Գրական ասուլիսներ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄԱՏԵՆԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ ՍԻԱՄԱՆԹՕԻ ՄԱՍԻՆ


Մշակ (Թիֆլիս) 1901, թիւ 2914

Վահան Նալբանտեան Անահիտ (Փարիզ) 1902, թիւ 3

Արշակ Չօպանեան Մուրճ (Թիֆլիս) 1902, թիւ 1

Լեւոն Սարգսեանց Շարժում (Վառնա) 1902, թիւ 382

Խմբագրութիւն Համալսարան (Փարիզ), էջ 63

Տօք. Մ. Պաղտասարեան Իրաւունք (Վառնա) 1902, թիւ 6

Խմբագրութիւն Շարժում (Վառնա) 1905, թիւ 7

Սարգիս Մինասեան Աղբիւր Տարազ (Թիֆլիս) 1903, թիւ 34

Վրթանէս Փափազեան Բազմավէպ (Վենետիկ) 1907, թիւ 910

Մենասէր Հորիզոն (Գահիրէ) 1905, թիւ 21

Արտաւազդ Հանըմեան Երկրի Ձայնը (Թիֆլիս) 1907, թիւ 921

Տիգրան Զաւէն Շիրակ (Գահիրէ) 1907

Վահան Թէքէեան [1] Բազմավէպ (Վենետիկ) 1908, թիւ 6

Հայր Ս. Երեմեան Ազգ (Պոսթոն) 1908, թիւ 57

Սուրէն Պարթեւեան Հայրենիք (Պոսթոն) 1907

Խմբագրութիւն Բիւզանդիոն (Պոլիս) 1909, թիւ 2926

Արտ. Յարութիւնեան Անահիտ (Փարիզ) 1907, թիւ 7

Արշակ Չօպանեան Հորիզոն (Թիֆլիս) 1911, թիւ 294

Վ. Մենակ Արարատ (Էջմիածին) 1908

Մ. Բերբերեան [2] Արշալոյս (Թիֆլիս) 1906

Վրթանէս Փափազեան Բազմավէպ (Վենետիկ) 1908, թիւ 12

Հայր Բժիկեան Արեւելք (Պոլիս) 1910, թիւ 7350

Զօհրապ Կարօ Ազատամարտ (Պոլիս) 1910

Արտ. Յարութիւնեան Պաքու (ռուսերէն)

Աւ. Ահարոնեան Հայրենիք (Պոսթոն) թարգմ. Աւ. Ահարոնեանէն Ժամանակ (Թիֆլիս) 1907, թիւ 54 Ա.

Ահարոնեան Հորիզոն (Թիֆլիս) 1909, թիւ 3839

Մարգար Ոստան (Կ. Պոլիս) 1912, թիւ 5

Տիգրան Չէօկիւրեան Շանթ (Կ. Պոլիս) 1912, թիւ 21

Յակոբ Քիւֆեճեան Յառաջաբան «Հոգեվարքի եւ յոյսի ջահեր»ու 1907

  Ռուբէն Զարդարեան [3] Բիւզանդիոն (Պոլիս) 1912, թիւ 4906-4911, 4913, 4916, 4921 Տօք. Ռ. Պազարճեան[1]            Վահան Թեքեյանի հոդվածն իրականում տպագրվել է ոչ թե 1907, այլ 1905 թվականին, տե՛ս «Շիրակ», Գահիրէ, 1905, թիվ 5:

[2]            Բերված տվյալները փոքր-ինչ թերի են: Բերբերյանի անդրադարձը տպագրվել է «Արարատ», Էջմիածին, 1908, թիվ Ե-Զ:

[3]            Տե՛ս Սիամանթօ (Ատոմ Եարճանեան), Հոգեվարքի եւ յոյսի ջահեր: Նախաբան մը Ռ. Զարդարեանէ: Փարիզ, տպ. Համազգային, 1907, էջ I-III: