Գրական ասուլիսներ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

Ապտիւլ Համիտ Երկրորդ (1842-1818), թուրք սուլթան (18761909 թթ. ) 3, 94, 146, 188, 226:

Աբովեան Խաչատուր (1809-1948), բանաստեղծ, մանկավարժ, վիպագիր, հայ նոր գրականության հիմնադիրը 19, 23, 110:

Ալիշան Ղեւոնդ (1820-1901), բանաստեղծ, բանասեր, թարգմանիչ 13, 24, 96, 119, 126, 170, 204, 226, 231:

Ահարոնեան Աւետիս (1866-1948), գրող, քաղաքական գործիչ 23, 110, 189, 211, 217:

Ահարոնեան Վարդգէս . Մենակ, 1892-1965), քննադատ, հրապարակախոս 217:

Աղաեան Ղազարոս (1840-1911), բանաստեղծ, արձակագիր, մանկավարժ 129, 228:

Աղբալեան Նիկօլ (1873-1947), գրականագետ, մանկավարժ, քաղաքական գործիչ 27:

Աճեմեան Մկրտիչ (1838-1917), բանաստեղծ 170:

Անդրանիկ (Օզանեան Անդրանիկ, 1865-1927), հայ ֆիդայապետ (հայդուկապետ), զորահրամանատար 191:

Անդրէասեան Գալուստ (1868-1906), հայ հրապարակախոս, խմբագիր, արձակագիր, թարգմանիչ 134։

Անդրիկեան Ներսեհ (1879-1936), քննադատ, բանասեր, Մխիթարյան միաբանության անդամ 130, 228:

Անտոնեան Արամ (1875-1952), գրող, պատմաբան, հրապարակախոս, խմբագիր 134:

Ասատուր Զապել (1863-1934), հայտնի է նաեւ Սիպիլ գրական անունով, գրող, մանկավարժ 11-12, 24, 62, 64, 71:

Ասատուր Հրանտ (1862-1928), հրապարակախոս, խմբագիր, մանկավարժ, գրական-հասարակական գործիչ 64, 80, 83, 134:

Ատրուշան տե՛ս Երեմեան Սիմոն: Արծրունի Գրիգոր (1845-1892), հրապարակախոս, գրական-հասարակական գործիչ 11, 85, 239։

Արմէն Ենովք (1883-1968), գրող, խմբագիր, հրապարակախոս, մշակութային գործիչ 226:

Արնօլտ (Մեթյու Առնոլդ, 1822-1888), անգլիացի բանաստեղծ եւ մշակութաբան 69:

Արփիար տե՛ս Արփիարեան Արփիար:

Արփիարեան Արփիար (1851-1908), գրող, հրապարակախոս, խմբագիր 4, 63, 72, 80-81, 85, 92, 94, 164, 204, 226, 238:

Բաբկէն (Բաբկեն Սյունի, իսկական անունը Փարյան Պետրոս, 1873-1896), հայ ազգային-ազատագրական շարժման գործիչ 188:

Բագրատունի Արսէն Կոմիտաս (1790-1877), բանաստեղծ, բանասեր, թարգմանիչ, Մխիթարյան միաբանության անդամ 119, 126, 228:

Բաշալեան Լեւոն (1868-1943), արձակագիր 72, 80-81, 83, 85։

Բարսեղեան Արմենակ (1883-1949), փիլիսոփայության դոկտոր, մանկավարժ 9, 23, 30, 56, 90, 121, 125, 127:

Բերբերեան Մինաս (1871-1919), գրականագետ, իրավաբան, հասարակական-քաղաքական գործիչ 217, 224:

Բժիկեան Ղուկաս, գրականագետ, Մխիթարյան միաբանության անդամ 217:

Գազալիս Հանրի (1840-1909), ֆրանսիացի բանաստեղծ 100:

Գամառ-Քաթիպա տե՛ս Պատկանեան Ռափայէլ:

Գասգանտիլեան (Քասքանտիլյան) Արիստակէս (1853-1942), մանկավարժ, պաշտոնավարել է Կ. Պոլսի, Վենետիկի եւ Տրապիզոնի Մխիթարյան վարժարաններում 95:

Գեղամ (Տեր-Կարապետյան Գեղամ, Մշո Գեղամ, 1865-1918), արձակագիր, ուսուցիչ, քաղաքական գործիչ 159:

Գնունի 188:

Գօլանճեան Եդուարդ (1880-1957), բանաստեղծ, թարգմանիչ 20-22, 90, 99, 127, 134, 229-230:

Դեմիրճեան Դերենիկ (1877-1956), գրող, հրապարակախոս 222-223։

Դուրեան Եղիշէ (1860-1830), հոգեւորական գործիչ, բանաստեղծ, բանասեր, Կ. Պոլսի հայոց պատրիարք 62:

Դուրեան Պետրոս (1851-1872), բանաստեղծ 4, 24, 92, 94-95, 105, 204, 227:

Դուրեան Սրբազան տե՛ս Դուրեան Եղիշէ:

Եարճանեան Ատոմ տե՛ս Սիամանթօ: Ելքէնճեան Տիգրան (1866-1905), թարգմանիչ, բանասեր 170: Եղիշէ (V դ. ), պատմագիր 233: Եղիա տե՛ս Տէմիրճիպաշեան Եղիա: Եսայեան Գրիգոր, թարգմանիչ 134, 229-230: Եսայեան Զապէլ (օրիորդական ազգանունը՝ Յովհաննիսեան, 1878-1943), արձակագիր, թարգմանիչ, հրապարակագիր 1418, 27, 30, 110, 132, 136, 210։

Երեմեան Սիմոն (Ատրուշան, 1871-1938), բանասեր, գրող, Մխիթարյան միաբանության անդամ 130, 164, 217:

Երէցեան Արսէն, գրող 130:

Երուխան տե՛ս Սրմաքէշխանլեան Երուանդ:

Զարդարեան Ռուբէն (1874-1915), գրող, թարգմանիչ, հրապարակախոս, մանկավարժ, խմբագիր 3, 9, 14-18, 23, 27, 30, 32, 58, 90, 125, 127, 132-136, 138-145, 147-155, 159-164, 186, 210, 216-217, 220, 229-230, 232-234:

Զօհրապ Գրիգոր (Զօհրապեան, 1861-1915), արձակագիր, հրապարակախոս, փաստաբան-իրավագետ, հասարակական-քաղաքական գործիչ 3, 9-14, 27, 30, 32, 58, 62-65, 67-74, 76-77, 79-87, 90-91, 134, 220, 223-225:

Զօլա Էմիլ (1840-1902), ֆրանսիացի գրող 18, 60, 86, 149, 223, 225:

Էսաճանեան Լեւոն (1890-1935), բանաստեղծ 130, 228:

Թայյատ (Թայադ) Լորան (1854-1919), ֆրանսիացի բանաստեղծ 100:

Թէոդիկ (Լապճինեան Թէոդորոս, 1873-1928), գրող, խմբագիր, բանասեր 10, 58, 210, 226:

Թէոդիկ Արշակուհի (Ճեզուէճեան, 1875-1922), գրող, բանասեր 100։

Թէրզեան Թովմաս (1840-1909), բանաստեղծ, դրամատուրգ, մանկավարժ 4, 24, 94, 170, 183, 204:

Թէքէեան Վահան (1878-1945), բանաստեղծ 10-11, 13, 32, 62, 79, 85, 164, 166, 182, 217, 234:

Թիցիան (Տիցիանո Վեչելլո կամ Տիցիան, 1477 կամ 1488-901576), իտալացի նկարիչ 97, 109:

Թիցիանո տե՛ս Թիցիան:

Թլկատինցի (Յարութիւնեան Յովհաննէս, 1860-1915), գրող, մանկավարժ, հասարակական գործիչ 18, 133-134, 143, 148, 153, 159, 210:

Թումանեան Յովհաննէս (1869-1923), հայ մեծ բանաստեղծ 125, 128, 228:

Ժօռտայէնս Եակոբ (Յորդանս Յակոբ, 1593 - 1678), ֆլամանդացի նկարիչ 110, 114:

Իպսէն (Իբսէն) Հենրիկ (1823-1906), նորվեգացի դրամատուրգ եւ բանաստեղծ 43, 60, 223:

Իսահակեան Աւետիք (1875-1957), բանաստեղծ 125:

Լակէրլօֆ (Լագերլյոֆ) Սէլմա (1858-1940), շվեդ կին արձակագիր 229:

Լա Կրոզ Մաթիւրէն Վեյսիէր (1661-1739), ֆրանսիացի արեւելագետ-հայագետ  229։

Լերմօնտով Միխայիլ (1814-1841), ռուս բանաստեղծ, դրամատուրգ եւ արձակագիր 60, 223։

Լէօ (Բաբախանյան Առաքել, 1860-1932), պատմաբան, հասարակական գործիչ, հրապարակախոս եւ գրող 87, 228:

Լէօբարտի (Լեոպարդի) Ջակոմո (1798-1837) իտալացի բանաստեղծ, փիլիսոփա եւ բանասեր 112, 117, 208, 227:

Լը Պօն Կիւսթավ (Լը Բոն Գյուստավ, 1841-1931), ֆրանսիացի հանրահայտ հոգեբան, սոցիոլոգ, պատմաբան, սոցիալական հոգեբանության հիմնադիրը 40:

Լիլ Լըքոնթ տը (1818-1894), ֆրանսիացի բանաստեղծ, Պառնասյան դպրոցի առաջնորդը 100, 227:

Լուսինեան Արմէն 170:

Լօրտ Պայրըն (Բայրոն Ջորջ, 1788-1824), անգլիացի բանաստեղծ 60, 223:

Խաժակ Գարեգին (Չագալեան, 1867-1915), հրապարակախոս, հասարակական-քաղաքական գործիչ 4, 10-11, 23, 30-31, 60, 62, 85, 90, 127, 186, 188, 221 :

Խորէն եպիսկ. Ստեփանէ (1840-1900), բանաստեղծ, մանկավարժ, գրական-հասարակական գործիչ, թարգմանիչ 161:

Խրիմեան Մկրտիչ (Հայրիկ, 1820-1907), հոգեւորական եւ մշակութային գործիչ, Կ. Պոլսի հայոց պատրիարք, 1892-ից՝ Ամենայն հայոց կաթողիկոս 159, 161, 178:

Կամսարական Տիգրան (1866-1941), արձակագիր, հրապարակախոս 72, 80-81, 83, 85:

Կէօթէ (Գյոթե Յոհան Վոլֆգանգ, 1749-1832), գերմանացի բանաստեղծ, պետական գործիչ 43, 194, 223, 233:

Կիլ (Գիլ) Ռընէ (1862-1925), ֆրանսիացի բանաստեղծ, տեսաբան 17, 140:

Կիւրճեան Մելքոն (Հրանդ, 1859-1915), գրող, մանկավարժ 10, 58, 62, 80:

Կոմիտաս վարդապետ (1869-1935) 9, 14, 16, 58, 132, 161, 227:

Հայնէ Հայնրիխ (1797-1856), գերմանացի բանաստեղծ, հրապարակախոս եւ գրաքննադատ 190-191, 232:

Հանըմեան Արտաւազդ, խմբագիր, ՀՅԴ գործիչ 217: Հերետիա (Հերեդիա) Ժոզե Մարիա (1842-1905), ֆրանսիացի բանաստեղծ 100:

Հերոդոտոս . ա. մոտ 485-Ք. ա. մոտ 425), հույն պատմիչ 83: Հէննըկեն (Հենեկեն) Էմիլ (1858-1888), ֆրանսիացի քննադատ 190, 232:

Հիւկօ Վիկթոռ (Հյուգո Վիկտոր, 1802-1885), ֆրանսիացի բանաստեղծ, արձակագիր 183, 208-209, 230:

Հիւրմիզ (Հիւրմիւզեան) Եդուարդ      (1799-1876), բանաստեղծ, բանասեր, թարգմանիչ, Մխիթարյան միաբանության անդամ   119:

Հոմերոս, Հին Հունաստանի էպիկական լեգենդար բանաստեղծ 128, 233:

Հուս Յովհան (Յան) (1369-1415), չեխ եկեղեցական ռեֆորմատոր (բարենորոգիչ), պապականության հակառակորդ 197-198:

Ղազարեան Արշ., քննադատ 6, 38, 222:

Մալարմէ Ստեֆան (1842-1898), ֆրանսիացի բանաստեղծ 17, 140:

Մալէզեան Վահան (1871-1967), գրող 32:

Մալխաս Գրիգոր (1863-1925), Զոհրապի դասընկերներից, բանասեր, թարգմանիչ 62, 84:

Մամուրեան Մատթէոս (1831-1901), խմբագիր, հրապարակախոս, թարգմանիչ 80:

Մատէնճեան Մամբրէ (1880-1920), գրականագետ, քննադատ, մանկավարժ 43, 223:

Մարգար (Ավետիսյան Մարգար, 1880-1944), արձակագիր, թարգմանիչ 130, 217, 228:

Մար Մ. 8, 30, 46

Մաքլէր Ֆրէտէրիք (Մակլեր Ֆրեդերիկ, 1869-1938), ֆրանսիացի հայագետ 134, 164, 229-230:

Մեծարենց Միսաք (1886-1908), բանաստեղծ 4, 6, 24, 94, 226:

Մելիք Շահնազարեան (Մելիք-Շահնազարեանց) Սողոմոն (1862-1942), արձակագիր, գյուղագիր 87, 225։

Մենակ Վ. տե՛ս Ահարոնեան Վարդգէս: Մենասէր 217:

Մէթէռլինկ (Մետեռլինկ) Մորիս (1862-1949), բելգիացի բանաստեղծ, դրամատուրգ 104-105, 140, 209:

Միլ Սթուար (Ստյուարտ) (1806-1873), բրիտանացի փիլիսոփա, տնտեսագետ եւ քաղաքական գործիչ 17, 140:

Մինասեան Սարգիս (1873-1915), գրող, մանկավարժ, հասարակական գործիչ 10, 23, 58, 132, 156, 186, 214, 217:

Միւսէ Ալֆրեդ դը (1810-1857), ֆրանսիացի գրող 208:

Միսաքեան Խաչատուր (1815-1891), գրող, մանկավարժ 80, 92:

Միսաքեան Շաւարշ (1884-1957), քաղաքական գործիչ, խմբագիր 11-13, 62, 65:

Միրպօ Օքթաւ (Միրբո Օկտավ, 1848-1917) ֆրանսիացի գրող, գրաքննադատ   215:

Միցքիէվիչ (Միցկեւիչ) Ադամ (1798-1855), լեհ բանաստեղծ 10, 60:

Միքայելեան Քրիստափոր (1859-1905), հայ հասարակականքաղաքական գործիչ, Հայ Յեղափոխական Դաշնակցության հիմնադիրներից 191։

Մօփասան (Մոպասան) Գի դը (1850-1893), ֆրանսիացի արձակագիր 80, 86, 225:

Յարութիւնեան Արշ., քննադատ 42, 222:

Յարութիւնեան Արտաշէս (1873-1915), գրող, քննադատ 130, 164, 210, 217, 228, 230:

Նաբօլէօն (Նապոլեոն I Բոնապարտ, 1769-1821), զորավար եւ պետական գործիչ, Ֆրանսիական հանրապետության առաջին կոնսուլ (1799-1804 թթ. ), Ֆրանսիայի կայսր (18041815 թթ. ) 86:

Նալբանտեան Վահան (1876-1902), գրականագետ, քննադատ 217:

Նահապետ տե՛ս Ալիշան Ղեւոնդ:

Նարպէյ (Գալֆայեան Խորէն, 1832-1892), հոգեւորական գործիչ, բանաստեղծ, թարգմանիչ 92, 170:

Շամտանճեան Միքայել (1874-1926), գրող, խմբագիր 6, 10, 58, 134:

Շանթ Լեւոն (1869-1951), բանաստեղծ, արձակագիր, դրամատուրգ, քաղաքական գործիչ, մանկավարժ 3-4, 6-10, 27, 3035, 38, 42-46, 57-58, 60, 220-222:

Շարուրեան Ալբերտ (1931-2007), գրականագետ, տեքստաբան, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 224226, 228-229:

Շէքսփիր (Շեքսպիր, 1564-1616), անգլիացի մեծ դրամատուրգ 43, 223:

Շիրվանզադէ (1858-1935), գրող, քննադատ 20, 114, 227:

Ոսկեան Կարապետ (1869-1901), բանաստեղծ 170:

Չերազ Մինաս (1852-1929), մանկավարժ, խմբագիր, հանրային գործիչ 63:

Չէօկիւրեան Տիգրան (1884-1915), գրող, քննադատ, «Ոստան» հանդեսի խմբագիրներից 6-9, 19-20, 27, 30, 35, 90, 108, 127, 217:

Չիթունի Տիգրան (Չիթչեան, 1881-1960), բանահավաքբանասեր, գրող 162:

Չիֆթէ-Սարաֆ Օննիկ (Աբիսողոմեան, 1874-1932), արձակագիր, հրապարակախոս 32:

Չրաքեան Տիրան (Ինտրա, 1875-1921), բանաստեղծ, մանկավարժ 13, 24, 166, 168:

Չօպանեան Արշակ (1872-1954), գրող, գրականագետ, բանասեր, թարգմանիչ, «Անահիտ» հանդեսի (Փարիզ) հիմնադիր եւ խմբագիր 92, 130, 134, 164, 217, 228-230, 236:

Պազարճեան Ռափայէլ (1897-1922), բժիշկ, փիլիսոփա, քննադատ 130, 217:

Պալեան Սարգիս (1831-1899), ճարտարապետ, օսմանյան արքունիքի եւ Օսմանյան կայսրության վերջին գլխավոր ճարտարապետը 223:

Պաղտասարեան (Բաղդասարյան) Միհրան (1852-1927), կրթական-մշակութային գործիչ, արձակագիր, լրագրող   217:

Պատկանեան Ռափայէլ (1830-1892), բանաստեղծ, մանկավարժ 19, 23, 110, 189:

Պարթեւեան Սուրէն (1876-1921), խմբագիր, գրող, հրապարակախոս 30, 110, 187, 217:

Պարոնեան Յակոբ (1843-1891), գրող-երգիծաբան, լրագրող, խմբագիր 31, 221, 237:

Պէլլինի Ճիովանի (Բելինի Ջիովանի) (մոտ 1430-33-1516), իտալացի նկարիչ 209:

Պէշիկթաշլեան Մկրտիչ (1828-1868), բանաստեղծ, դրամատուրգ, մանկավարժ 4, 24, 92, 94, 170, 180, 183, 204:

Պէրպէրեան Ռեթէոս (1848-1907), բանաստեղծ, մանկավարժ, հրապարակախոս 63, 69, 170, 174, 224, 231:

Պիզմարք (Բիսմարկ) Օտտո (1815-1897), գերմանացի պետական գործիչ, կանցլեր 202:

Պիլինսկի (Բելինսկի Վիսարիոն, 1811-1848), ռուս գրաքննադատ, փիլիսոփա, գեղագետ 31:

Պրանտէս Ժօրժ (Բրանդես Գեորգ, 1842-1927), դանիացի գրաքննադատ 31:

Պուալօ (Բուալօ-Դեպրէօ) Նիկոլա (1636-1711), ֆրանսիացի բանաստեղծ, տեսաբան, քննադատ 69:

Պուռժէ (Բուրժէ) Պօլ Շառլ Ժօզէֆ (1852-1935), ֆրանսիացի գրող 81:

Պօնէ Մօրի Կասթօն (Բոնե Գաստոն Մորի) (1853-1922), ֆրանսիացի կենսաբան, բուսաբան 135, 164, 229-230:

Ռասին Ժան Բատիստ (1639-1699), ֆրանսիացի դրամատուրգ 69:

Ռէնիէ Անրի տը (1864-1936), ֆրանսիացի գրող 209:

Ռիւպէնս (Ռուբենս) Պիտէր (1577-1640), ֆլամանդացի նկարիչ 20, 24, 110, 114, 205:

Ռուսինեան Նահապետ (1819-1876), բանաստեղծ, լեզվաբան, մանկավարժ, բժշկագիտության դոկտոր 68, 92:

Սահակ-Մեսրոպ, տարեցույցների հրատարակիչ, մանկավարժ 130:

Սայապալեան Ժակ (Փայլակ, 1890-1915), բանաստեղծ, քննադատ 130, 226:

Սարգսեանց Լեւոն (1862-1927), գրական գործիչ 217:

Սեթեան Յովհաննէս (1853-1930), բանաստեղծ, մանկավարժ 3, 13-14, 166-179, 181-184, 220, 230-231:

Սեւակ Ռուբէն (Չիլինկիրեան, 1885-1915), հայ բանաստեղծ, արձակագիր, բժիշկ 

Սէնքիէվիչ (Սենկեւիչ) Հենրիկ (1846-1916), լեհ գրող  10, 60:

Սէնթ Պէօֆ (Սենտ-Բյով) Շառլ Օգուստիէն (1804-1869), ֆրանսիացի քննադատ եւ բանաստեղծ  31:

Սթօն Պլօքվէլ (Սթոուն Բլոքվել) Ալիս (1857-1950), ամերիկացի ֆեմինիստուհի, բանաստեղծուհի  187, 232:

Սիամանթօ (Եարճանեան Ատոմ, 1878-1915), բանաստեղծ 3, 10, 18-19, 23-26, 58, 94, 110-111, 186-195, 201-210, 212-217, 220, 231-234:

Սիպիլ տե՛ս Ասատուր Զապել:

Սիրունի Յակոբ (Ճէօլօլեան, 1890-1973), մշակութային գործիչ, բանասեր, բանաստեղծ 4-5, 15, 30, 33, 62-63, 90, 93, 132133, 166, 225-226:

Սրապեան Պետրոս (1833-1898), նկարիչ  176:

Սրմաքէշխանլեան Երուանդ (Երուխան, 1870-1915), գրող, հրապարակախոս, թարգմանիչ եւ մանկավարժ 14, 18, 132, 142, 229։

Սրուանձտեանց Գարեգին (1840-1892), բանասեր, բանահավաք, հոգեւորական գործիչ  159, 161:

Սունդուկեան Գաբրիէլ (1825-1912), դրամատուրգ, հասարակական գործիչ  210։

Սօֆօքլ (Սոփոկլես, մ. թ. ա 496-406), հին հունական նշանավոր ողբերգակ՝ երեք ողբերգակներից երկրորդը 42, 222։

Վանտիք (Վան Դեյք Անտոնիս, 1599-1641), ֆլամանդական նկարիչ  20, 97, 110:

Վարժապետեան Ներսէս (1837-1884), հոգեւորական գործիչ: 1874-ից Կ. Պոլսի պատրիարք  31:

Վարուժան Դանիէլ (Չպուգքեարեան, 1884-1915), բանաստեղծ, թարգմանիչ, մանկավարժ  3, 6, 10, 18-27, 30, 32, 58, 90-91, 93-112, 114, 116, 118-119, 121-122, 124, 126-130, 186, 202-203, 220, 226-229, 233:

Վէրոնեզ (Վերոնեզե) Պաոլո (1528-1588), իտալացի նկարիչ  109:

Վէռհառն Էմիլ (1855-1916), բելգիացի բանաստեղծ 104-105, 129, 209, 227, 230:

Վիլհէլմ Ա (1797-1888), Պրուսիայի թագավոր 1981-ից, Գերմանիայի կայսր՝ 1871-ից  202:

Վիրգիլիոս . ա. 70-19), հռոմեացի բանաստեղծ  213, 233:

Վօլթէր (Վոլտեր) Ֆրանսուա-Մարի Արուե (1694-1778), ֆրանսիացի գրող, փիլիսոփա 157:

Տանդէ (Դանտե) Ալիգիերի (1265-1321), իտալացի բանաստեղծ 213:

Տատեան Առաքել-Սիսակ (1820-1886), կայսերական վառոդապետ  223:

Տերեան Վահան (1885-1920), բանաստեղծ, թարգմանիչ  223:

Տէմիրճիպաշեան Եղիա (1851-1908), գրող, փիլիսոփա, լեզվաբան, մանկավարժ, խմբագիր, հրապարակախոս 4, 94, 103, 117, 170, 174-175, 183-184, 224:

Տէր-Անդրէասեան 188:

Տիգրան Զաւէն (Չուգասըզեան, 1874-1938), գրական-մշակութային գործիչ, լրագրող, արձակագիր, խմբագիր  217:

Տիէռքս (Դիերքս) Լէոն (1838-1912), ֆրանսիացի բանաստեղծ 100:

Տիւսաբ Սրբուհի (Վահանեան, 1841-1901), վիպասանուհի 63, 224:

Տոքթ. Բարսեղեան տե՛ս Բարսեղեան Արմենակ:

Տօք. Մ. Պաղտասարեան տե՛ս Պաղտասարեան Միհրան:

Տօքթ. Պազարճեան տե՛ս Պազարճեան Ռափայէլ:

Տօտէ (Դոդե) Ալֆօնս (1840-1897), ֆրանսիացի գրող  80:

Րաֆֆի (1835-1888), վիպասան  19, 110, 189, 195:

Ուայլտ (Օսկար Ուայլդ, 1854-1900), ծագումով իռլանդացի բանաստեղծ, գրող, դրամատուրգ, էսսեիստ, քննադատ 45, 223։

Փալագաշեան Յովհան (1860-1951), կրթական-մշակութային գործիչ, հոդվածագիր, խմբագիր  134:

Փանոսեան Աղեքսանդր (1859-1919), բանաստեղծ, թարգմանիչ  30:

Փայլակ տե՛ս Սայապալեան Ժակ:

Փափազեան Ստեփան (1839-1888), մանկավարժ, մշակութային ու հանրային գործիչ  68:

Փափազեան Վահան (Կոմս, 1876-1973), ՀՅԴ գործիչ  164:

Փափազեան Վրթանես (1864-1920), գրող, քննադատ  189, 217:

Քիւֆեճեան Յակոբ տե՛ս Օշական Յակոբ:

Քսերքսէս (Քսերքսես I, Ք. ա. 486-465), Աքեմենյան դինաստիայի պարսից թագավոր  83:

Քրիստափոր տե՛ս Միքայելեան Քրիստափոր:

Օշական Յակոբ (1883-1948), գրող, քննադատ, մանկավարժ 217։

Օտեան Գրիգոր (1834-1887), հասարակական-քաղաքական գործիչ, հրապարակախոս 92, 170:

Օտեան Երուանդ (1869-1926), գրող, երգիծաբան, խմբագիր  80, 83, 85, 166:

Ֆլօպէռ (Ֆլոբեր) Գիւստաւ (1821-1880), ֆրանսիացի գրող  72:

Ֆրանս Անատոլ (1844-1924), ֆրանսիացի արձակագիր, հրապակախոս  223:

Arnold Mathew տե՛ս Արնօլտ: