Ծաղկեփունջ կամ Բրգնիկցիի մը նուագները

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՀԱՄԲՈՅՐ ՄԸ

Թաւուտքի մը շուքին տակ
Հըմայք մը կար` ա՜հ, օրն այն,
Թըռչունք, ծաղկունք, սիւք, վըտակ`
Ունէին խինդ մ’անսահման…
Ճիշտ իրարու քով քովի
Նըստած էինք երկուքս ալ,
Նայուածքներով գինովի
Ջանայի զինքն կարդալ:
Մագնիսացած էի, ա՜խ,
Սեւ աչքերէն սըրտագրաւ,
Սէգ նազանքով մը դանդաղ`
Ձեռքըս ձեռքին մէջ առաւ:
Երազներու մէջ մոլոր
Վերացումի ազդման տակ,
Իր խոր աչքէն մեղրածոր
Համբոյր մ’առի կուշտ ու տաք…
Շըրթանցըս վրայ կը թրթռայ
Տակաւին այն վառ համբոյր,
Զերդ արտօսրը մը վարդին վրայ
Ինկած` կուսի մ’աչքէն հուր: