Գրական ասուլիսներ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԶԱՐԴԱՐԵԱՆԻ ՄԱՍԻՆ


Ստորեւ կը յիշենք Զարդարեանի մասին զանազան առիթներով գրուած յօդուածներէն մէկ քանին.

Ազատամարտի մէջ Վահան Փափազեան՝ յօդուածաշարք Ցայգալոյսի մասին. 1910 [1].

Հորիզոնի մէջ Ատրուշան՝ յօդուածաշարք Ցայգալոյսի մասին. 1910 [2].

Ցայգալոյսի ֆրանսերէն թարգմանութեան մէջ Կասթօն Պօնէ Մարի՝ յառաջաբան Ցայգալոյսի մասին. 1913. [3]

Ցայգալոյսի ֆրանսերէն թարգմանութեան մէջ Ֆրէտէրիք Մաքլէր՝ տեսութիւն Զարդարեանի գրական կեանքի մասին. 1913 [4].

Մերքիւր տը Ֆրանսի մէջ Արշակ Չօպանեան՝ տեսութիւն Զարդարեանի մասին. 1896.

Ազատամարտ շաբաթաթերթի մէջ Արտաշէս Յարութիւնեան՝ գրախոսական Ցայգալոյսի մասին. 1910 [5].

Գեղունիի մէջ Արփիար Արփիարեան՝ ուսումնասիրութիւն Զարդարեանի մասին. 1905 [6].

Լուսաբերին մէջ Արփիար Արփիարեան՝ յօդուած Զարդարեանի մասին. 1905 [7].

Շիրակի մէջ Վահան Թէքէեան՝ տեսութիւն Զարդարեանի մասին. 1905 [8]:[1]            Տե՛ս «Ազատամարտ», Կ. Պոլիս, 1910, թիվ 245:

[2]            Տե՛ս «Հորիզոն», Թիֆլիս, 1910, թիվ 90:

[3]            Տե՛ս Roupen Zartarian, Clarte nocturne, Trad. par A. Tchobanian, E. Colangian, G. Essayan; Pref. par G. Bonet-Maury, Paris: Leroux, 1913, p. V-XIII.

[4]            Տե՛ս Roupen Zartarian, Clarte nocturne, Trad. par A. Tchobanian, E. Colangian, G. Essayan; Pref. par G. Bonet-Maury, Paris: Leroux, 1913, p. XIII-XVIII.

[5]            Արտաշես Հարությունյանի հոդվածն իրականում լույս է տեսել 1911-ին: Տե՛ս «Ազատամարտ», գրական յաւելուած, Կ. Պոլիս, 1911, թիւ 46:

[6]            Տե՛ս «Գեղունի», Վենետիկ, 1905, թիվ 1-10:

[7]            Տե՛ս «Լուսաբեր», Գահիրէ, 1905, թիվ 134:

[8]            Տե՛ս «Շիրակ», Գահիրէ, 1905, թիվ 3: