Համապատկեր արեւմտահայ գրականութեան, Ժ հատոր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Բաժինն իրականացուել է  Գալուստ Կիւլպէնկեան
հիմնարկութեան նիւթական աջակցութեամբ
Յակոբ Օշական,

Համապատկեր արեւմտահայ գրականութեան,

տասներորդ հատոր, Արուեստագէտ սերունդ։

Յակոբ Օշական, Վկայութիւն,

Անթիլիաս-Լիբանան, 1982։


Սոյն հատորը կը հրաարակուի մեկենասութեամբ Եգիպտահայ բարերար
Աւետիս Ն. Չագըճեանի
ի յիշատակ իր անմոռանալի Տիկնոջ
Վերժին Չագըճեանի
որ երջանկութիւնն ունեցած է աշակերտելու տաղանդաւոր գրագէտ եւ մեծանուն քննադատ
Յակոբ Օշականի