ, վարդ ու յասմիկ
Սիւքին շընչով բուրեն քաղցրիկ.
-Բարի՛ եկար չըքնաղ մայիս,
Երգի, բոյրի, սիրոյ ամիս:
Վերջալուսին ամէն անգամ
Ես ալ պուրակ կամ դաշտ կ’երթամ,
Եւ բնութեան գեղովն արբշիռ`
Միշտ կը մընչեմ առնելով հիռ.
-Բարի՛ եկար չըքնաղ մայիս,
Երգի, բոյրի, սիրոյ ամիս: