Այլ քերթուածներ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
20. ԵԿՈՒՐ (Սիրերգ)
       Եկո՜ւր, տաղտկալից կեանքըս խաղաղէ,
Ըզգալ տո՛ւր ինծի գորովանքն ու յոյս.
Պիտի գայ օր մ'օր հոգիդ աւաղէ
Արագ խուսափումն երազին այս լոյս:
       Եկո՜ւր. վաղը դուն գուցէ՜ թարշամիս,
Եւ գուցէ տենդով մը մեռնի հոգիս,
Մի՛ խամրեցըներ յոյզը պաշտումիս:
       Թո՛ղ որ նայուածքիդ ըմպեմ բոցը ջինջ,
Մօտեցի՜ր, քնքոյշ ծաղի՜կը կեանքիս.
Համբոյրի մը մէջ մոռնամ ամէնինչ:
       Ա՜հ, այս կեանքն աղուո՛ր որքա՜ն դանդաղ է:
Եկո՜ւր, ձանձրոյթը հալեցուր հոգւոյս.
Լոյս երազի մը մէջը զիս թաղէ,
Բե՜ր ինծի սըրտիդ գուրգուրանքը կոյս:
       Սկիւտար