Գրական ասուլիսներ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՍԻԱՄԱՆԹՕԻ «ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸ» [1]


Էսաեան սանուց միութեան վեցերորդ Գրական ասուլիսը տեղի ունեցաւ 2 յունիս 1913, կիրակի, Բերայի Էսաեան վարժարանի սրահին մէջ, նուիրուած բանաստեղծ Ատոմ Եարճանեանի (Սիամանթօ) Ամբողջական գործին:

Կը նախագահէր Պ. ՌՈՒԲԷՆ ԶԱՐԴԱՐԵԱՆ: Յաջորդաբար խօսք առին Պ. Պ. Գ. ԽԱԺԱԿ, ԴԱՆԻԷԼ ՎԱՐՈՒԺԱՆ՝ որ իր վերլուծութիւնը փաստող արտասանութիւններ կատարեց Սիամանթօի զանազան քերթուածներէն, ՍԱՐԳԻՍ ՄԻՆԱՍԵԱՆ եւ ՌՈՒԲԷՆ ԶԱՐԴԱՐԵԱՆ՝ վերլուծելու համար Սիամանթօի բանաստեղծական գործունէութիւնը:[1]            Սիամանթօ-Ատոմ Եարճանեան, Ամբողջական գործը: Հտ. առաջին: Բոստոն, տպ. Հայրենիքի, 1910, 244 էջ: