ԲԱԶՄԱՎԷՊ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

1899

Ա. Յունուար-դեկտեմբեր, 12 հմր, 48 էջ, ընդհ. 590 էջ:

Բ. Հանդիսարան: Ամասագիր Գրական, Բանասիրական, Պատմական, Կրթական եւ Գիտական: Յիսներորդ եօթներորդ տարի: Հատոր ԾԷ:

Գ. Խմբագրականք, Բանասիրականք, Գեղարուեստ, Աշխարհագրականք, Գրախօսականք, Բանաստեղծութիւնք, Գիտականք, Կրթականք, Լրագրականք, Քննադատականք, Լեզուաբանականք, Կենսագրականք, Հնախօսական:

Դ. Երեմեան Հ. Սիմոն:

Ե. Երկսիւն, երբեմն միասիւն եւ եռասիւն:

Է. [ Ապրիլ ամսից սկսած ] Բովանդակութիւն [ ամէն հմրի վերջում ]: Բովանդակութիւն նիւթոց 1899 տարւոյ Բազմավէպ հանդիսի:

Ը. Նկարներ:

 

*  Ազգային արձագանգ. Թ/439-40; ԺԱ/539-40; ԺԲ/587-8 (Բթ):

Իզմիրեան կտակի Սահակ-Մեսրոպեան մրցանակաբաշխութեան արդիւնքները: Նիւթական նուիրատւութեան ցանկ: Յ. Չագրեանի, Զարմայր Մսերեանցի մահը: Միքայէլ Մամուրեանի գրական յոբելեանը: Անդրէաս Արծրունու կնսգր.: Նիկողայոս Մառի ամուսնութիւնը: Հայ նկարիչների գործերը Փարիզի «Սալոն»ում: Փարիզի Արեւելեան կենդանի լեզուների վրժ. հայերէն ուսումնասիրողների ցանկը: Հայոց լեզուն Հնդկահայ գաղութում: Bռrengier Th. ` «Ս. Եքսպեդիտոս Հայ Մարտիրոսը»; Kent W. H. «Ծիսական մատեանք յոյն Եկեղեցւոյ» յօդուածները: Հայ բարերարների նիւթական օգնութիւնները: Եղիշէ Դուրեանի անտիպ երկերը: Չիկագոյի համալսարանի հայ շրջանաւարտները: Կարապետ Բասմաջեանի հրտ. —ները: Գրիգորիս արք. Ալէաթճեանի մահը; Կարապետ Եզեանի բանախօսութիւնը; Խահնշեանի 25-ամեայ գրական յոբելեանը; Հայկական քառաձայն երգչախմբի համերգը Փարիզում; Պիէռ Օբրիի հայկական երաժշտութեան բանախօսութիւնները: Փարիզի Արեւելեան կենդանի լեզուների վրժ. հայերէն ուսումնասիրողների ցանկը; Արշակ Ֆերթվաճեանի նկարների ցուցահանդէսը Բաթումում: Գ. Սաղաթելեան Ասլանեանցի, Խրիմեան Հայրիկի, Թագուհի Փանոսեանի, Գրիգոր Խանշեանի, Առաւելեանի, Խորէն արքեպս. Աշըգեանի, Մարիամ Դաւթեանի բարերարութիւնների թուարկում; Բաքւում Գրիգոր Ս. Ասլանեանցի, Ս. Պետերբուրգում Սիմոն Գուլամիրեանցի, Կ. Պոլսի պատրիարք Խորէն արքեպս. Աշըգեանի մահը; Նիւ-Եօրքում նախապատրաստվող տօնախմբութիւնը; Վեհափառ Հայրիկի վերաբերմունքը Կարապետ Բասմաջեանի բեւեռագրերի ուսումնասիրութեանը; Գերմանացի Ժոյէֆ Քարսդի ուսմնսր. —ները:

 

*  ԱՃԱՌԵԱՆ ՀՐԱՉԵԱՅ. Ուսումնասիրութիւններ հայկական բարբառախօսութեան. Քննութիւն Սուչավայի բարբառին  /  Հրաչեայ Յ.  Աճառեան. Գ/112-4; Ե/218-20; Է/325-7; ԺԱ/516-9; ԺԲ/557-60 (Աե):

Բվնդ. Յառաջաբան; Մուտք; Ձայնախօսութիւն (Phonetik); Ձայնախօսութիւն (Lautlehre):

Վերնագրում` Սուզավայ, մինչդեռ գրականութեան մէջ տեղանունը յայտնի է Սուչաւայ:

 

*  Ամեն. եւ գերերջ. Ս. Ստեփանոս Պետրոս Ժ. Ազարեան կաթողիկոս պատրիարք Տանն Կիլիկիոյ: [ Մահախօս. (զ-1899) ]. Զ/290-1 (Աթ1) նկ.:

 

* [ ԱՄԻՉԻՍ ԷԴՄՈՆԴՈ ԴԷ ]. Տղայոց համար ճառեր  [ կամ ]  Ճառեր  /  Եդմոնդոյ դէ Ամիչիս; Թրգմ Հ. Արիստակէս Քասքանտիլեան. Բ/55-61; Գ/109-12; Դ/156-9; Ե/202-7; Զ/258-64; Է/312-6 (Բը):

Բվնդ. Յառաջաբան: Տուրինի քաղաքաբաշխական տարրական դպրոցներուն տղայոց եւ աղջիկներուն համար; Տղաքներուն համար; Մանչերուն համար; Աղջիկներուն համար; Մանչերուն համար:

Տե'ս Եդմոնդոյ դէ Ամիչիս. Տղաքներուն համար. Ճառեր / Թրգմ. Հ. Արիստակէս Քասքանտիլեան. Վ.: Ս. Ղազար, 1899. 116 էջ:

 

*  Անգղիա. Բ/93; Գ/141; Դ/188-9; Ե/241; Զ/295; Ը/390; Թ/438; Ժ/482; ԺԱ/538; ԺԲ/583-4 (Բա1):

Յարաբերութիւնները Ֆրանսիայի հետ; Ռուսաց Ցարի զինաթափութեան մասին առաջարկը; Յարաբերութիւնները Ֆրանսիայի հետ  /  Հ. Ս [ տեփանոս ]  Սարեան: Անգղիացիք ի Սուտան; Անդրափրիկեան Երկաթուղին /  Հ. Փ [ իլիպպոս ] Եատիկար [ եան ]: Սուտ լուրեր ռազմական գործողութիւնների մասին;  Ռուս-Անգլիական դաշինքը Չինաստանի դէմ;  Զաւթողական քաղաքականութիւնը Չինաստանում, Սուդանում; Պատերազմի նախապատրաստութիւն; Ներքին քաղաքականութիւն; Պատերազմի նախապատրաստութիւն; Պատերազմական գործողութիւնները  /  Հ. Ս. Ս [ Հ. Ստեփանոս Սարեան ]:

 

*  Անթել հեռախօս նաւերու համար: [ Իտալացի Մարիո Ռուսո դ’Ազարի ստեղծած ]. ԺԱ/531-2 (Գա):

 

*  Արեւմուտք  «Երկնից դաշտին ախոյեանն…» [ 6 քառեակ ]. ԺԱ/529 (Բե):

 

ԱՒԳԵՐԵԱՆ Հ. ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ.

* -  Գրախօսական ակնարկներ  /  Հ. Յ. Աւգերեան. Ե/236:

3. Աճառեան Հրաչեայ. Etude sur la langue Lazeզ

* -  Արցիվուրցի առասպելն եւ Ս. Սարգսի տօնը  /  Հ. Յ. Աւգերեան. ԺԱ/544-8 (Աբ) Տծ:

 

(*) -  Հայք Գութերայ. Տե'ս 1898:

 

*  Աւստրիա. Ա/45-6; Զ/296; ԺԲ/584 (Բա1):

Կայսրի յոբելեանը; Հունգարական խորհրդարանը  /  Մ-Ն. Նաւատորմը հզօրացնելու ծրագիր; Գերմանա-չեխական ընդհարումները  /  Հ. Ս. Ս [ Հ. Ստեփանոս Սարեան ]:

 

*  Աւստրիա-Հունգարիա. Բ/93; Դ/189; Ե/241-2 (Բա1):

Գերմանական եւ սլաւոնական ժողովուրդների միասնականութեան խնդիրը  /  Հ. Ս [ տեփանոս ]  Սարեան: Քոլոման Սէլի պաշտօնարանը /  Հ. Փ [ իլիպպոս ] Եատիկար [ եան ] Աւստրահպատակ գերմանացիների խնդիրը  /  Հ. Ս. Ս [ Հ. Ստեփանոս Սարեան ]:

 

ԲԱՍՄԱՋԵԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏ.

* -  Բանասէր. Հանդէս հնախօսական, պատմական, լեզուաբանական եւ քննական: [ Փարիզ: Ծնթ. ] / Տնօրինութիւն Բանասէրի. Գ/144; Դ/196; Ը/390; Ժ/445; ԺԲ/583:

* -  Հայք Ս. Գրոց մէջ  /  Կ. Յ.  Բասմաջեան. Բ/63-6 (Աբ) Տծ:

Անաւարտ է:

* -  Հին գերեզմաններէ հանուած ձեռագիր մը  [ եթովպերէն եւ հայերէն թրգմ. ] /  Կ. Յ.  Բասմաջեան. ԺԱ/523-4 (Աե) նկ.:

* -  Պատասխանիք Բանասիրի մը դիտողութեանց  (Հայք Ս. Գրոց մէջ` քննադատութեան) /  Կ. Յ.  Բասմաջեան. Թ/431-3 (Ագ) Տծ նաեւ  Ց [ մբ. ]:

 

*  Գալլիա  [ կամ ]  Գաղղիա. Ա/46; Բ/93-4; Գ/141; Դ/189-90; Ե/242; Զ/296; Ը/390; Թ/438; Ժ/482; ԺԲ/584 (Բա1):

Դրէյֆուսի դատը; Իտալիայի հետ  առեւտուրը  /  Մ-Ն. Դրէյֆուսի դատը; Հանրապետութեան նախագահի մահը  /  Հ. Ս [ տեփանոս ]  Սարեան: Ընտրութիւն նոր նախագահին; Լուպէ; Նոր նախագահին պատգամագիրը; Տերուլետի յիմարութիւնքը; Տրէյֆուսի խնդիրը; Մասքադի [ ածխի ] խնդիրը; Ֆրէյսինէի ճառը; Լոքրուայի ճառը: [ Ծովային հզօրութիւնը ]; [ Վիկտորյա թագուհու ] Թուլոնի արկածը /  Հ. Փ [ իլիպպոս ]  Եատիկար [ եան ] Աֆրիկայի խնդիրը; Դրէյֆուսի դատը; Անգլիա-ֆրանսիական դաշինքը; Դրէյֆուսի դատը; Ներքին քաղաքական պայքեր  /  Հ. Ս. Ս [ Հ. Ստեփանոս Սարեան ]:

 

*  Գերմանիա. Ա/46-7; Բ/94; Դ/192-3; Ե/242; Ժ/482-3 (Բա1):

Կայսրի յայտարարութիւնը Արեւելեան խնդրի մասին  /  Մ-Ն. Հարաբերութիւնները Ռուսաստանի հետ  /  Հ. Ս [ տեփանոս ]  Սարեան: Պուլովի յայտարարութիւնքը [ Անգլա-գերմանական դաշնակցութեան ] /  Հ. Փ [ իլիպոս ]  Եատիկար [ եան ] Վերաբերմունքը Անգլիա-ֆրանսիական դաշինքին; Ռուսաստանի հետ յարաբերութիւնները  /  Հ. Ս. Ս [ Հ. Ստեփանոս Սարեան ]:

 

*  Գինեմոլութեան շիճուկ  (sռrum). Բ/79-80 (Բէ) արտատպ. «Revue des Revues» հանդէսից:

Բժիշկ Frederick N. d’Evelynի գրծնէութ.:

 

ԳՈԲԷ ՖՐԱՆՍՈՒԱ.

* -  Աւետարան մը  «Պետրոսին հետ այն օրերն Յիսուս մինակ կը շըրջեր…» [ 43 տող ] Երկրին պատասխանը  «Երկընքի որդին տարւոյն մէջ մէկ անգամ կը հերկէ…» [ 61 տող ] / Թրգմ Հ. Արսէն Ղազիկեան. Է/317-8 (Բե) (Գաղղիական բանաստեղծութիւն):

Տե'ս Ճաշակ գաղ. արդի բնստղծ. Բ.. էջ 22-7:

* -  Դարբիններուն գործադուլը  (La grՌve des forgerons) «Պարոն դատաւորներ, իմ պատմութիւնըս կարճ է…»: [ Պոեմ: 226 տող ] / Թրգմ. եւ նխբն  Հ. Ա [ րսէն ]  Ղազիկեան. Ե/215-8 (Բե) (Գաղղիական բանաստեղծութիւն) Տծ:

Տե'ս Ճաշակ գաղ. արդի բնստղծ. Ա.. էջ 25-42: Տե'ս նաեւ Գործադուլ դարբնոց (La grՌve des forgerons) // Ադամեան Պետրոս. Քերթուածք եւ թարգմանութիւնք. Հրատարակութիւն Ս. Արծրունւոյ. Մասն առաջին. Թիֆլիս: Տպ. Համբ. Էնֆիաճեանց եւ Ընկ, 1880. էջ 229-37:

* -  Հսկումը  (La veillռe) «Այն օրէն որ նըշանածը մեկնեցաւ կըռուելու…» [ 244 տող ] / Թրգմ Հ. Արսէն Ղազիկեան. Դ/151-4 (Բե) (Գաղղիական բանաստեղծութիւն):

Տե'ս Ճաշակ գաղ. արդի բնստղծ. Ա.. էջ 24-5:

* -  Սենեքերիմ  «Երբ տիրեց Սենեքերիմ քաղդէացւոց աշխարհին…» [ 43 տող ] Փարաւոնը  «Կախարդըն Թուտմէս չորրորդ մեռաւ, իր մումիան…» [ 61 տող ] / Թրգմ Հ. Արսէն Ղազիկեան. Զ/272-3 (Բե) (Գաղղ[ իական ] արդի բանաստեղծութիւն):

Տե'ս Ճաշակ գաղ. արդի բնստղծ. Բ.. էջ 7-11:

* -  Սուրի հունձքը  «Կըսուի թէ աւանի' մը մէջ Լըւառ գետին վրայ…» [ 44 տող ] Խոջ մայրերը  «Յուլիսի վերջը գիւղերը կը սկըսին պարպըւիլ…» [ 71 տող ] / Թրգմ Հ. Ա [ րսէն ]  Ղազիկեան. Ը/358-9 (Բե) (Գաղղ[ իական ] արդի բանաստեղծութիւն):

Տե'ս Ճաշակ գաղ. արդի բնստղծ. Բ.. էջ 28-34:

 

*  Գրախօսական ակնարկներ  / Ա:

1. Ատրպետ. Շխնոց. Պատկեր  Սազի գիւղացիների (Թրքահայերի) կեանքից. Նոր Նախիջեւան: Տպ. Եղբ. Յ. եւ Ս. Աւագեանների, 1898. 83 էջ: 2. Վարինյի Գ. Դը. Օդը եւ կեանքը / Թրգմ. ռուսերէնից Ե. Տէր-Յակոբեանց. Թիֆլիս: Տպ. Մնացական Մարտիրոսեանց, 1898. 68 էջ, [ Մտն. ցնկ. (Թիֆլիսի հայոց հրատարակչակ. ընկերութիւն 8 147) ]: 3. Բարխուտարեանց Ուստա-Գէորգ. Բարոյական առածներ. Տփղիս: Տպ. Մ. Շարաձէ եւ Ընկ., 1898. 52 էջ:

4. Մալխասեան Յովհաննէս. Հօրոտ-Մօրոտ Պատկերներ իրական կեանքից Առաջին գիրք. Թիֆլիս: Տպ. Մ. Դ. Ռօտինեանց[  = Tipografiq M. D. Rotinqnca ], 1898. 165 էջ: 5. Սլիվիցիկ Ա. Մ. Խորամանկ աղուէսը / Փխդր. Պերճ Պռոշեան. Թիֆլիս: Տպ. Մն. Մարտիրոսեանց, 1898. 25 էջ. Ա/40:

2. Ծատուրեան Ալեքսանդր. Երեսունհինգ տարի 1862-1897. Մոսկուա: Հրատ. Մ. Բարխուդարեան, 1898. զ էջ: 3. Թէյեան Ենովք. Քերական, ընթերցարան մանկապարտէզներու եւ ծաղկոցներու համար. Կ. Պոլիս: Տպ. Յ. Մատթէոսեան, 1898. 32 էջ: 4. Sissouan ou l’Armռno-Cilicie. Description gռograpրique et historique avec carte et illustrations, traduit du texte armռnian et publiռ sous les auspices de son ex. Noubar pacha, Ancien Ministre des affaires ռtrangՌres de S. A. Le Khռdive. Venise: S. Lazare. p. 540. Բ/77:

* [ Գրքի նկրգր. ].

Լոյս տեսաւ [ Ս. Ղազարի հրտ. ]. Ե/220: Միջին ընթացք իմաստասիրութեան. ԺԱ/537: Նոր հրատարակութիւն. Գրպանի ատլաս. ԺԱ/յաւ. [ 4 ] նկ.: զ

*  Նոր քնար հայկական: [ Գրքի հրտ. ]. Ը/411: *  Պարտիզպանութիւն: [ Գրքի նկրգր. ]. Է/354; ԺԲ/575:

 

* [ ԴԱՆԹԷ ԱԼԻԳԻԵՐԻ ]. Ճաշակ Տանդէի Աստուածային կատակերգութենէն  Աշխարհաբար. Ծանօթութիւնք / Թրգմ. եւ նխբն`  Հ. Արսէն Ղազիկեան. Ա/24-7; Ժ/470-3; ԺԱ/526-9; ԺԲ/560-4, 1899; Ա/40-3; Բ/91-3; Դ/185-7; Ե/234-9; Է/318-20; Ը/379-81, 1900; Ժ/319-22, 1901 (Բե) Տծ:

Բվնդ. Երգ առաջին «Մարդկային կենաց ընթացքին կէսն էր…» [ 136 տող ]; Երկրորդ երգ. Նախերգանք դժոխոց. Սարսափ մարդկանյին եւ օգնութիւն աստուածային. Երեք օրհնեալ կանայք «Օրն իրկուն կըլլար եւ օդը մըթին…» [ 142 տող ]; Երրորդ երգ. Դժոխքին դուռը, վատերուն գաւիթը եւ Ախերոնի անցքը «Ինծմէ' կերթըցուի ցաւերու քաղաքն…» [ 136 տող ]; Չորրորդ երգ. Առաջին պարունակ. Լիմպոս անմեղք, նահապետք եւ նշանաւոր մարդիկ «Խոր քունը գըլխէս ցըրուեց փարատեց…» [ 151 տող ]:

Հինգերորդ երգ. Երկրորդ պարունակ. Բղջախոհք Մինովս, հեշտասէր մեղաւորք, Ֆրանչէ'սգա տա Ռիմինի «Այսպէս նախկին պարունակէն իջայ վար…» [ 142 տող ]; Վեցերորդ երգ. Երրորդ պարունակ. Որկրամոլք Կերբերոս, Չիակկոյ եւ իւր մարգարէութիւնը «Երբ միտքս ինծի դարձաւ` որ էր մըթագներ…» [ 115 տող ]; Եօթներորդ երգ. Չորրորդ պարունակ. Ագահներ եւ շռայլներ Պղուտոն. Պատիժ ագահներու եւ շռայլներու. Բախտ. Հինգերորդ պարունակ. Բարկացոտք «Բաբէ Սատան, բաբէ Սատան ալեբբէ…» [ 130 տող ]; Ութերորդ երգ. Հինգերորդ պարունակ. Բարկացոտք Փլեգիաս, Փիլիպպոս Արճենդի, Պղուտոնի քաղաքը, դիմադրութիւն դեւերու «Կըսեմ յառաջ վարելով արդ, որ մենք դեռ…» [ 130 տող ]; Իններորդ երգ. Պղուտոնի քաղաքին դրան առջեւ. Սարսափը. Երեք կատաղիները եւ երկնից հրեշտակը. Վեցերորդ պարունակ. Հերետիկոսք. Հերետիկոսապետներու գաւառը «Գոյնը` զոր վախը գըծեց իմ դէմքիս վրան…» [ 133 տող ]; Տասներորդ երգ. Վեցերորդ պարունակ. Հերետիկոսք. Ֆարինադա Ուպերդեան, Գաւալգանդէ. Գաւալգանդի. Եւ Փրեդերիկոս Բ. կայսր «Տանջանքներուն ու քաղաքին պարըսպին…» [ 136 տող ]; ԺԱ երգ. Վեցերորդ պարունակ. Հերետիկոսք. Գերեզման Անաստաս պապին. Բաժանումն դժոխային քաղաքին «Հասանք խոշոր ու ջախջախուած ժայռերէ…» [ 115 տող ]

ԺԲ երգ. Եօթներորդ պարունակ. Բռնաւորք` ընդդէմ ընկերին. Մինոտաւրոս, Դժոխքին աւերակները, Փլեգեթոն եւ Կենտաւրոս, զանազան բռնաւորք «Էր վայրենի տեղն` ուր եկանք իջնելու…» [ 139 տող ]:

Անաւարտ է:

 

*  ԴԷԶԱ ԷՄԻԼ. Ասորական եւ հայկական տաղաչափութիւն. Amico = Բարեկամս: [ Նամակ Հ. Աթանաս Տիրոյեանին: Իտ. եւ հայերէն զուգահեռ տեքստեր ] / Թրգմ. եւ հրտ. պտրստ. `  Հ. Աթանաս Տիրոյեան. Ա/12-5 (Աե) Տծ:

Տե'ս նաեւ Գ/105զ

 

*  Դիտողութիւնք «Հայք Ս. Գրոց մէջ» յօդուածին պր. Կ. Յ. Բասմաջեանի  / Ազդ  Խմբագիր. Դ/165-8 (Ագ):

 

ԵՐԵՄԵԱՆ Հ. ՍԻՄՈՆ.

* -  Ազգային արձագանգ: [ Հրպրկխսթ. ] /  Հ. Ս.  Երեմ.. Ե/243-4:

Վանի, Մարաղայի կարօտեալներին օգնելու նպատակով նուիրատւութիւններ եւ հանգանակութիւններ; Փարիզում Հայ ուսանողական ակումբի գրծնէութ.; Վերաբերմունք Պօղոս Նուբար փաշայի գրծնէութ.; Հայ ուսանողների յաջողութիւնները Պետերբուրգի համալսարանում:

* -  Անակնկալ այցելութիւն  [ Իտալիայի թագաւորի եւ թագուհու ]  ի Սուրբ Ղազար  /  Հ. Ս.  Երեմ.. ԺԱ/541-4 (Աժ) Տծ, նկ.:

Նկ «Ումպէրդոյ թագաւոր Իտալիոյ», «Մարգարիտա թագուհի Իտալիոյ»:

* -  Բանասէր  [ հանդէսի անդրանիկ հմրի նկրգր. ] /  Հ. Ս.  Երեմ.. Ե/245-6:

* -  Գրախօսական ակնարկներ  /  Հ. Ս.  Երեմ.  [ կամ ]  Հ. Ս.  Ե.:

1. Երիցեան Ալեքսանդր. Պատմութիւն [ 75-ամեայ գոյութեան ] Ներսիսեան [ հայոց ] հոգեւոր դպրոցի [ որ ի Թիֆլիզ (1824-1899 թ. ) Հատոր Ա. (1824-1850 թ. ) վեց պատկերով. Հրատարակութիւն Հոգաբարձութեան Դպրոցի ]. Թիֆլիզ: Տպ. Յ. Մարտիրոսեանց, 1898. զ էջ: 5. Իւթիւճեան Մանուէլ. Գինովութիւն. Կ. Պոլիս: Տպ. Ախթէր, 1898. զ էջ. Բ/76, 77-8:

5. Ատրպետ. Թուլումբաջիներ. Ն. Նախիջեւան, 1899. 40 էջ: 6. զԳ. —եան եւ Գալփաքճեան. Ի խաչ հան զդա. Փարիզ, 1899. 30 էջ- Ե/237:

Երեք նորատիպ վիպասանութիւնք. Դ/180-2:

2. Ահարոնեան Աւետիս. Բաշօն (Պատկեր) արտատպ. «Մշակ» լրագրից. Թիֆլիս: Տպ. Մ, Շարաձէ եւ ընկ. Նիկ. 21, 1899. 40 էջ: 3. Ատրպետ. Բերսաի Առաքէլը. Ն. Նախիջեւան, 1899. 88 էջ: Ատրպետ. Ժառանգներ. Ն. Նախիջեւան, 1899. 71 էջ:

* -  Թթուո՞ւտ թէ թթու  [ եզրի գործածութիւնը Ղազար Բոլատի մօտ ] /  Հ. Ս. Ե.. Բ/92 (Աե) Տծ:

* -  Հայ ուսանողք: [ Հրպրկխսթ. ] /  Հ. Ս.  Երեմ.. Թ/393-6:

* -  Հայ Վերտին: [ Տիգրան Չուխաջեան ] /  Հ. Ս.  Երեմ.. Բ/81-2 (Աթ1) նկ.:

* -  Հանդէս հանդիսից  / Տեղեկագիր: [ Ա-Գ հմրները ] Հ. Ս. Երեմ.  (Բթ) Տծ, նկ.:

Բվնդ. Ազգային թատրոններն; Ազգային բարեգործութիւնք; Անահիտ [ հանդէսը ] եւ Աբովեան[ ի կնսգր. ]; Գ[ րիգոր ] Խալաթեանց[ ը Մոսկուայի Լազարեան ճեմարանի տեսուչ ]; Մուրատ Ռափայէլեան վարժարան[ ի շրջանաւարտների ցանկը ]; Մխիթարեան վարժ. ի Տրապիզոն; Գրաբարը անհրաժե՞շտ է; Պրոֆ. Գարրիէր եւ Արեւել. վարժ. ի Փարիզ; Նոր Մասիսը: [ Պարբերականի հրտ. ]; Ազգային գիւտաւոր մը [ քիմիկոս Սիմոն Նահապետեան ] ի Վենետիկ; Սրբագրութիւն մը [ serdar բառի ]; Ազգային [ Հայ գործաւորների եւ ուսանողների ] ընկերութիւն ի Լոնտոն; Քիչ մ ալ Բիւրակնէն: [ Դաւիթ Խաչկոնցի յօդուածը ]. Ա/40-5: Պրօֆ. Մէյէ; Ամերիկայի ազգայինք: [ Վիճակագր. ]; Ձեռագիրք նախնեաց [ Բաբերդի Խահմանց գիւղում ]; Հայուհի բանաստեղծն [ Վիկտորյա Աղանուր Բոմբիլի ]; Ազգային թատրոն ի Տրապիզոն; Բարերարութիւնք [ Ալեքսանդր Մանթաշեանի եւ այլոց ]; Զանազանք; Կեանք; Ինչո՞ւ չօգնենք [ հայ գաղթօջախներ «Բազմավէպ» առաքելու ]; Շնորհաւորութիւն [ Արթին փաշա Տատեանին ]; Քննադատական; Մուրատեան Համալսարան: [ Վարիչ Հ. Աթանաս Տիրոյեանի նամակը, ուսանողների առաջադիմութեան աղիւսակը ]. Բ/86-91: Անահիտ [ հանդէսում Պօղոս Նուբար փաշայի կնսգր. ]; Զանազանք; Հայ ճարտարապետ մը: [ Լեւոն Կիւրեղեանի կնսգր. ]; Բարերարութիւնք; Հունգարոյ եւ Դրանսիլուանոյ ազգայինք; Սթափումն: [ Պարսկահայքում մշակոյթի զարթօնք ]; Չհասկացանք: [ Կարծիք Վ. եւ Վն. պարբերականների մասին ]; Բանասէր [ հանդէսի հրտ. ծանուցում ]. Գ/138-41: Թրքահայ թերթեր. Արեւելք: [ Հրանտ Ասատուր` ուսուցիչների թոշակի խնդիրը ]; Արեւելեան մամուլ: [ Մուրադ Մամուրեան` հայերէն եզրերի շուրջ ]; Հանրագիտակ: [ Միհրան Յովհաննիսեան` հայերէն բժշկագիտական երկերի հրտ. խնդիր ]; Բիւզանդիոն: [ Իգական դպրոցներում որոշ առարկաների դասաւանդումը ] Ռուսահայ թերթեր. Մշակ: [ Ազգի մի մասի սովատանջ վիճակը: Լեւոն Խաղեանի ստեղծած ջրհան մեքենան ]; Տարազ: [ Շիրվանզադէն` «Անահիտ» հանդէսի նպատակի շուրջ ]; Արտասահմանի հայ թերթ. Շարժում: [ Նահա-Պետի տեղագրական յօդուածները ]. Դ/182-6 Արտասահմանի հայ թերթեր. Նոր կեանք: [ Պօղոս Նուբար փաշայի մասին յօդուածներ ]; Տիգրիս: [ Հարստութեան եւ բարերարութեան միջեւ ] Թրքահայ թերթեր. Արեւելեան մամուլ: [ Պօղոս Նուբար փաշայի մասին ]; Բիւրակն: [ Յ. Մանուէլեան` բարբառային բառերի գործածութիւնը գրական լեզւում ] Ռուսահայ թերթեր. Մուրճ: [ Հայերէն հանրագիտարան կազմելու խնդիրը ]; Աղբիւր: [ Հ. Նզ Տէր- Աւետիքեանի Տաթեւի ձեռ. —երի ցուցակը կազմելու լուրը ]. Ե/238-41 Արտասահմանի հայ թերթեր. Նոր կեանք: [ Կրօն եւ ազգ հասկացողութիւնները ]; L’Armռnie: [ Նկարիչ Արսէն Շապանեանի յաջողութիւնները: Պատասխան Մինաս Չերնզին` Աւարայրի նահատակների սրբացման վերաբերեալ ]; Հայրենիք [ շաբաթաթերթի նպատակը ] Թրքահայ թերթեր. Բիւզանդիոն: [ Յովհաննէս Թ. Հինդլեան` հայ կրթօջախները եւ ուսուցիչները ]; Սուրհանդակ: [ Կանանց գիտական գրծնէութ. ] Ռուսահայ թերթեր. Մուրճ: [ Ազարիա Ադելեանի «Սկեսուր» վէպը: Կ. Փաշայեանի «Օդ եւ կլիմա» յօդուածը: Ա. Չիլինկեարեանի ծրագիրը դպրոցներում այգեգործութեան ուսուցման: Գրիգոր Վանցեան` քերականական յօդուած: «Նորամուծութիւն հայոց այբուբենի մէջ» ]; Մշակ: [ Իլյա Ճավճավաձէի գաղափարները: Բազմավէպի եւ Հանդէս ամսօրեայի բաղդատութիւնը ]. Զ/292-5 Թրքահայ թերթեր. Սուրհանդակ: [ Միհրան Յ. Աղասեանը վարժարաններում բարոյական դաստիարակութեան շուրջ: Ատրպատականի Հայուհեանց բարեգործական ընկերութեան գրծնէութ. ]; Հանրագիտակ: [ Շաբաթաթերթի բվնդ. ] Ռուսահայ թերթեր. Մշակ: [ Վերաբերմունքը միւս պարբերականների նկատմամբ ]; Տարազ: [ Պերճ Պռոշեանի քառասնամեայ յոբելեանը ] Արտասահմանի թերթեր. Հանդէս ամսօրեայ: [ Ռուսահայ մտաւորականութեան հայ գրականութեան իմացութիւնը ]; Նոր կեանք: [ Պարսկահայ թատրոնը ]. Է/334-9 Թրքահայ թերթեր. Բիւզանդիոն: [ Գրողների նկատմամբ կողմնակալ վերաբերմունք ] Արտասահմանի թերթեր. Անահիտ: [ Արշակ Չօպանեանի գրծնէութ. ]; Larousse (Revue encyclopedique): [ Արշակ Չօպանեանը` Մխիթարեանների եւ գրաբար ու աշխարհաբար լեզուների գործածութեն մասին ]; Հանդէս ամսօրեայ: [ Ամիրդովլաթ Ամասիացու մահուան թուականը ]. Ը/386-90 Արտասահմանի թերթեր. Անահիտ: [ Արշակ Չօպանեան` Տիրամօրը եւ Մաղաքիա Օրմանեանին վերաբերող յօդուածները ]; Նոր կեանք: [ Արփիար Արփիարեան` Կ. Պոլսում կրթութեան խնդիրները ] Թրքահայ թերթեր. Մասիս: [ Միքայէլ Շամտանճեան` կրթութեան խնդիրը ]; Հանրագիտակ: [ Լրագրութեան բվնդ. ]; Բիւրակն: [ Նազարէթ Տաղաւարեանի աշխատութեան չընդունուելը Իզմիրեան յանձնաժողովից ]. Թ/434-7 Ռուսահայ թերթեր. Մշակ: [ Ալեքսանդր Քալանթարի «նոր ձեռարկութիւնը» ] Արտասահմանի թերթեր. Նոր կեանք: [ Արփիար Արփիարեանը Մխիթարեանների, հատկապէս, Հ. Ղեւոնդ Ալիշանի մասին ] Թրքահայ թերթեր. Բիւրակն: [ «Քանքարթաքոյցներուն» Եղիշե եպս. Դուրեանին վերաբերող ]; Հանրագիտակ: [ Ղազար Բոլատը նոր «Ծաղիկ» լրագրի հրտ. բվնդ. մասին ] Ռուսահայ թերթեր. Մշակ: [ Իզմիրեան մրցանակաբաշխութեան քննադատութիւն ]; Նոր դար: [ Սպանդար Սպանդարեանի հեղինակած Հ. Ղեւոնդ Ալիշանի կնսգր. յօդուածը «Տուր ինձ քու ձեռք, Եղբայր ենք մենք…»  6 տող: «Երեք ամիս հայախոշոշ Խոր Վիրապին մէջ» յօդուածը ]. Ժ/477-82 Արտասահմանի թերթեր. Անահիտ: [ Արշակ Չօպանեանի բանավէճը Արմաշի պատկերի եւ դերասան Կարապետ Գալֆայեանի վերաբերեալ եւ Բազմավէպի պատասխանը ]; Ծաղիկ: [ Մխիթարեանների գրծնէութ. քննադատութիւնը; Դաւիթ Խաչկոնցի յօդուածը որոշ ազգերի, ազգութիւնների եւ հայ գաղթօջախների մասին ]; Բիւզանդիոն: [ Ոմն Կ. ի յօդուածը հայ լրագրութեան վերաբերեալ ]; Բիւրակն: [ Բանասիրական եւ ազգագրական յօդուածները: Աշխարհաբար լեզուն ] Ռուսահայ թերթեր. Մշակ: [ Ստեփանոս Նազարեանցի մահուան քսանամեակը: Աշխարհաբար լեզու: Հայ հարուստներին ուղղուած բարեգործութեան կոչ ]; Նոր դար: [ Գրծնէութ. ]. ԺԱ/532-7 Արտասահմանի թերթեր. Նոր-կեանք եւ L’Armռnie: [ «Հայաստան եւ Պոլիս» յօդուածը ]; Ձայն հայրենեաց: [ Վ. Շահէնը Հայ գրականութիւնը` յունական, լատինական, պարսկական գրականութիւնից գողացո՞ւած ] Թրքահայ թերթեր. Արեւելք: [ Վարագա Ս. Խաչի տօնը: Հրանտ Ասատուր` գեղարուեստից շնորհաշատ հայ երիտասարդները; եւ այլն ]; Բիւզանդիոն: [ «Սիրտ»ի գրխօս.; Յարութիւն Մրմրեանի «Իննեակ իմաստասիրական» գրքի գրխօս.; Բէլքի հնագիտական հետազօտութիւնները; Մելիք եպիսկ. Մուրատեանցի եկեղեցական պատմ. մասին երկի քննադատութիւնը ]; Ծաղիկ: [ Հայ կաթոլիկները; Հայերէն գիտական գրականութիւնը ]; Բիւրակն: [ Մատթէոս Մամուրեանի կնսգր.; Ա. Գըյըճեան` Գալէճիքի ազատագրական պատմ. ] Ռուսահայ թերթեր. Տարազ: [ Էջմիածնի Գէորգեան ճեմարանի քսանհինգամեակը ]; Մշակ: [ Ուշադրութեան արժանի յօդուածի բացակայութիւն ]. ԺԲ/579-82:

(*) -  Հանք եւ իրենց ստուգաբանութիւնը. Տե'ս 1898:

* -  Մ [ ատթէոս ]  Մամուրեան եւ իւր գրական յոբելեանը. ԺԱ/493-5 (Աթ) Տծ, նկ.:

* -  Մեր կեանքէն. Հայ լրագրութիւնն եւ իւր բաժանորդներն: [ Հրպրկխսթ. ] /  Հ. Ս.  Երեմ.. Դ/145-7:

* -  Ողջո~յն  [«Կրօնք, գիտութիւն, միութիւն» Հրպրկխսթ. ] /  Հ. Սիմոն Երեմեան. Ա/1-4:

* -  Պատկերազարդ բառգիրք գաղ. եւ հայ գործնական գիտութեանց ի Հ. Սիմէոնէ Երեմեան: [ Գրծնթ. ]. Է/կզմ 2:

Տե'ս Երեմեան Հ. Սիմոն. Պատկերազարդ բառգիրք գործնական գիտութեանց. Վ.: Ս. Ղազար, 1900. 835 էջ:

* -  Տրտունջ ու աղերս հայ որբուկին  «Արցունքներդ մարգարտի պէս…» [ Արձակ բանստղծթ. ] /  Հ. Ս.  Երեմ.. ԺԲ/585-6 (Բե) նկ.:

* -  Փիւնիկ եւ Մուրատ-Ռափայէլեան լիկէոնը  /  Հ. Ս.  Երեմ.. Ժ/484-92 (Աժ) Տծ, նկ.:

Նաեւ շրջանաւարտներ` Անտոն Մահճուպեանի, Պետրոս Ոսկեանի, Յ. Փափազեանի, Անտոն Բարկենդանեանի, Անտոն Ճէնտէրէճեանի, Սեդրաք Կարկառեանի, Յակոբ Գարակէօզեանի, Լեւոն Նշանեանի, Դաւիթ Դաւթեանի, Յովհաննէս Եփրեմեանի յետագայ կրթութիւնը: Նկ.  «Սուրբ Ղազար», «Մուրատ-Ռափայէլ Վարժարան», «Ներքին ճակատ եւ պարտեզ Վարժարանի», «Դահլիճ եւ Սրահ հանդիսից», «Մատուռն կամ Աղօթարան», «Պ. Անտոն Բարկենդանեան, Պ. Դաւիթ Դաւթեան, Պ. Յովհաննէս Եփրեմեան, Պ. Սեդրաք Կարկառեան, Պ. Յ. Փափազեան, Պ. Անտոն Մահճուպեան, Պ. Պետրոս Ոսկեան, Վ. Հ. Մինաս Նուրիխան, Պ. Ե. Թէրզեան, Պ. Անտոն Ճէնտէրէճեան»:

 

ԷՓՐԻԿԵԱՆ Հ. ՍՈՒՔԻԱՍ.

* -  Բնաշխարհիկ բառարան  [ կամ ]  Նկարագիր բնաշխարհի  [ կամ ]  Տեղագրական  /  Հ. Սուքիաս Էփրիկեան. Ա/30-6; Բ/69-73; Գ/118-24; Դ/168-71; Ե/230-5; Զ/269-72; Է/302-7; Ը/360-5; Թ/401-5; Ժ/452-9; ԺԱ/497-502; ԺԲ/552-6, 1899; Ա/16-22; Բ/60-3; Գ/104-9; Դ/155-9; Ե/209-14; Զ/255-9; Է/302-7; Ը/353-6; Թ/411-5, 1900; Ա/13-20; Բ/61-7; Գ/111-5; Ե/204-8, 1901 (Աժա) Տծ, աղիւսակ, նկ.:

Բվնդ. Յառաջաբան; Ազգային աղբիւրներ: [ Մտն. ցնկ ]; Օտար աղբիւրներ: [ Մտն. ցնկ ] Բնաշխարհիկ բառարան. Աբասաձոր; Աբաս-Կէօլ  կամ  Ապպաս-Կէօլ; Աբելեանք, Աբեղեանք  կամ  Աբեղէնք;   Աբրահամու վանք . )  կամ  Ս. Աբրահամունք; Աբուսէթ; Ագարակ; Ագ  կամ  Աք-Գալէ; Ագուլիս  կամ  Ագուլիք; Վերին Ագուլիս; Ստորին Ագուլիս; Ազղոր  կամ  Ասկուրէթ. Վ. Ածխուերի; Ալայա; Ալաշկերտ; Ալեքսանդրապօլ, Գիւմրի  կամ հն Կումայրի; Ախալցխա  կամ  Ախլցխա; Ախալքալաք  կամ  Ախալքէլէք; Ակն  կամ Էկին; Ակոռի  կամ  Արկուռի; Ամասիա; Այրարատ; Անգղ, Անգեղ  կամ  Անկղ; Անեմուռ  կամ  Անամուռ; Անի  կամ  Կամախ Նկ «Ագուլիս», «Ազղոր», «Ախլցխա, հին քաղաքի եւ բերդի տեսարանը», «Տարազ Ախալցխայի եւ Ախալքալաքի Հայ կանանց», «Ակն քաղաքի տեսարանը», «Ս. Յակովբայ վանքը», «Ամասիա»

Անկիւրիա; Աշտարակ; Աշտիշատ; Աստապատ; Աստրախան; Արատէս; Արկազն; Արզն; Արզնի; Արտահան; Արտանուչ; Արմաշ; Արփա; Արքայկաղնի վանք; Աւանց  կամ  Աւանս; Բաբերդ Նկ.  «Անկիւրիոյ տեսարան», «Անկիւրիոյ հայկական թաղի մէկ մասը», «Անկիւրիոյ Ս. Աստուածածնի վանքը», «Տաճարն Ս. Մարիանէ», «Աստապատ, Ապպաս Միրզայի բերդը», «Աստապատու Ս. Վարդան եկեղեցւոյն դուռը», «Աստրախանի Հայոց Ս. Աստուածածնի եկեղեցին», «Աստրախանի Հայոց Ս. Պետրոս եկեղեցին», «Արատէս վանքի աւերակները», «Արկազն գիւղի Ս. Խաչի վանքը», «Արմաւիր բլրոյն տեսքը», «Արզն=Խարզան», «Արտահան», «Արտանուչ», «Արմաշու Չարխափան Ս. Աստուածածնի վանքը», «Ափա գիւղի աւերակ եկեղեցին»:

Բաղէշ; Բայազիդ; Բայազիդ նոր  կամ  Գաւառ; Բարձրաքաշ Ս. Աստուածածնի; Գայիանէի . ) վանքը; Գանձասար; Գնդեվանք Նկ.  «Բաղէշ», «Բաղէշի բերդը», «Բայազիդի բերդը», «Բայազիդի պալատը եւ մզկիթը», «Արշակ Տէր Ղուկասով», «Նոր Բայազիդ=Գաւառ», «Նոր Բայազիդի եկեղեցւոյ սպասները», «Բարձրաքաշ Ս. Գրիգորի արեւելեան կողմը», «Բարձրաքաշ Ս. Գրիգորի վանքը», «Ս. Գայիանէի վանքը», «Ծառաստան Ս. Գայիանէի եւ Ներսիսեան լճակի մէջտեղ», «Գանձասարի վանք», «Գնդեվանք»:

Անաւարտ է

Տե'ս Էփրիկեան Հ. Ս[ուքիաս]. Պատկերազարդ Բնաշխարհիկ բառարան. Հ. առաջին Ա-Ը. Վ.: Ս. Ղազար, 1902. 806 էջ: Հ. երկրորդ. Գիրք Ա. Թ-Կ. Վ.: Ս. Ղազար, 1907. էջ 472:

* -  Պատկերազարդ բնաշխարհիկ բառարան. Պրակ առաջին  Ազդ: [ Ընդգրկումը, սկզբունքը, ձեւը, օգտագործած հայերէն եւ այլալեզու գրականութեան ցանկը, գինը ]. ԺԱ/յաւ. [ 4 էջ ]:

 

*  Ընդծովեայ նաւագնացութիւն. Արգոնաւը  (LԱArgonaute) / Թրգմ Հ. Ն [ երսէս ]  Տիրացուեան. Թ/419-23 (Գա) արտատպ. , Revue des Revuesե լրագրից, գծ.:

 

*  Ըստ արդի խմբագրութեան: [ Կեղծանունով ստորագրուած յօդուածներ չտպագրելու որոշում ]. Դ/186:

 

(*)  ԹԷՐԶԵԱՆ ԹՈՎՄԱՍ. Գեղեցկագիտութիւն. Տե'ս 1897; 1898:

 

ԹՈՐՈՍԵԱՆ  Հ. ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ.

* -  Ատոմեանց նահատակութեան ժամանակն եւ այլ հանգամանք: [ Ուսմնսր. ] /  Հ. Յովհ.  Թորոսեան. Բ/66-8; Թ/396-400, 1899; Ե/202-6, 1900 (Աբ) Տծ:

* -  Գրախօսական ակնարկներ  /  Հ. Յովհ.  Թորոսեան. Զ/282-6:

1. Մալխասեանց Ստեփանոս. Սեբէոսի պատմութիւնը եւ Մ. Խորենացի [ Մատենագրական ուսումնասիրութիւն ]. Թիֆլիս: [ Տպ. Մ. Դ. Ռօտինեանց = Tipografiq M. D. Rotinqnca ], 1899. 118 էջ [ (Թիֆլիսի հայոց հրատարակչական ընկերութիւն   8156) ]:

(*) -  Կիլիկիոյ եւ Կիպրոսի առնչութիւնք եւ Կ [ ատարինէ ]  Կոռնարոյ թագուհին. Տե'ս 1898:

 

*  Իտալիա. Ա/47; Բ/94; Գ/141-2; Դ/193; Ե/242; Զ/296; Ը/390-1; Թ/438; ԺԱ/538 (Բա1):

Ժողով Անիշխանականների դէմ  /  Մ-Ն. Աֆրիկայում  գաղութների խնդիրը; Ուսանողական հուզումներ  /  Հ. Ս [ տեփանոս ]  Սարեան: Սան-Մունի խնդիրը; Լեւոն ԺԳի հիւանդութիւնը /  Հ. Փ [ իլիպպոս ] Եատիկար [ եան ] Իտալիա-Չինական խնդիրը; Սարդինիայի հարցը; Յարաբերութիւնները Ֆրանսիայի հետ;  Ներքին քաղաքականութիւն; Յարաբերութիւնները Ֆրանսիայի հետ; Միջխորհրդարանական պայքար  /  Հ. Ս. Ս [ Հ. Ստեփանոս Սարեան ]:

 

*  ԼԻՆՏԵՆԼԱՈՒՊ Թ. Դիւանագիտական պատգամաւորութիւն մը 1870ին մէջ. Բրուսիա-Գաղղիական պատերազմը  /  Լինտենլաուպ Թ.; թրգմ., հրտ. պտրստ. եւ նխբն`  Հ. Փ [ իլիպոս ]  Եատիկեար [ եան ]. Է/339-43 (Բա1):

 

(*)  ԽԱԼԱԹԵԱՆՑ ԳՐԻԳՈՐ. Մարաբա Մծուրնացի կամ Կեղծ-Ագաթանգեղոս. Տե'ս 1898:

 

*  Խմբագրութիւնս շնորհակալութեամբ ստացած է հետեւեալ նոր գրքերը: [ Թուարկում ]. ԺԲ/574-5:

 

*  Ծանուցումն  [ Ղազիկեան Հ. Արսէն. Հայկական նոր մատենագիտութիւն եւ հանրագիտարան հայ կեանքի. Վ.: Ս. Ղազար, 1905-1912 գրքի կազմման աշխատանքների ]. Է/կզմ 2:

 

*  ԿԱՐԱ Կ. Ա. Արմէնիա անուան ստուգաբանութիւնն եւ հայ ազգին ծագումն  /  Կ. Ա. դէ Կարա  [ կամ ]  Տէ Գարա; թրգմ. եւ նխբն`  Հ. Յովհաննէս Թորոսեան. ԺԲ/575-9, 1899; Ա/12-6, 1900 (Աբ) Տծ:

 

*  Կարդինալ Ագոստինօ Բաւսա արքեպիսկոպոս Ֆիրէնցէ քաղաքին  [ Մահը: Կենսգրծ. (1821-1899): Ուղեւորութիւնը Հայաստան ]. Ե/237-8:

 

*  ԿՌՈՍԻ ԹՈՄԱՍՈ. Ծիծեռնակ  «Պանդուխտ ծիծառ, որ վերեւ…» [ 7 վեցեակ ] /  Թոմասոյ Կռոսսի; Թրգմ.  Հ. Արիստակէս Քասգանտիլեան. ԺԲ/557 (Բե):

 

*  Կրետէ. Ա/47; Բ/94 (Բա1):

Աթէնքից Գէորգ իշխանի ուղեւորութիւնը եւ մուտքը կղզի  /  Մ-Ն. Սահմանադրութեան ծրագիրը  /  Հ. Ս [ տեփանոս ]  Սարեան:

 

*  1900ի դիտակը  [ Փարիզում: Նկրգր. ]. Է/343-4 (Բէ):

 

*  1849 օգոստոս 24 ի Վենետիկ. ԺԱ/514-6 (Բթ; Բե) նկ.:

Նկ «Վենետկոյ դքսական պալատը, Ս. Մարկոսի տաճարի զանգակատունը, եւ այլն» Նաեւ  «ՎենետիԽկ` վերջին…»  10 տող:

 

*  Համալսարան գրական եւ գիտական ամսաթերթ [ ի բվնդ ] / «Համալսարանի» խմբագրութիւն, Փարիզ Համալսարանի բաժանորդագրութիւնը բացուած է. Ե/247-8:

 

*  Հայկական յօդուածներ հրատարակուած օտարազգի թերթերու մէջ. Դ/163; Ե/226; Է/325 (Բթ):

Կոնիբեր` Վատիկանեան հմր. 3 հայերէն ձեռ.; F. Macler` Դանիէլի անվաւեր տեսիլների հայերէն օրինակը; Կոնդակ Եւգինէոս Դ քահանայապետի առ Հայս; Տիգրան Երկաթ` Հայոց գրական շարժումը; C. Brockelmann` Վաստակոց Գրոց հայերէն թրգմ. շուրջ; I. Konig` Հայաստան եւ հայք; M. Cermenati` Կովկասի բանաստեղծները; Մեսրոպ եւ հայերէն նշանագրերը; Հայոց պատմութիւնը եւ կրօնը; Ս. Տէգի շուրջ: L. Leclըre` Հայաստանի մասին; Հայ ազգը: [Եկեղեցու շուրջ]; C. Ducreux` Հին Հայաստան; Y. Rey` Հայաստան եւ Հայ եկեղեցին:

 

ՀԱՑՈՒՆԻ Հ. ՎԱՐԴԱՆ

* -  Դիտողութիւնք ինչ պատկերի մի հատուածին վրայ  /  Հ. Վարդան Հացունի. Ա/36-7:

Բանավէճ` Նազարեթեան Սահակ վրդ. Հատուկոտորք Ս. Պատարագին եւ ժամերու մատուցման` Քրիստոնէութեան մատաղ տիոց մէջ / Ս. Վ. Նազարեթեան // Պատկեր, Կ. Պոլիս, 11/284-51; 12/278-9; 13/289-93; 14/329-30, 1898:

* -  Պատասխան առ պատկերն  /  Հ. Վարդան Հացունի. Ե/207-14; Զ/264-8; Ը/365-71 (Ադ) Տծ:

Բանավէճ` Նազարեթեան Սահակ վրդ. «Ս. Պատարագն եւ ժամերու մատուցումն Քրիստոնէութեան մատաղ տիրոց մէջ» Քննադատուած Բազմավէպէ. Պատկերի պատասխանը // Պատկեր, Կ. Պոլիս, 19/433-9; 20/457-64; 21/481-7; 22/505-8, 1899:

 

ՂԱԶԻԿԵԱՆ Հ. ԱՐՍԷՆ.

* -  Գրախօսական ակնարկներ, Տծ:

1. Ծատուրեան Ալեքսանդր. Բանաստեղծութիւններ (1892-1898). Հ. 2. Հրատ. Աւետիս Պօղոսեան. Մոսկուա: Տպ. Ք. Բարխուտարեան, 1898. 225 էջ. Դ/176-80:

1. Ջեսսիկայի առաջին աղօթքը. Մանկական զրոյց / Թրգմ. Պերճ Պռօշեանց. Թիֆլիս: Տպ. Մ. Մարտիրոսեանց, 1889. 80 էջ. Ե/235:

զ2. Մկրտիչ Նաղաշ եւ իւր տաղերը. Զ/286-9:

1. Մատթէոս Ուռհայեցի. Ժամանակագրութիւն. Բ. տպագր. Վաղարշապատ: Տպ. Մայր Աթոռոյն սրբոյ Էջմիածնի, 1398. 448 էջ; Վիլհէլմ Հաուֆ. Երիտասարդ անգղիացին / Թրգմ. Օր. Շ. Տէր-Ն.. Թիֆլիս: Տպ. Կ. Մարտ., 1899. 42 էջ. Է/327-8, 328-9:

3. Մօլիէռ. Կեղծ ազնուուհիք (Les Prռcieuses Ridicules) / Թրգմ. ֆր. Մելիք Յ. Պէյլիքճեան. Բագու: Տպ. «Արօր», 1889. 55 էջ. Ը/383:

1. Թումանեանց Յարութիւն. Բանաստեղծութիւններ. 1892-1899. Թիֆլիս: Տպ. Վրաց Հրատ. Ընկ [ Tipogr. Gruz. Izd. T-va ], 1899. 111 էջ: 2. Դեմիրճեան Դերենիկ. Բանաստեղծութիւններ. Հրատարակութիւն Երանուհի Տէր-Գրիգորեանի. Թիֆլիս: Տպ. Տ. Մ. Ռօտինեանց, 1899. 34 էջ. Թ/427:

* -  Երկու խօսք «Բիւրակն»ի մէկ գրախօսականի մասին  /  Հ. Ա. Ղազիկեան. Է/318-24 (Ագ):

Բանավէճ` / Կարօ // Բիւրակն, Կ. Պոլիս, 20/307-9, 1899: Ճաշակ գաղղիական արդի բանաստեղծութեան. Վ.: Ս. Ղազար, 1899. 116էջ (Քերթողական մատենադարան Բ) գրքում Ֆրանսուա Գոբէի «Հսկումը», «Դարբիններուն գործադուլը» բանստղծթ. —ների թրգմ. շուրջ:

* -  Մխիթար  «Հազար վեց հարիւր եօթանասնեւվեց…»: [ Պոեմ ] /  Հ. Ա. Ղազիկեան. Զ/254-6; Է/297-300; Ը/350-4; Թ/406-9; Ժ/446-9; ԺԱ/509-11; ԺԲ/548-50, 1899; Ա/29-31; Բ/76-8; Գ/127-9 1900 (Բե):

Կարեւոր ուղղելիք  տե'ս 525/1899:

* -  Մխիթար Աբբահօր տարեդարձ յիշատակին  «Փութա', ամսոց թագուհիդ…» [ 16 վեցեակ, 11 քառեակ ] /  Հ. Արսէն Ղազիկեան. Ե/198-200 (Բե):

* -  Նուպար փաշայի շիրմին շուրջը  «Ի~նչ ամբոխ է այն` զոր կը տեսնեմ ես…» [ 19 քառեակ ] /  Հ. Ա. Ղազիկեան. Դ/162-3 (Բե) նկ.:

* -  Քերականական ակնարկներ  /  Հ. Արսէն Ղազիկեան. Բ/84-6 (Աե):

Բվնդ. Պիտի, պիտ'որ, չպիտի…, չպիտի'…, չի' պիտի…, պիտի չ…; Ճամբայնիս, շղթայներու, վրայն եւ այլն; Ոյ, ու:

 

* [ ՄԱՌ ՆԻԿՈՂԱՅՈՍ ]. Անի, Հին Հայաստանի մայրաքաղաքը  (Պատմական եւ հնագիտական հետազօտութիւն) պրօֆ. Ն. Մառի / Թրգմ Տ. Մ Համալսարանական Ուսանող Մուրատեան Վարժ. Պադուայի. Բ/73-5; ԺԱ/506-9 (Աժա; Ազ) Տծ:

Անաւարտ է:

 

*  Մթնոլորտի նոր կազերը  / Թրգմ Հ. Ն [ երսէս ]  Տիրացուեան. ԺԲ/571 (Գա) Տծ:

 

*  Միացեալ Նահանգք. Բ/94-5; Գ/142; Դ/193-4; Ե/242; Ը/391 (Բա1):

Կուբայ եւ Ֆիլիպինեան կղզիների խնդիրը; Ֆիլիպինեան կղզիների դիրքորոշումը  /  Հ. Ս [ տեփանոս ]  Սարեան: Ամերիկացիք եւ Փիլիպպեաններու կռիւը /  Հ. Փ [ իլիպպոս ] Եատիկար [ եան ] Կռիւներ Ֆիլիպինեան կղզիներում; Ամերիկացիների առաջարկը  /  Հ. Ս. Ս [ Հ. Ստեփանոս Սարեան ]:

 

*  Միացեալ Նահանգք եւ Սպանիա. Ա/45 (Բա1):

Խաղաղութեան դաշինքի ստորագրութիւնը  /  Մ-Ն.:

 

*  ՄՈՆՃԵՐԻ ՅՈՒԼԻՈՍ. Կոստանդնուպոլսէն դէպ ի Անկիւրիա  Ուղեգրական տեղեկութիւնք / Թրգմ. եւ նխբն`  Հ. Եփրեմ Աբրահամեան. Ա/27-30; Գ/137-8; Ե/227-30; Ը/374-7; Թ/411-3 (Բբ):

 

*  Մուրատ-Ռափայէլեան լիկիոնի աշակերտաց պսակաւորութեան հանդէսն: [ Նկրգր. ]. Է/329-34 (Բթ):

Նաեւ Հ. Աթանաս Տիրոյեանի ճառը: Վկայականի արժանացածների ցանկը:

 

*  ՅՈՎՀԱՆՆԷՍԵԱՆՑ ԱՍՏՈՒԱԾԱՏՈՒՐ եպս. Ճոն Բարսեղ  /  Աստուածատուր Եպիսկոպոս  Տէր Յովհաննէսեանց  Երուսաղէմ. Ը/384-6 (Ագ; Աբ):

Նաեւ ամփոփում խմբագրութեան կողմից:

 

* [ ՅՈՐԴԱՆԱՆԵԱՆ ].  Ճաւայի հայ գաղթականութիւնը  /  Յ. Տ. Կ. Յ.. Ժ/463-6, Տծ:

Բարերարները` Աղա Գէորգ Մանուկ (Մանիչարեանց), Մարիամ Յակովբ Յարութիւնեան, Թագուհի Մանուկ (Մանիչարեանց): Ս. Յովհաննէս եկեղեցին: Դպրոցը: Հայկական Միաբանութեան Կանօնադրութիւնը: Վաճառականութիւնը: Վաճառական Գ. Ե. Գասպարեանը: Լուսանկարիչ Օ. Քիւրքճեանը: Լեզուն: Տե'ս նաեւ Գ. Տէր Գ. Գասպարեանզ. Ն. Խուղա, 1883

 

*  Յ. Ս.  Մաղնիսա  /  Յ. Ս.. ԺԱ/524-5 (Աժա; Բե) Տծ:

Պատմական ակնարկ քաղաքի, հայ գաղթականութեան մասին: Նաեւ  «Իմաստութեան այս վեհագոյն տուն եւ տաճար Թորգոմեան…»  8 տող:

 

*  Նամականի: [ Բաժանորդներին ]. Դ/195; Է/կզմ 2; Ը/392; Թ/440; Ժ/483; ԺԲ/588:

Բվնդ. Լիւզեռն; Ուաթէռպուռ; Էջմիածին: Աղեք[ սանդրապոլ ]; Դավրէժ; Զմիւռն[ իա ]; Ամերիկ[ ժ ]; Ռոստով; Կ. Պոլիս; Փարիզ; Նախիջեւան; Ֆօքշան; Ռավէնս; Նիւ-Եօրք; Հէվրհիլի; Մոսկուա; Ալեքսանդրիա; Ռոստով:

 

*  Ն.  Դեզլայի (Tesla) նոր  [ էլեկտրականութեան գործածումը բժշկութեան մէջ ]  գիւտը  /  Ն.. Ա/38-40 (Բէ):

 

*  Նիւ-Եօրքի վիթխարի տները. Դ/188:

 

*  Նուպար փաշա: [ Մահախօս. (1822-1899) ]. Բ/83-4 (Աթ; Աթ1):

 

ՇԱՄՊՐԻԷ ԱԼԻՍ ԴԸ = ALICE DE CHAMBRIER.

* -  Իղձ  «Երգի մը մէջ ըղձայի դնել իմ հոգին…» [ 4 քառեակ ] /  Ալիս տը Շամպրիէ; թրգմ Հ. Ա. Ղ [ Հ. Արսէն Ղազիկեան ]. Գ/114 (Բե):

Տե'ս Ճաշակ գաղ. արդի բնստղծ. Բ.. էջ 60:

* -  Ինչո՞ւ համար մեռնիլ  «Գընաց մըրջիւնն հարցուց վարդին մ’ իրիկուն…» [ 34 տող ] Փախստական  «Հիւր ենք երկրիս վըրայ, կանցնինք ըշտապով…» [ 3 քառեակ ] Երբ գայ ձըմեռ  «Ծաղիկը ծըռի ցօղունին վըրայ…»[ 8 քառեակ ] Վարսամը  «Վարազաթեւ բո'ց թըռչունի մը նըման…» [ 14 քառեակ ] / Թրգմ. եւ նխբն`  Հ. Արսէն Ղազիկեան. Բ/61-2 (Բե) (Գաղղիական արդի բանաստեղծութիւն):

Տե'ս Ճաշակ գաղ. արդի բնստղծ. Բ.. էջ 52-9:

 

*  ՇԱՒԱՐՇ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ. Ալպեան լեռներու մէջ  (Արձակ բանաստեղծութիւն) «ՁիԽւն… ձիԽւն… ձիԽւն…» /  Յովհ.  Շաւարշ. Ե/241 (Բե):

 

*  Շնորհակալութեամբ ստացած ենք հետեւեալ նոր հրատարակութիւնները [ Թուարկում ]. Գ/136-7:

 

* [ ՉԵՐԱԶ ՄԻՆԱՍ ]. Բարձրապատիւ Մելիք Մանսուր Միրզա  / Առջբն Խմբագրութիւն. Դ/171-3 (Բա) Տծ, նկ., արտատպ. L’Armռnie:

Ն. Վ. Արշակ Խանի միջնորդութեամբ, Տ. Սըգըեանի ղեկավարած հայերի պատուիրակութեան հանդիպումը Պարսից շահի երկրորդ որդու հետ Փարիզում :

 

*  Չինաստան. Դ/194-5 (Բա1):

Բվնդ. Չինաստանի ներքին կացութիւնը; Չինաստան աճուրդի հանուած; Սան-Մունի խնդիրը /  Հ. Փ [ իլիպպոս ]  Եատիկար [ եան ]:

 

ՉՐԱՔԵԱՆ Հ. ՔԵՐՈՎԲԷ.

* -  Գրախօսական ակնարկներ  /  Հ. Ք.  Չրաքեան:

2. L’Idiome des Inscriptions Cunռiformes Urartiques, par Joseph Sandalgian. - Rome, 1898. Ե/235-6:

4. Բանասէր. Բ. գիրք / Խմբ. Կ. Յ. Բասմաջեան. [ Փարիզ, 1899. էջ 97-192: Բվնդ. հմռտ ]. Թ/428-9:

* -  Իմաստունն Խիկար եւ Տովբիթայ գիրքը  /  Հ. Ք.  Չրաքեան. Դ/160-1; Ը/354-8; ԺԱ/495-7 (Աբ) Տծ:

Տե'ս նաեւ 1. Ժ/488, 1898 զ 2.  Տաշեն Հ. Յակոբոս. Խիկար եւ իւր իմաստութիւնն / Հ. Յ. Տ. // ՀԱ, Վն., 33-8/1899:

 

(*) -  Պրոբատիկէ.   Տե'ս  1898:

 

*  Պաշտօնական Յայտարարութիւն Ազգային Պատրիարքարանի  / Պատրիարքարան հայոց. Թ/440:

Սահակ-Մեսրոպեան գրական մրցութեանը մասնակցելու հրաւեր:

 

* [ Պարբերականների գովազդ ]

Մուրճ. Թիֆլիս. Դ/161; Ե/244; Զ/253; Է/312: Մշակ. Թիֆլիս. Դ/173: Արեւելք. Կ. Պոլիս. Դ/182: Բիւզանդիոն. Կ. Պոլիս. Դ/186: Բիւրակն. Կ. Պոլիս. Դ/188; Զ/282: Արաքս. Ս. Պետերբուրգ. Ե/202: Le courrier des Balkans. Ե/235: Պատկեր. Կ. Պոլիս. Ե/235: Սուրհանդակ. Կ. Պոլիս. Ե/238: Միութիւն. Աթենք. Ե/238; Զ/253: Շարժում. Վառնա. Ե/248: Նոր-Դար. Թիֆլիս. Զ/268: ումայ. Թիֆլիս. Զ/273: Ազգագրական հանդէս. Շուշի. Զ/279: Անահիտ. Փարիզ. Զ/279: Հանրագիտակ. Կ. Պոլիս; Արարատ. Վաղարշապատ. Ը/359: Ծաղիկ. Կ. Պոլիս. ԺԱ/506:

 

*  ՌԱՓԱՅԷԼԵԱՆ ՄԿՐՏԻՉ. Ուղերձ  «Որ ի յերկինս` այժմ արդարոցն ի կաճառ…» Ապերջանիկ եւ վշտագնեալ սրտի սգազգեաց հօր առ ամենասիրելի վաղամեռիկ անդրանիկն Փառնակ Ռափայէլեան [ 3քառեակ ] /  Մկրտիչ Ռափայէլեան. Բ/95 (Բե; Աթ1) Տծ:

Նաեւ  Կենսգր. տղտկում:

 

*  ՌՈՒՍԵԱՆ Հ. ՎՐԹԱՆԷՍ. Գրախօսական ակնարկներ:

4. Մալխասեան Յովհաննէս. Հայ գեղջուկի ալբոմը. Ա մաս. Դաշտային գործիքներ, արտատպ. «Ազգագրական հանդէսից». Թիֆլիս: Տպ. Մ. Դ. Ռօտինեանց[  = Tipografiq M. D. Rotinqnca, 1898. 36 էջ, 10 թ. նրդ. ]. Ե/236-7:

3. Ազգային կրթարան-որբանոց ի Կիպրոս. Տեղեկագիր Բ. Տարեշրջանի (1898 մարտ 1-1899 փետրվար 28). Գահիրէ: Տպ. Ս. Դարբինեան, 1899. զ էջ. ԺԱ/530-1:

 

*  Ռուսիա. Գ/142; Ը/391 (Բա1):

Ցարը կողմնակից է զինադադարի; ՉԱԵի շինարարութիւնը; Զինաթափման ժողովը  /  Հ. Ս [ տեփանոս ]  Սարեան:

 

* [ ՍԱԳԸԶԵԱՆ  ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ]. «Գինի»ի ծագման խնդիրը  /  Յ.  Արշէզ. Գ/104-5 (Ագ) Տծ:

Տե'ս Բազմավէպ 1897 էջ 50-1զ  Տե'ս նաեւ Սագըզեան Յ. Հայերէնի «Գինի» եւ Բաբելաստանի նուիրական ծառը / Յ. Արշէզ // ՀԱ, Վն., 267-70/1896:

 

ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ Հ. ԲԱՐՍԵՂ.

* -  Աբրահամ Մամիկ. եպիսկոպոսի առ Վաչագան գրած թուղթն եւ անոր նշանակութիւնը Սոկրատայ թարգմանութեան եւ Մ. Խորենացւոյ պատմութեան նկատմամբ  /  Հ. Բ.  Սարգիսեան. Գ/124-8; Դ/147-51; Ե/221-6 (Աբ) Տծ:

Բանավէճ` Բիւզանդացի Նորայր. զ // Մշակ, Թիֆլիս, հմր 191, 193, 195, 206, 216, 217, 1898:

* -  Անանիա թարգմանիչն եւ իւր գրական գործոց մէկ նմոյշն: [ Ուսմնսր. ] /  Հ. Բ. Ս.. Ա/18-24; Բ/49-53 (Աբ) Տծ:

 

ՍԱՐԵԱՆ Հ. ՍՏԵՓԱՆՈՍ.

* -  Գրախօսական ակնարկներ  /  Հ. Ս. Սարեան, Տծ:

1. Սիրունեան Հ. Եդուարդ. Միջին ընթացք իմաստասիրութեան. Վենետիկ: Ս. Ղազար, 1899. [ 422 էջ ]: 4. Զօմբարտ Վերնէր. Սօցիալիզմը եւ սօցիալական շարժումը 19րդ դարում. Հ. Յ. Դ. տպարան. Ժընէվ, 1898. [ 113 էջ ]. Ը/380-1, 383-4:

3. Ազգագրական հանդէս. պատկերազարդ. Երրորդ տարի, Դ. գիրք [ 1898-8 2 ] / Խմբ. —հրատ Երուանդ Լալայեանց. Թիֆլիզ: [ Տպ. —ներ Մ. Դ. Ռոտինեանցի եւ Կ. Մարտիրոսեանցի = Tipografiq M. D. Rotinqnca i K. Martirosqnca ], 1898. [ 108 էջ ]. Թ/427-8:

1. Լումա. Գրական հանդէս, Գիրք Բ. [ Թիֆլիս, 1899. 370 էջ ]: 2. Յովսեփեան Գարեգին. Մխիթար Սասնեցի (Կերմանեցի) 1260՞-1337, [ Արտատպ. «Արարատ» ամսագրից ]. Վաղարշապատ: Մայր Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, 1899. [ 32 էջ ]. Ժ/473-7:

1. Նոր ընթերցարան. Ա տարի / Կազմ. Յ. Կ. Պօնճուքեան. Վառնա: Տպ. Գնչօ Նիգօլօֆ, 1899. 64 էջ. ԺԱ/530:

2. Խատիսեան Մարիամ. Դժբախտ կին. [ Վէպ ]. Թիֆլիս: պ. Մ. Դ. Ռօտինեանց = Tipografiq M. D. Rotinqnca ], 1899. 139 էջ. (Թիֆլիսի Հայոց հրատարակչական ընկերութիւն [ կազմին` ] 8 166 [ տիտղոսաթերթին`  ] 8  156):

1. Ճաշակ գաղղիական արդի բանաստեղծութեան / Թրգմ. Հ. Արսէն Ղազիկեան. Վենետիկ: Ս. Ղազար, 1899. [ 116 էջ (Քերթողական մատենադարան Բ) ]: 2. Վեցօրեայք Գէորգայ Պիսիդեայ իմաստասէրի. [ Տպագրեալ հանդերձ յոյն բնագրաւ եւ լուսաբանեալ ի Հ. Աթանաս Վ. Տիրոյեան ]. Վենետիկ: Ս. Ղազար, 1900. 191 էջ. ԺԲ/572-4:

* -  Մագնիսական քուն  =  Hypnotisme  /  Հ. Ս. Սարեան. Է/324-5; Ը/377-80; Թ/424-6; Ժ/467-70; ԺԱ/519-22; ԺԲ/565-7, 1899; Բ/87-90; Դ/187-91; Զ/284-6; Է/331-3, 1900;   (Գա) Տծ:

Գերմանացի Ալբերտ Մոլի փորձը:

Բվնդ. Մագնիսութեամբ քնացընելու կերպերն; Կա՞յ արդեօք քնացընելու այս կերպերուն մէջ հասարակաց տարր մը` որուն վերածուին միւս բոլոր կերպերն; Կրնա՞յ ամենայն ոք քնացընել; Կրնա՞յ ամենայն ոք քնանալ մագնիսութեամբ; Կարելի՞ է մագնիսական քնոյ ենթարկել զոք հակառակ իրեն կամաց:

Անաւարտ է:

Տե'ս Սարեան Հ. Ստեփանոս.  Մագնիսական քուն Hypnotisme. Վ.: Ս. Ղազար, 1899. 174, մտն. ցնկ (էջ 1-107):

 

*  ՍԻՒԼԻ ԲՐԻՒՏՕՄ. Կարապը  «Խոր ու խաղաղ լիճերու հայելւոյն տակ, անվրդով…» [ 32 տող ] Շթաքարեր  «Սիրեմ այրերն ես ուր լամբար…» [ 4 քառեակ ] Ծիր Կաթին  «Իրկուն մ’ ըսի ես աստղերուն…» [ 7 քառեակ ] Առաջին վիշտը  «Ես կը յիշեմ ժամանակ մ’ որ…» [ 6 քառեակ ] / Թրգմ Հ. Արսէն Ղազիկեան. Թ/423-4 (Բե) (Գաղղ[ իական ] արդի բանաստեղծութիւն):

Տե'ս Ճաշակ գաղ. արդի բնստղծ. Բ.. էջ 35-9:

 

*  Սպանիա. Ա/47-8; Բ/95; Ժ/483 (Բա1):

Ֆիլիպինեան կղզիները ԱՄՆին յանձնելու խնդիրը  /  Մ-Ն. Անյաջող պատերազմը, գաղութների կորուստը; Ժանտախտի համաճարակը  /  Հ. Ս [ տեփանոս ]  Սարեան:

 

*  ՏԱՅԵՑԻ Հ. ԵՍԱՅԻ. Հայկական հին եւ նոր դպրութեանց անվաւեր գիրք Նոր Կտակարանաց  /  Հ. Ե.  Տայեցի. Գ/128-36 (Ագ) Տծ, աղիւսակ:

Բվնդ. Գիրք տղայութեան Քրիստոսի; Յիշատակարանք` որ եղեն վասն Քրիստոսի, առաջի Պոնտացւոյ Պիղատոսի, իշխանին Հրէաստանի; Թուղթ Պիղատոսի դատաւորի, զոր գրեաց յաղագս Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի առ Տիբերիոս կայսրն ի Հռովմ:

Տե'ս նաեւ Թանգարան հին եւ նոր նախնեաց. Ա. Անկանոն գիրք Հին կտակարանաց. Վ.: Ս. Ղազար, 1896. 408 էջ:

 

*  ՏԱՍՈ ՏՈՐԿՈՒԱՏՈ.  Մենամարտութիւն Արգանտի եւ Տանկրեդեայ  (Տասսոյ. Ազատութիւն Երուսաղեմի. Երգ Զ) «Ըսաւ եւ լըռեց. ու երբ զինուեցան բոլորն ալ…» [ 264 տող ] / Թրգմ Հ. Ա [ թանաս ]  Տիրոյեան. Գ/115-7 (Բե) Կարեւոր ծանօթութիւնք:

Տե'ս Տասսո Տորկուատո. Ազատումն Երուսաղեմի. Պատկերազարդ հրատարակութիւն. Թարգմանեց աշխարհաբար հայկական չափով Հ. Աթանաս Տիրոյեան. Վ.: Ս. Ղազար, 1912. էջ 168-80:

 

*  ՏԻՐԱՑՈՒԵԱՆ Հ. ՆԵՐՍԷՍ. Գրախօսական ակնարկներ  /  Հ. Ն. Տիրացուեան. Ը/381-3:

զ2. Խան-Աղեան Լեւոն. Գիւղատնտեսական գործիքներ եւ մեքենաներ. Թիֆլիս: Տպ. Մարտիրոսեանց. 252 էջ:

 

ՏԻՐՈՅԵԱՆ  Հ. ԱԹԱՆԱՍ.

*  -  Ասորական եւ հայկական տաղաչափութիւն: [ Ուսմնսր. ] /  Հ. Ա. Տիրոյեան. Գ/105-9; Զ/249-53; Ը/345-50; ԺԱ/502-6 (Աե) Տծ, աղիւսակ:

Տե'ս նաեւ Ա/12: զ

* -  Երրորդ յոբելեան Մխիթարայ. Կամք սիրուհւոյն  «Լուռ կայ բնութիւն` բուռն յետ լալեաց գերաշխար…» [ 10 քառեակ ] /  Հ. Ա. Տիրոյեան. Ե/197-8 (Բե):

 

* [ ՏԻՐՈՅԵԱՆ  Հ. ԱԹԱՆԱՍ ]. Տրտունջք ճշմարտութեան  «Օր մը մէկտեղ չորս ընկեր…» [ 17 քառեակ ] /  Բանասէր  ( Հ. Ա. Տ. ). Բ/91 (Բե):

 

*  Տօք. Յովսէփ Նուրիճան: [ Բժշկի կենսգրծ. հմռտ (1828-1898) ]. Բ/82 (Աթ; Աթ1) Տծ:

Նաեւ հեղինակած երկերի թուարկում:

 

*  Փոքր տերութիւններ  [ կամ ]  Այլեւայլ տէրութիւնք  (Բա1):

Ընտրութիւններ Յունաստանում: Ռուս-Սերբական միջադէպը  /  Հ. Փ [ իլիպոս ] Եատիկար [ եան ]. Դ/195 Իսպանիա-Ամերիկեան պայմանագիրը; Կրէտէի իշխանի աջակցութեան խնդրանքը; Ռուսաստանի զինաթափման շրջաբերական հեռագիրը. Ե/242:  Ռուս-Անգլիական դաշինքը; Պատերազմը Ֆիլիպինեան կղզիներում; Բելգիայում ածխահատների գործադուլը. Զ/296:  Գերմաներէն լեզուի խնդիրը Աւստրիայում; Գերմանիայի կայսեր այցը Նորվեգիա; Իսպանիայի տնտեսական եւ քաղաքական անյաջողութիւնները; Զինուած հուզումներ Իտալիայում եւ Սերբիայում. Թ/438:  Չինաստանի խնդիրը; Կուբայի անկախութիւնը. Ժ/483:  Աւստրիայում նոր կառավարութեան կազմման խնդիրը; Ռուս-Իսպանական յարաբերութիւններըԳերմանիայում կառավարութեան որոշ անդամների փոփոխութիւն; Դրէյֆուսի դատի աւարտը; Հակահրէական յուզումներն Ալժիրում; Խռովութիւններ Վենեսուէլայում. ԺԱ/538-9:  Գերմանիան հզօրացնում է ծովային նաւատորմը; Իտալիայի ներքին տնտեսական եւ քաղաքական խնդիրները; Ռուս-Աւստրիական յարաբերութիւնները Բալկանեան հարցում; Ամերիկացիների յաղթանակը Ֆիլիպիններում  /  Հ. Ս. Ս [ Հ. Ստեփանոս Սարեան ]. ԺԲ/584:

 

*  Քաղուած յօդուածոց այլեւայլ թերթից:

Բվնդ. Անահիտ. Փարիզ. Ա/48, Բ/96, Գ/142-3; Արարատ. Վաղարշապատ. Ա/48, Գ/142-3; Ար[ եւելեան ] մամուլ. Զմիւռնիա. Ա/48, Բ/96, Գ/142-3; Արեւելք. Կ. Պոլիս. Ա/48, Բ/96, Գ/142-3; Արմէնիա. Մարսէլ. Ա/48, Բ/96, Գ/142-3; Բիւզանդիոն. Կ. Պոլիս. Ա/48, Բ/96, Գ/142-3; Բիւրակն. Կ. Պոլիս. Ա/48, Բ/96; Հանդէս ամս[ օրեայ ]. Վենա. Ա/48, Բ/96, Գ/142-3; Հանրագիտակ. Կ. Պոլիս. Ա/48, Բ/96, Գ/142-3; Մշակ. Թիֆլիս. Ա/48, Բ/96; Աղբիւր. Թիֆլիս. Բ/96; Մասիս. Կ. Պոլիս. Բ/96, Գ/142-3; Մէճմուաի ախպար. Կ. Պոլիս. Բ/96; Մուրճ. Թիֆլիս. Բ/96, Գ/142-3; Նոր կեանք. Լոնդոն. Բ/96; Պատկեր. Կ. Պոլիս. Բ/96; Վաղուան ձայնը. Մանչէստր. Բ/96; Տարազ. Թիֆլիս. Բ/96, Գ/142-3; Արաքս. Ս. Պետերբուրգ. Գ/142-3; L’Armenie. Փարիզ. Գ/142-3; Լումայ. Թիֆլիս. Գ/142-3; Միութիւն. Աթէնք. Գ/142-3; Շարժում. Վառնա. Գ/142-3:

 

*  Օգնութիւն հայ որբիկներուն: [ Բացառիկ պրակի հրտ. ]. ԺԲ/586:

 

*  ՖՈՒԶԻՆԱՏՈ. Վերջին ողջոյնք առ ազատն Վենետիկ 1848  «Օդն է միգամած…» [ 11 տասնեակ ] /  Ֆուզինատոյ; Թրգմ Հ. Ա. Տիրոյեան. Թ/430 (Բե):

 

*  Smithsonian հաստատութեան թղթակցութեան պաշտօնը  [ ԱՄՆում ]. Բ/80: