Համապատկեր արեւմտահայ գրականութեան, Ժ հատոր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Զ.

Չեմ գիտեր, այս երկար խօսակցութենէն վերջ, կա՞յ տակաւին կարիք, Օշականի գրական դաւանանքը ենթարկելու վերլուծման։ Քննադատութիւնը սոփեստութիւն է ու տափակութիւն։ Ամե/494/նէն նուազ մեղաւոր պարագային՝ խնդրական հարցերու շուրջ թափառում։ Գրագէտի մը գրչին տակ կիրք, գեղեցկութիւն։ Քննադատի մը իբր մենաշնորհ՝ աշխարհին ամենէն թշուառ արքայութիւնը։

Երանի՜ անոնց, որոնք պէտք չունեցան քննադատին։