ԲԱԶՄԱՎԷՊ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

1910

Ա. Յունուար-դեկտեմբեր, 12 համար, ամսագիր, 48 էջ, ընդհ. 576 էջ:

Բ. Խմբագրական, Բանասիրական, Հնախօսական, Լեզուական, Մատենագրական, Պատմական, Նորավէպ, Բանաստեղծական, Ընկերաբանական, Գիտական, Ազգագրական, Կենսագրական, Գրախօսականք, Հանդէսներ, Թատերական քրոնիկ, Այժմէութիւն, Հայկական ճեմարան, Գրականք, Այլեւայլք:

Գ. Անդրիկեան Հ. Ներսէս, զ   Պոտուրեան Հ. Մկրտիչ:

Դ. Երկսիւն, երբեմն միասիւն:

Զ. Ցանկ 1910 տարւոյ Բազմավէպին: Բովանդակութիւն  ամեն համարի վերջում:

Է. Նկարներ:

 

*  Ազատամարտ [, Կ. Պոլիս: Օրաթերթի նկարագրութիւնը ]. Ժ/կզմ 2:

 

*  Ազգ [, Բոստոն: Շաբաթաթերթի նկարագրութիւնը ]. Ժ/կզմ 2:

 

*  ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԵԱՆ ԱՆԴՐԷԱՍ. Պատմութիւն Սեբաստիոյ  /  Ա. Վ. Աղեքսանդրեան. ԺԱ/488-98; ԺԲ/519-29 (Աբ):

Բվնդ. Նախաւոր գիտելիք. Անուն եւ Դիք; Փոքր Հայոց բաժանմունքները; Փոքր Հայոց բնակիչները; Փոքր Հայոց հին պատմական դէպքերը. Փոքր Հայոց իշխանութիւնները; Հատուած առաջին; Հատուած երկրորդ; Հատուած երրորդ; Փոքր Հայք կ'իյնայ Միհրդատայ եւ Տիգրանայ ձեռաց ներքեւ; Հռովմայեցւոց հետ պատերազմ; Փոքր Հայոց համար Հռովմայեցւոց հետզհետէ սահմանած կարգերը; Պիւտոդորիս թագուհին եւ Պոլեմոն Բ կը թագաւորեն; Սեբաստիա քաղաքին վրայ տեղեկութիւն; Սեբաստիա քաղաքին տեղը, հիմնարկութիւնն եւ զարգացումը; Փոքր Հայոց նոր թագաւորութիւնն եւ Հայաստան կ'ըլլայ գաւառ Հռովմէական:

Անաւարտ է:

 

(*)  ԱԼՈՃԵԱՆ Յ. Արեւապաշտութիւն եւ կրակապաշտութիւն  [ կամ ]  Կրակապաշտութիւնը ընդհանուր ազգաց եւ Հայոց մէջ. Տե'ս 1909:

 

*  ԱՂԱՆՈՒՐ ՎԻԿՏՈՐԻԱ ԲՈՄԲԻԼԻ. Նոր երգեր. Է/289-92; Ը/345-8; Թ/395-8; Ժ/459-61; ԺԱ/505-6 (Բե):

Բվնդ Սիրոյ երգը  «Եղբայրական հաւատքի դիմակ դըրած եթէ գայ…» Հպարտութիւն  «Այն վերջին նայուածքն անոր կը զուրցէր…» Առ Գարմէն Սիլուա  «Ո'չ, վասըն զի ուսերըդ բախտն` արքունի…» «Տեսայ»  «Տեսայ, որ մութ մահճիս քով…» Եղբայրական սէր  «Պիտի ուզե՞նք զիրար սիրել, եղբայրներ…» Դատաստան  «Երկընքի դրան դիմաց հոգի մ'երեւցաւ…» Վաղիւ  (Առ Կ. Մ. ) «Ուրեմըն, ո'վ օրիորդիկ, առ վաղիւ…» Երազին մէջ  «Էր կորսըւած ամէն ինչ…» Մատրիկալ  (Առ Մարքիզուհի Լ. Տ. Պ. ) «Այգը մընչեց. Ա'յսքան շուշան, ա'յսքան վարդ…» Ալինտա Պրունամոնդիի. Յուղարկաւորութիւն  «Յաղթանակն է. կը տեսնե՞ս դուն…» Ֆրանչիսկեան. Շրջագայութիւն  (Առ Յովհաննա Պառէռ) «Սուրբ Ֆրանչիսկոս, կարծես թէ ես կը լըսեմ…» Մատրիկալ  (Առ Կոմսուհի Կ. Լ. ) «Չըքնաղագեղ կոմսուհի, լա'ւ գիտես դուն…» Ի մահ բանաստեղծի  «Արշալոյսին լըռութիւնները կարծես…» Սաֆֆոյի վերջին երգը  «Ծո'վ, քեզի' է վերջին երգս…» Հեռաւոր եղբայրներուս  «Ու ձեր սըրտերն էին յոյսով թաթաղուն…»:

Ծերանոց  (Վիրգինիա քրոջս) «Թիկնաթոռին վըրայ նըստած առ ի շեղ…» Երազներ  «Երբ իրիկունն հազիւ թէ իր մեղմ շուքով…» Արեւամուտ  «Տան ըստորին սըրահէն…» Եորեոյի աղջիկը  (Նկար Ֆ. Միքէդդիի) «Հո'ն նայէ, ի'նչպէս կը փայլին…» Պանտիէրա եւ Տոմ. Մորոյ. Եղբայրներուն  (Յիշատակուած ի Վենետիկ) «Ո՞ւր էք, ո՞ր փոսը խեղճուկ…» Ամարանոց Մոլիդեռնոյ  (Քուիսիսանա) (Առ Դրիգազէ իշխանուհին) «Բընակավայր մը զոր Շնորհքները անշուշտ…»:

ՈՒշ  «Կերթային: Շեպ էր ճանապարհն ու ժայռուտ…» Ծեր երգիոնահար  (Նկար Յ. Մենդեսսիի) (Հելենէ քրոջս) «Կամարներուն անշարժուն…» Ի Չիմարոզա  «Խաղաղ, անդորր այս լըճին…» Գթութիւն  «Դաշտերուն մէջէ…»; Ե՞րբ  «Կը խօսի գիրքն համաշխարհի արուեստի…» Լուիճի Բասդրոյի կիսարձանին  (Գործ Ուրպանոյ Նոնոյ քանդակագործին) «Քիչ մը կաւ, քի'չ մ'աղբիւրի ջուր, ու կելլէ…» Կոմսուհի Վ. Տ. Ս. ի յուշատետրին համար  «Քեզ համար, ո'վ ազնիւ, որ այս էջին վրայ…» Հաշիշ  «Մազերն արձակ, քըճքըճուած…» Վերածնունդ  «Ալ մէ'կ բանի չի յուսար նէ. տըժգոյն է…»:

Տեսիլ  «Ահեղօրէն երկընցած իր սեւ կուճէ…» Ի վեցերորդ հարիւրամեակ Պարլէդդայի հրաւէրին  «Ահա ցնորքները ցընծուն…» Նորուեկեան զրոյցներ եւ ցնորքներ  (Նկար Ա. Մունթի) «ՔաղաքակաԽն կըռիւներ…»; Ճակատագիր  «Ճակատագրին խարազանին տակ կ'անցնի…» Տիկին Լաւրային  «Տիկին Լաւրա երկնակապոյտ աչքերով…» Անձրեւէն վերջ  «Կը ծռեն ամպերը թեւերնին…» Առ Կերարտոյ Մայէլլա  «Ո՞վ կը յիշէ զայն, ո՞վ գիտէ…» Անգիտակից հոգիներ  «Դանդաղ եզներն եղջիւրներով խայտաբղէտ…»:

Ուրախութեան երգը  «ՈԽվ եղբայրներ, ուրախութիւնը երգենք…» Վշտագնելոց գարունը  «Թաշկինակնե՞ր են պարապ…» Լուսնակին դիւթանքներ  «Ժամանակէն դըժնէօրէն ջարդըւած…» Ամառնային փոթորիկ  «Հովը կ'անցնի մըրըրկո'տ…» Նաբոլի-Բիէտիկրոդդա  «Օր հասարակ է…» Մայրական ձայներ  «Եթէ անցնիմ ես աշխարհի անտառէն…» Վայրկեաններ  «Ըսէք, ըսէք ինծի, ո՞ւր է…»:

Տե'ս Աղանուր Վիկտորիա. Նոր երգեր / Թրգմ. Հ. Արսէն Ղազիկեան. Վենետիկ: Ս. Ղազար, 1910. էջ 19-120 (Քերթողական մատենադարան ԺԳ):

 

*  ԱՆԴՐԻԿԵԱՆ Հ. ՆԵՐՍԷՍ. Էտմոն Ռոստան  [ թատերագրի արուեստը ] /  Հ. Ն. Անդրիկեան. Բ/74 (Բգ):  Գ/125-7:

 

*  Անգլոսաքսոններու առաւելութիւնը. Ը/360-3 (Բգ) թրգմ. արտատպ. « Illustrazione Popolare »ից:

Էդմոն Դեմոլենի «Ի՞նչ բանի մէջ կը կայանայ Անգլոսաքսոններուն առաւելութիւնը» յօդուածի համեմատ:

 

*  Անգղիոյ սուգը: [ Թագաւոր Էդուարդ Է. ի մահը եւ որդու Գէորգ Ե. ի թագադրութիւնը ] Եդուարդ Է  Իր եւ Ալեքսանտրայի` Ս. Ղազարու Ոսկեգրքին մէջ դրած ստորագրութիւնները. Ե-Զ/248-9, նկ.:

 

* Աշխատանք[, Զմիւռնիա: Լրագրի նկարագրութիւնը ]. Ժ/կզմ 2:

 

*  ԱՊՐԱՆՅԻ ԳՈՌՆԷԼ. Վենետկոյ սրբոյն Ղազարու վանքը  / Թրգմ Հ. Ն. Չ..  

 

* Առաւօտ[, Թաւրիզ: Շաբաթաթերթի նկարագրութիւնը ]. Ժ/կզմ 2:

 

* Ասպարեզ[, Ֆրեզնո: Շաբաթաթերթի նկարագրութիւնը ]. Թ/կզմ 3:

 

*  ԱՌԱՒԻՕ ՅՈՎԱԿԻՄ ԴԷ. Պէպէի մտածմունքը  (Մանրավէպ) /  Յովակիմ դէ Առաւիօ  (Փորթուգալցի). Բ/91-3:

 

* Արշալոյս[, Կահիրէ: Շաբաթաթերթի նկարագրութիւնը ]. Է/կզմ 2; Ժ/կզմ 4:

 

ԱՐՍԷՆ-ԵՐԿԱԹ.

* -  Արցունքներս  «Չէ՞ որ լուսնակն քո շիրիմին   կը նայի…» /  Արսէն-Երկաթ. Ե-Զ/247 (Բե):

* -  Գիշեր  «ՕԽ գիշերը անուշիկ է, պաշտելի…» ՕԽ մի' կարծէք  «Երբ կը կարդաք իմ երգերը արցունքոտ…» Յոյսեր  «ԱԽխ կ'ուզեմ որ շաԽտ շուտ ծագեն իմ յոյսեր…» Աշնան երգերից  «ԱշխոԽւն, աշոԽւն, նորից եկար…» Ձմրան երգերից  «Գացի~ն սոխակներ, եւ աԽխ նըրանց հետ…» Արեւին  «Պայծառ, փայլուն, ոսկի արեւ…» Լուսնակ ջան  «ԱԽխ չե՞ս տեսած, լուսնակ ջան…» /  Արսէն-Երկաթ. Ա/28-9 (Բե):

* -  Դարբինները  «Զարկեցէ~ք ուժգին, զարկեցէԽք ուժգին…» Արծիւին երգը  «Մայրիկ ջան, երբոր սրինգըս սիրավառ…» Թռնում է հոգիս…  «Թըռնո~ւմ է հոգիս, թըռնում շա~տ երկար…» /  Արսէն-Երկաթ. Գ/131-3 (Բե):

* -  Երգիչը  Բանաստեղծ Պ. Ա. Ծատուրեանին. Նորա 25ամեայ Յոբելեանի առիթով «Նա ցանկացաւ Երգիչ լինել աշխարհում…» Վշտոտ ընկերոջ  Ալ. Ծատուրեանին «Քեզ ի՞նչն է այդպէս տըխրութիւն բերել…» /  Արսէն-Երկաթ. Ը/348-9 (Բե):

* -  Լացող սիրտս  Վ. Աղանուրի յիշատակին «Աստղոտ երկնի տակ լըճակն է ծիծղուն…» /  Արսէն-Երկաթ. Է/286 (Բե):

* -  Կաղանդի գիշերը: [ Պատմուածք ] /  Արսէն-Երկաթ. Բ/78-80:

* -  Կարաւանը  Պանդուխտ եղբայրներուս «Դեռ կ'երթան անոնք…» /  Արսէն-Երկաթ. Ե-Զ/217-8 (Բե):

* -  Հայր Ալիշանի անմոռաց յիշատակին  «Նա երգում էր որպէս սոխակ…» Մատնիչի մը  «Կուրծքիդ տակը սեւ սիրտ մը կայ մատնիչի…» /  Արսէն-Երկաթ. Դ/177, 178 (Բե):

* -  Վերադարձը  «Ծագում է ահա արեւը պայծառ…» /  Արսէն-Երկաթ. Թ/398-400 (Բե):

* -  Վերջին նամակը  Վ. Աղանուրի յիշատակին «Ես իր վերջին տըխուր նամակն կարդացի…» /  Արսէն-Երկաթ. Է/295 (Բե):

* Արօր[, Թիֆլիս: Ամսագրի նկարագրութիւնը ]. Ա, ԺԱ/կզմ 2; Բ/կզմ 4; Ժ/կզմ 3:

 

ԱՒԳԵՐԵԱՆ Հ. ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ.

* -  Դասեր Հայոց եւ Հայաստանի հնագոյն պատմութեան  /  Հ. Յ. Աւգեր. ԺԲ/513-9, 1910; Գ/99-106, 1911 (Ագ) Տծ:

Բվնդ. Ներածութիւն. Էութիւն եւ առարկայ պատմութեան; Իմաստասիրութիւն պատմութեան; Բաժանումն պատմութեան - շրջանք - դարք - ազգք; Ներածութիւն. Աղբերք պատմութեան Հայոց; Պեղմունք; Աւանդութիւնք - Ժողովրդական երգք; Մատենագիրք - Օտարք - Ազգայինք; Դիւանք:

Ներածութիւն. Աշխարհագրութիւն Հայաստանի; Կազմութիւն - Դիրք - Կերպարանք; Բաժանումն աշխարհաց եւ գաւառաց; Ներածութիւն. Ազգաբանութիւն Հայոց; Հոսանք գաղթականութեան ազգաց; Զանազան ցեղք մարդկութեան; Գլխաւոր ցեղք եւ ժողովուրդք Հայաստանի; Հայկական տիպար եւ բնադրոշմ:

* -  Լատին լեզուն եւ գրականութիւնը նախնեաց քով. Տե'ս 1910:

* -  Լեման Հաուբդ. Հայաստան երբեմն եւ այժմ: [ Գրծնթ. ] /  Հ. Յ. Աւգեր. Թ/401-3 (Ագ):

Lehmann Haupt. Armenien einst und jetzt. Erster Band. - Berlim, 1910 զ

* -  Պատմական էջեր Ներսէս եւ Սահակ իշխանապետք Իտալիոյ  [ Վեցերորդ դար ] /  Հ. Յ. Աւգեր. Դ/145-52 (Աբ) նկ.:

* -  Ուս. Նիկ. Ֆինք: [ Մահախօս. ] /  Հ. Յ. Աւգեր. Ը/363-4:

 

*  Բաժանորդագրութիւն  [ կամ ]  Բացուած է բաժանորդագրութիւն  [ պարբերականների ]. Ա, Դ/կզմ 3; Գ, Դ/կզմ 3; Է/կզմ 3-4:

Բվնդ. Աղբիւր եւ Տարազ; Անդրանիկ; Աւետաբեր La patrie; Ազատամարտ; Մշակ; Արմենիա; Հայ; Երիտասարդ Հայաստան; Խաթաբալա; Ձայն հայրենեաց; Հանդէս ամսօրեայ; Պոնտոս; Փեթակ; Արմենիա; Փարոս; Արօր; Հորիզոն; Իրաւունք; Մէճմուաի ախպար:

 

* [ ԲԱՍՍԻ ԴՕՆԱՏՕ ]  =  BACCI DONATO. Դպրատան տղայք  «Կեանքն է համառօտ, կ'անցնի զերդ փայլակ…» /  Donato Bacci; թրգմ Ստեփան Եազըճեան. Դ/190 (Բե):

 

*  ԲԱՐԾԻՆԻ ԼՈՒԻՃԻ. Պահանորդը: [ Պատմուածք ] /  Լուիճի Բարծինի. Ա/23-8 (Բգ):

 

*  Բացուած է բաժանորդագրութիւն. Ժ/կզմ 3; ԺԱ/կզմ 2:

Արմենիա:

 

*  Բացուած է բաժանորդագրութիւն  Ատոմ Եարճանեան-Սիամանթօ. Իր ամբողջական գործը / Հրատարակիչ մարմին. Դ/կզմ 4:

 

*  ԲԺԻԿԵԱՆ Հ. ՂՈՒԿԱՍ. Մեր արդի գրականութիւնը  /  Հ. Ղ. Բժիկեան. Է/353-8 (Աա):

Բվնդ. Հ. Ղազիկեան թարգմանիչ: [ Վերգիլիոսի «Ենէական»ը ]; Անյանգ ոտանաւորը մեր մէջ; Դասականներն ու մեր արդի գրագէտները:

 

* Բիւզանդիոն[, Կ. Պոլիս: Օրաթերթի նկարագրութիւնը ]. Է/կզմ 2:

 

Բ. Յ. Յ.

* -  Սրբազան ներշնչումներ  Գ. Հ. Գալստեանի: [ Գրխօս. ] /  Բ. Յ. Յ.. Է/313 (Աբ):

Գալստեան Հ. Գ. Սրբազան ներշնչումներ. —զ

* -  Դիտարան վարուց  Աւետիս վրդ. Յովհաննէսեանի: [ Գրխօս. ] /  Բ. Յ. Յ.. Է/313-4 (Աբ):

Յովհաննիսեան Աւետիս. Դիտարան վարուց. —զ

 

*  ԲՈՒՐԺՈՒԱ ՀԱՆՐԻ. Քանի մը խօսք Հայ-Բոշաներու լեզուին վրայ  /  Հանրի Բուրժուա. Է/265-9 (Աբ):

Նաեւ հարցի մասին եղած ուսումնասիրութիւնները:

 

*  ԳԱՄԱԼԻՔԵԱՆ ԱՐԱՄ. Ժողովրդի բարեկամները: [ Գրխօս. ] /  Արամ Գամալիքեան. Է/306-8 (Ագ):

Կ. Յ. Դօկտ. Փաշայեան Խան. Ժողովրդի բարեկամները. Վենետիկ: Ս. Ղազար, 1910. զ

 

ԳԻՄ-ԱՅԲ.

* -  Ձմեռն եկա'ւ…  Սիրուն եղբօրորդիներուս «Դըժոխազերծ բո'ւռն հողմունք` Ձըմրան գալո'ւստը կ'ոգեն…» /  Գիմ-Այբ. ԺԱ/507 (Բե):

* -  Միջատի մը մահը  «Կանաչ բըզէզ մ'եղտիւրին մէջ աղտաղտին…» /  Գիմ-Այբ. Ե-Զ/237 (Բե):

 

*  Գիրքեր ու թերթեր: [ Գրծնթ. ] /  Խմբ.. ԺԱ/570-4 (Ագ):

լtudes sur la Miniature Armռnienne, par le R. P. Sռraphin Abdullah et Frռdռric Macler, Paris, Paul Geuthner, 1909.

Il Breviario della chiesa armena, nota di E. Teza, Venezia, Ferrari.

Lռonce Alichan, Le Jugement de Vassag, trad. de l’armռnien par Jean Minassian // La Patrie, Constantinople.

Նաեւ Պիէռ Լոթիի նամակը « La Patrie »ի խմբագիր Մոպէրժէէին:

Սէկիւր. Ֆրանսիայի Ակադեմիայի անդամ, պատմաբան Ալբեր Վանդալի կենսագործունէութ. —ից հատուած  //  Revue des Deux-Mondes, 15 Nov., 1910:

Համբարեան Հ. Հմայեակ. Խորենացւոյ կեղծիք մըն ալ` Արտաւազդ Մանդակունի՞, թէ Մամիկոնեան // ՀԱ, 17-8/1910:

  Տե'ս նաեւ ԺԱ/511-2, 1910:

 

*  «Գեղունի»ն եւրոպական մամուլին մէջ. Դ/191-2; Ե-Զ/254-6, արտատպ. « Il Gazzettino », « La Difesa », « Gazzetta di Venezia », « LibertՈ » պարբերականներից:

Բվնդ. Ատանայի զոհերուն համար // « Il Gazzettino »; Բացառիկ թիւ մը ի նպաստ Ատանայի արկածեալներուն // « La Difesa »; Բացառիկ թիւ մը Ատանայի զոհերուն // « Gazzetta di Venezia » RICARDO D. T.  Հայ Գեղունին ի նպաստ Ատանայի զոհերուն;  «Կու հընձէ Թուրքը… Երէկ հայ գըլուխներ…» [ Քառեակ ] /  Ricardo D. T. //  Ի LibertՈ Մ  - Ազատութիւն (Բատուայի օրաթերթ):

 

*  Գեր. Պօղոս եպ. Թէրզեան Կ. պատրիարք տանն Կիլիկիոյ: [ Ընտրութեան առթիւ ]. Ե-Զ/241 (Աժբ):

 

* Դաշինք[, Զմիւռնիա: Օրաթերթի նկարագրութիւնը ]. Ժ/կզմ 2:

 

* [ ԴԵԶԱ ԷՄԻԼ ]. Ս. Ղազարու ազնիւ բարեկամներուս  /  Է. Տեզա. Ե-Զ/250-1, նկ.:

 

* [ ԴՕՌԱԹ ] =  DORAT. Աղուէսն ու դեռատի նապաստակները:  [ Առակ ] /  Dorat; թրգմ Ստեփան Եազըճեան. Թ/400 (Բե):

 

ԵԱԶՃԵԱՆ ՍՏԵՓԱՆ.

* -  Դեղձին եւ թթենին  Առակ /  Ստեփան Եազըճեան. Ը/351 (Բե):

* -  Ծիծեռնակ  «Կը թըռչըտիս ուր եւ կամիս…» /  Ս. Եազըճեան. Ե-Զ/236 (Բե):

 

* Երիտասարդ Հայաստան[, Նիւ-Եօրք: Շաբաթաթերթի նկարագրութիւնը ]. Ժ/կզմ 3; ԺԱ/կզմ 2:

 

* Երկիր[, Ադաբազար: Շաբաթաթերթի նկարագրութիւնը ]. Ժ/կզմ 2:

 

*  ԶԱՔԱՐԻԱ ԵՊ. ԳՆՈՒՆԵԱՆՑ. Իր անտիպ տաղերը. Տաղ սուրբ Աստուածածնին զոր ասացեալ է Զաքարիա եպիսկոպոսն  «Անեղ լոյս ընդ Հօր Որդին…» Ի Զաքարիայէ  «Ի ծագման բանին որդւոյն միածնին`…» [ Նաեւ մատենագիտ. ցանկ ] / Հրատ. պտրստ. եւ առջբն  Հ. Մկրտիչ Պոտուրեան. Դ/154-60 (Աբ; Բե) Տծ:

 

*  ԹԱԹՈՍ ԹՈԽԱԹԵՑԻ. Մեղեդի Ծննդեան  «Թագաւոր փառաց խոնարհեալ հ հայրական ը ծոցոյ…» [] Թաթոսի ասացեալ  «Աստուած անեղ ես աննըման…» [] Տաղ հոգոյ խիստ գեղեցիկ  «Ես յուսով հաւատով առ քեզ յուսանամ…» [] Տաղ Թադէոսի ասացեալ  «Թէ կուզես որ հոգոյդ ճարակ դու անես…» [] Ոտանաւոր եւ տաղ ի Թոխաթցի մղտեսցի Թաթոսէն ասացեալ` վասն տնօրէնութեան Քրիստոսի  «Հազար կենդանակերպ Աստուած ստեղծել է…» [] Տաղ Թաթոսի  «Հա'յ, մըտաք յամիս մարտին…» [] Տաղ հոգոյ ի Թոխաթցի զմհտեցի Թաթոսէ  «Յորժամ յարեւելից ի դատաստան գաս…» [] Այլ տաղ Թաթոսէ  «Քրիստոս որդի Աստուծոյ…» [] / Հրատ պտրստ. Հ. Մ [ կրտիչ ]  Պոտուրեան. Է/274-82 (Բե):

Տե'ս Թաթոսի ասացեալ «Աստուած անեղ ես աննըման, երկրպագեմք Երրորդութեան…» 8 քառեակ; Տաղ հոգո Թաթոսի ասացեալ «Ես յուսով հաւատով առ քեզ յուսանամ…» 8 քառեակ; Տաղ Թադէոսի ասացեալ «Թէ կուզես որ հոգոյդ ճարակ դու անես…» 12 քառեակ; Ոտանաւոր եւ տաղ ի Թոխաթցի մահտեսի Թաթոսէն ասացեալ, վասն տնօրէնութեան Քրիստոսի «Հազար կենդանակերպ Աստուած ստեղծել է…» 45 քառեակ; Տաղ Թաթոսի «Հա'յ, մըտաք յամիս մարտին…» 19 քառեակ; Այլ տաղ Թաթոսէ «Քրիստոս որդի Աստուծոյ…» 22 քառեակ; Տաղ հոգոյ ի Թոխաթցի մահտեսի Թաթոսէ «Յորժամ յարեւելից ի դատաստան գաս…» 14 քառեակ // Ուշ միջնադ. հայ բանստղծթ. Հ. Ա.. էջ 464-488, 493-8:

 

*  ԹԱՇՃԵԱՆ ՎԱՀԱԳՆ. Փրփուրներ. Կարաւանը  «ՀեռոԽւ, հեռոԽն, մըռայլոտ անապատին ծալքերէն`…» /  Վահագն Գ. Թաշճեան. Ժ/462-3 (Բե):

 

ԹԷԼԼԱԼԵԱՆ ԳՐԻԳՈՐ.

* -  Ձուկը  «Դո'ւ ջուրերու ազատ ծընունդ…» /  Գր. Թէլլալեան. Ա/29 (Բե):

* -  Ողբերգ առ Կիլիկիա  «Ո~հ, Կիլիկիաս, իմ կեանքիս եւ յոյսերուս դու օրրան…» Հայրենիք  «Ամէն ինչ իւր առանցքին շուրջ կը դառնայ անխափան…» /  Գր. Մ. Թէլլալեան. Ը/350 (Բե):

 

*  Թ. ՕՏ. Ա. Ատոսսիտէս  Հայք եւ Երիտասարդ թիւրքերը. Կիլիկիոյ ջարդերը /  Թ. Օտ.. Է/309-11 (Ագ):

Ա. Ատոսսիտէս Հայք եւ Երիտասարդ թիւրքերը. Կիլիկիոյ ջարդերը. ֆրանսերէն լեզուովզ

 

*  Իրաւունք [, Վառնա: Լրագրի նկարագրութիւնը ]. Ժ/կզմ 3; ԺԱ/կզմ 2:

 

* [ ԼԱՄՕՌԼԻԵՌ ՌՕԶԱԼԻ ]  =  LAMORLIԼRE ROSALIE. Մարի-Անդուանէթի վերջին բանտարկութիւնը: [ Յուշագրութիւն ] /  Rosalie LamorliՌre; թրգմ Ալ. Վ. Սիրունեան. Դ/179-89 (Բա) Տծ:

 

* [ ԼԱՖՕՆՏԷՆ ԺԱՆ ]  =  LAFONTAINE. Կուռք մը կրօղ էշը  «Կուռք մը շալակած էշը` կը կարծէր…»: [ Առակ ] /  Lafontaine; թրգմ Ստեփան Եազըճեան. Դ/190 (Բե):

 

 

*  ԼԵՒՈՆ ՀՐԱՏ. Մշակին դարձը  Արսէն-Երկաթին «Այլեւս յոգնած դաշտին մէջը հերկելէն…» /  Լեւոն Հրատ  Գալստեան վարժ. Դ/178 (Բե):

 

*  ԼԷՈԲԱՐՏ ՃԻԱԳՈՄՈ. Առ կոմսն Գարլոյ Բեբոլի  «Տագնապալից ուանդոհական այս քունին`…» /  Լէոբարտի; թրգմ Հ. Արսէն Ղազիկեան. Բ/70-1 (Բե):

Տե'ս Լէոբարտ Ճիագոմոյ. Առ կոմսն Գարլոյ Բեբոլի // Լէոբարտ Ճիագոմոյ. Երգեր / Թրգմ. Հ. Արսէն Ղազիկեան. Վենետիկ: Ս. Ղազար, 1910. էջ 101-8:

 

*  Լոյս [, Ն. Նախիջեւան: Շաբաթաթերթի նկարագրութիւնը ]. Ա/կզմ 2; Բ/կզմ 4:

 

*  Լոյս տեսաւ: [ Մատենագիտ. ցանկ եւ գրծնթ. ]. Ա/կզմ 2; Բ; Ե-Զ/կզմ 3, 4; Գ, Ե-Զ/կզմ 4; Ը, Թ/կզմ 2, 3, 4; Ժ/կզմ 4:

 

*  ԼՕՔՄԱՆ. Առիւծն ու երկու ցուլերը  Առակ «Խոյացաւ առիւծն երկու ցլուց վըրան…» /  Լօքման; թրգմ Ստեփան Եազըճեան. Բ/73 (Բե):

 

*  Խաթաբալա [, Թիֆլիս: Շաբաթաթերթի նկարագրութիւնը ]. Թ/կզմ 3:

 

*  ԿԱՅԾՈՒՆԻ. Երդիքներուն տակ  Ահարոնին «Երդիքներուն տակ քանդըւած հիւղերու`…» Ծով մ'է հոգիս պանդուխտ  «Ծովուն կապոյտ ջուրերուն վրայ անսահման`…» /  Կայծունի. Է/300 (Բե):

 

*  ԿՈՊԷ ՖՐԱՆՍՈՒԱ. Ծննդեան տօնի առթիւ մի նամակ  «Երկու ամաց ի հետէ կայսրըն ի Սուրբ Հեղինէ…» /  Ֆրանսուա Կոպէ; թրգմ Խաչիկ Յ. Սարաճեան. Ա/30-4 (Բե):

Նաեւ  Ծանօթութիւն  [ բանաստեղծութեան հատուկ անունների ] /  Ծ. Թ [ Խաչիկ Յ. Սարաճեան ]:

 

*  ՀԱՅՆԷ ՀԱՅՆՐԻԽ. Առ մայրն իմ  «Ես գլուխըս բարձըր բըռնել սովոր եմ…» /  Հայնէ; թրգմ Մ. Ա. Մելքոն. Բ/73 (Բե):

 

*  Հայ [, Բոստոն: Ամսաթերթի նկարագրութիւնը ]. Ժ/կզմ 3; ԺԱ/կզմ 2:

 

*  ՀԱՅՆԷ ՀԱՅՆՐԻԽ. «Երբ կը կոտրին սիրտերը նոր…»  /  Հայնէ. ԺԲ/529 (Բե):

 

*  Հայրենիք [, Բոստոն: Շաբաթաթերթի նկարագրութիւնը ]. Ժ/կզմ 2:

 

*  Հասկեր [, Թիֆլիս: Ամսագրի նկարագրութիւնը ]. Է/կզմ 2; Ժ/կզմ 4:

 

ՀԱՑՈՒՆԻ Հ. ՎԱՐԴԱՆ.

* -  Ժամահար եւ զանգակ: [ Ուսմնսր. ]  Հ. Վարդան Հացունի. Ե-Զ/193-203  (Ադ) Տծ:

* -  Մեր նախնիք ի՞նչպէս կ'երդնուին  [ կամ ]  Հայ եւ օտար երդմունք  [ կամ ]  Երդմունք դիւաց եւ ախտից: [ Ուսմնսր. ]  Հ. Վարդան Հացունի. Բ/49-61; Գ/107-20; Է/257-65; Ը/321-34; Թ/369-79; Ժ/421-34; ԺԱ/478-87 (Ադ) Տծ, նկ.:

Բվնդ. Անկանոն երդմունք; Օրինական երդմունք. Առիթք երդման; Երդմնողք; Տեղիք երդման; Սրբութիւնք; Եղանակ երդման; Բանաձեւք երդման; Գրաւոր երդումն; Կնքումն երդման; Միջնորդք երդման; Ստերդմնութիւն; Երդմնազանցութիւն; Երդմնասխալ: Հայ եւ օտար երդմունք; Երդմունք դիւաց եւ ախտից. Երդումն երախայից; Երդումն ապաշխարողաց; Երդումն դիւահարաց; Երդումն իւղոց, աղի եւ ջրոց; Երդմունք հիւանդաց; Պահարանք; Գրապանակներ; Այլ պահպանակներ; Բժժանք:

* -  Սահմանադրութիւնը եւ թուրքահայ մամուլը: [ Հրապարակախօսութ. ] /  Հ. Վարդան Հացունի. Ա/1-2 (Աբ):

«Ազատութիւնը եկաւ նպաստելու գրականութեան. մենք սակայն անոր մէջ կարծեցինք տեսնել եղծելու պաշտօնը: Առաջին` հակակրօնութեան շունչը: …Ո՞վ տուաւ ադոնց իշխանութիւնը ժխտելու ինչ որ չեն գիտեր: …Երկրորդ տգեղ երեւոյթն է երգիծաբանութեան յորդումը մեր օրագրութեան մէջ ի վնաս երգիծաբանական արուեստին: …Աշխոյժ դարձուածոց եւ ճարտար ասացուածոց չքաւորութիւնը կը ջանան ծածկել բռնազբօս ճգեր ու սրտնեղութիւն ազդող բանախաղեր, որոնք կ'ապացուցանեն` թէ տաղանդը որ չկայ` չի հնարուի»:

 

*  Հորիզոն [, Թիֆլիս: Լրագրի նկարագրութիւնը ]. Ա, Ժ/կզմ 2; Բ/կզմ 4:

 

[ ՀԵԼԼՈ ԷՌՆԵՍՏ ]  =  HELLO ERNEST.

* -  Մատնուած գաղտնիք մը: [ Պատմուածք ] /  Ernest  Hello  (1828-1887); թրգմ Ալ. Վ. Սիրունեան. Գ/121-5 (Աա):

* -  Յանդուքն մարդ մը: [ Պատմուածք ] /  Ernest  Hello; թրգմ Ալ. Վ. Սիրունեան. Ե-Զ/231-5 (Աա):

 

*  ՀՐԱՑԱՅՏ. Պզկացող շիթեր  Ղարիպ աղբրտոցս «Հէգ հոգիիս սեպ կողի վըշտատեսիլ ժայռերէն`…» /  Հրացայտ. Ժ/463-4 (Բե):

 

ՂԱԶԻԿԵԱՆ Հ. ԱՐՍԷՆ.

* -  Ի մահ Վիկտորիա Աղանուրի  «Սուգ է հագեր Տրասիմեն…» /  Հ. Ա. Ղազիկեան. Է/293-4 (Բե):

Տե'ս Ղազիկեան Հ. Արսէն. Ի մահ Վիկտորիա Աղանուրի // Աղանուր Վիկտորիա. Նոր երգեր / Թրգմ. Հ. Արսէն Ղազիկեան. Վենետիկ: Ս. Ղազար, 1910. էջ 11-6:

* -  Վիկտորիա Աղանուր. Նոր երգեր: [ Յիշատակի խօսք ] /  Հ. Ա. Ղազիկեան. Է/287-8 (Աա):

Տե'ս Ղազիկեան Հ. Արսէն. Յառաջաբան // Աղանուր Վիկտորիա. Նոր երգեր / Թրգմ. Հ. Արսէն Ղազիկեան. Վենետիկ: Ս. Ղազար, 1910. էջ 3-10:

 

*  Ղուկասեան մրցանակաբաշխութիւն: [ Պայմանները ]. Ը/կզմ 4:

 

*  ՃԵՄԵԼԼԻ Հ. ՕԳՈՍՏԻՆՈՍ. Առողջաբանական հարցը եկեղեցիներու մէջ. Ա/41-6 (Գա) Տծ:

Անաւարտ է:

 

*  ՄԱԼԷԶԵԱՆ Վ [ ԱՀԱՆ ]. Հ [ այկական ]  բարեգ [ ործական ]  ընդհ [ անուր ]  միութիւն  Գահիրէ- (Եգիպտոս) Զեկուցում Ընդհանուր Ժողովի Դիւանի: [ Օրակարգը ] /  Վ. Մալեզեան. Ե-Զ/կզմ 3:

Նաեւ  Ծանօթութիւն: [ Ֆինանսական եւ աշխատանքային խնդիրներ ]:

 

ՄՍՐԼԵԱՆ ՅՈՎՍԷՓ.

* -  Զեփիւռին  «Թո'ղ, ո'վ զեփիւռ, առտուան…» Մենաւորին իղձը  «Բուրումներու մօտ կը խոկայ` անծանօթ…» /  Յովսէփ Մըսրլեան. Ը/349 (Բե):

* -  Տարաբախտ կեանքը  «Արշալոյսըն իր ցոլքեր լուսաշող…» /  Յովսէփ Մըսրլեան. Բ/73 (Բե):

 

*  Մէճմուաի ախպար [, Կ. Պոլիս: Լրագրի նկարագրութիւնը ]. Ժ/կզմ 3; ԺԱ/կզմ 2:

 

ՄԵՆԱՍԷՐ.

* -  Գրախօսական  /  Մենասէր. Ա/47-8 (Ագ):

Բվնդ. Հայաստանի պատմութիւն: [ Ռ. Խան-Ազատ եւ Գ. Վարդանեանզ ]; Հայ Թարգմանիչները` Բիւզանդիոնի մէջ: [զ]; Լուսաբեր եւ Դ տարի): Թիֆլիս]; Դասագիրք Բնական պատմութեան: [ Բացակայում է ]; [ Գազանճեան Յովհաննէս ]. Մագնիսականութիւն եւ Ոգեհարցութիւն: [զ]:

* -  «Քայքայում»: [ Գրծնթ. ] /  Մենասէր. Ը/364-8 (Ագ):

Պարթեւեան Սուրէն. Քայքայում. 115 էջ: զ

«…հայ կեանքի ճգնաժամային ու ճակատագրական մէկ վայրկեանը կ'արձանացնեն, հայկական իրականութեան մէկ փոթորկահոյզ ու պատմական դիմայեղումը կ'ուրուագծեն, մեր ազգային հոգեբանութեան ամենէն տագնապալից փուլը կը խտացնեն: [ 18 ]96 վաղորդայնն է որ անոնցմով կը պատկերանայ այս գրքին մէջ»:

 

*  Մեր բաժանորդաց; Ուշադրութիւն: [ Ընթերցողներին եւ ծանրոց առաքողներին ] / Խմբ. Բազմավիպի. Դ/կզմ 2:

 

*  Մեր խնդակցութիւնները: [ Յարութիւն Ունճեանը Փարիզի Օսմանեան դեսպանութեան թարգմանիչ ]. Ե-Զ/կզմ 2:

 

*  ՄԷՆԷՎԻՇԵԱՆ Հ. ԳԱԲՐԻԷԼ; ՅԱՐՈՒԹԻՒՆԵԱՆ ԱՐՏԱՇԷՍ; ԷՍԱՃԱՆԵԱՆ ԼԵՒՈՆ. Վիրգիլիոսի Եաէական  Թրգմ. Հ. Ա. Ղազիկեան: [ Գրխօս. ] /  Հ. Գ. Ծ. Վ. Մէնէվիշեան; Արտաշէս Յարութիւնեան; Լեւոն Էսաճանեան. Է/311-3 (Ագ):

Նաեւ Արշակ Չօպանեանի «Անահիտ»ում լոյս տեսած կարծիքը:

Պ. Վիրգիլեայ Մարոնի. Ենէական / Բնագրէն աշխարհաբար թրգմ. Հ. Արսէն Ղազիկեան. Վենետիկ: Ս. Ղազար, 1910. 573 էջ (Քերթողական մատենադարան ԺԱ):

 

*  Մշակ [, Թիֆլիս: Օրաթերթի նկարագրութիւնը ]. Ժ/կզմ 3; ԺԱ/կզմ 2:

 

*  [ ՄՕՆԹԱԳՆ Ֆ. ]  =  MONTAGNON  F. Վշտալից ծնունդի գիշեր մը: [ Պատմուածք ] /  F.  Montagnon; թրգմ Ալ. Վ. Սիրունեան. Բ/76-8 (Բժ):

 

*  Յայտարարութիւն Լազարեան ճեմարանի արեւելեան լեզուաց, Մոսկուա  Պետ. Խորհուրդ. Դանիէլ Գաբրիէլեան Քանանեանի մրցանակի բարձրագոյն հաստատուած կանոնադրութեան / Վերատեսուչ Ճեմարանի  Վս. Միլլեր; Քարտուղար Խորհրդի  Ա. Խախանով. ԺԲ/կզմ 2:

Նաեւ Ծանօթագր.  Հրաչեայ Աճառեանի շահած մրցանակը  /  Խմբ.

 

*  Յառաջ [, Էրզրում: Շաբաթաթերթի նկարագրութիւնը ]. Է, Ժ/կզմ 2:

 

*  Յ. Ո. Փարիզեան թղթակցութիւն. Հայաստանցի երկու շրջանաւարտները  [ Արմենակ Շահ-Մուրադեան, Սարգիս Սղերդցեան (Սէէրտլեան) ]  եւ տաղանդաւոր ծովանկարիչ Պ. Արսէն Շապանեան  /  Յ. Ո.. Ժ/457-8 (Աժբ):

 

*  ՇԻԼԼԷՐ ՖՐԻԴՐԻԽ. Իտէալները  «Ուստի կուզե՞ս ինէ զատուիլ, ուխտազանց…» /  Շիլլեր; թրգմ Մ. Ա. Մելքոն. Բ/72 (Բե):

 

*  Շող [, Կ. Պոլիս: Հանդէսի նկարագրութիւնը ]. ԺԲ/569:

 

*  ՈՐԻՈՆ. Գիսաւորները  Հրտ. Պալենց գրատուն: [ Գրխօս. ] /  Որիոն. Է/315-6 (Ագ):

Գիսաւորները. Աշխարհ պիտի կործանի՞ Մայիս 24ին. ժողովրդական պատմութիւն եւ բացատրութիւն ամէն տեսակ Գիսաւորներու. Կ. Պոլիս: Տպ. Օ. Արզ., 1910. զէջ:

 

*  Ուղղելի  [ մի շարք վրիպակների ]. Բ/96:

 

*  ՈՒՆՃԵԱՆ ԱՐԹԱՔԻ. Հայերը Բարիզու մէջ: [ Պատմական ակնարկ ] /  Արթաքի Ունճեան; թրգմ. գաղերենէ  Յ. Ա. Լ.. Է/282-6 (Աբ) Տծ:

 

(*)  ՈՒՆՃԵԱՆ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ. Քաղաքական տնտեսութիւն  [ կամ ]  Քաղաքական տնտեսագիտութիւն. Տե'ս 1909:

 

ՉԻԹՈՒՆԻ ՏԻԳՐԱՆ.

* -  Բանտարկեալը  «Կըռանակուռ շըղթաներով պընդըւած…» /  Չիթունի. Ը/352 (Բե):

* -  «Բնազննութիւն»  /  Չիթունի. Ե-Զ/209-12 (Աբ) Տծ:

ԺԷ դարի հայ կաթոլիկ քհն. Յովհաննէս Վարդապետ Կոստանդնուպոլսեցու կամ Յովհաննէս Հոլովի թարգմանած ձեռագրի նկարագրութիւնը եւ բվնդ.: Յովհ. Հոլովի տպագրած աշխատութիւնների ցանկը: Գրքի մեկենաս` Գասպար Սահրատեան:

* -  Դիւցազնուհին  «Սուրդ ի ձեռիդ, մանկիկդ ուսիդ…» /  Տ. Չիթունի. Գ/133 (Բե):

* -  Սոխակին մահը  «Գարուն բացուեր էր, լեռ սար սեւցեր էր…» /  Չիթունի. Ե-Զ/218-9 (Բե):

 

*  ՉԻՎԻՆԻՆԻ ԳՈՒԷԼՖՈՅ. Թեսաղիոյ շուրջը Մետէորայք  Սուրբ Ստեփանոսի վանքը. նոյեմբեր: [ Պատմուածք ] /  Գուէլֆոյ Չիվինինի;  թրգմ.  Յ. Ա. Լ.. Ե-Զ/213-6:

 

*  ՉՐԱՔԵԱՆ Հ. ՔԵՐՈՎԲԷ. Գրիգոր Վանցեան  (1870-1908): [ Կենսգրծ. ] /  Հ. Ք. Չրաքեան. Ա/35-8 (Աթ; Աթ1) Տծ, նկ.:

Որոշ տեղեկութիւններ եւ լուսանկարը առաքել է Ջալալ Տէր-Գրիգորեանը:

 

*  ՊԱԶԻԼ. Լատինական տառերը եւ տաճկական, պարսկական եւ արաբական լեզուները  / Տոքթ Պազիլ. Է/301-5; Ը/340-4; Թ/390-5; Ժ/441-7:

Արաբական տառերից հրաժարուելու եւ լատինատառ գրելու խնդիր: Նաեւ մէջ է բերում ոմն Մելքոն Խանի «Շէյխ եւ Վէզիր» պատմուածքը` հարց ու պատասխանի ձեւով, եւ քննում Եւրոպայի զարգացմանը հետեւելու խնդիրը:

 

*  Պ. Կ. Առաքել Նալբանդեան: [ Մահախօս. ] /  Պ. Կ.. ԺԱ/508 (Աթ1) թրգմ. արտատպ. «Բաքու» լրագրից:

 

ՊՈՏՈՒՐԵԱՆ Հ. ՄԿՐՏԻՉ.

* -  Ամիս մը ի Կիլիկիա  Տիկին Արշակուհի Թէոդիկի: [ Գրխօս. ] /  Հ. Մ. Պոտուրեան. Է/308-9 (Ագ) նկ.:

Թէոդիկ Արշակուհի. Ամիս մը ի Կիլիկիա. 37 պատկերով. Կ. Պոլիս: Տպ. Վ. եւ Հ. Տէր-Ներսէսեան. զէջ:

* -  Երդումին վրէժը: [ Պատմուածք ] /  Հ. Մ. Պոտուրեան. Դ/161-8:

* -  Թոլսթոյի դամբանին մօտ: [ Մահախօս. ] /  Հ. Մ. Պոտուրեան. ԺԱ/509-11, նկ.:

* -  Հայ կուսանք Վիկտորիա Աղանուրի դամբանին մօտ: [ Արձակ բանաստեղծութիւն ] /  Հ. Մ. Պոտուրեան. Է/294-5:

* -  Հանդէս հանդիսից. Ամերիկահայ մամուլը  /  Հ. Մ. Պոտուրեան. Բ/93-6:

Բվնդ. Հայրենիք; Կոչնակ; Երիտասարդ Հայաստան; Ազգ եւ ասպարեզ:

* -  Հոգեվարքի բազուկներու մէջ: [ Պատմուածք ] /  Հ. Մ. Պոտուրեան. Ե-Զ/295-300:

* -  Հուրրիյէթի զոհը: [ Պատմուածք ] /  Հ. Մ. Պոտուրեան. Ե-Զ/219-24:

* -  Միջնադարեան հայ բանաստեղծներ  /  Հ. Մ. Պոտուրեան. Ժ/417-21; ԺԱ/499-504; ԺԲ/558-9 (Աբ) Տծ:

Բվնդ. [ Գարեգին Սրուանձտեանցի, Արիստակէս Տէվկանցի, Ղեւոնդ Ալիշանի, Արշակ Չօպանեանի, Ներսէս Ակինեանի գործունէութ. ]; Հայ երգիչներու երեւումը; Տաղաչափութեան ձեւեր: Լեզուն; Նիւթը; ԺԴ դար; Յովհաննէս Երզնկացի; Ողբ Ադամայ «Ադամ նըստել դուռն ի դրախտին…»; Կոստանդին Երզնկացի:

Անաւարտ է:

* -  Միջնադարեան տաղասաց Թաթոս Թոխաթեցի  /  Հ. Մ. Պոտուրեան. Ե-Զ/207-8; Է/273-4 (Աբ) Տծ:

* -  Յոբելեաններ  /  Հ. Մ. Պոտուրեան. Ե-Զ/251-4 (Աժբ) նկ.:

Բվնդ. Պրոֆ. Տեզայի յիսնամեակը; Ալ[ եքսանդր ] Ծատուրեանի 25ամեակը; Կեանք «Ո'չ, ատելի չես դու, կե'անք վշտալից…»

* -  Նամականի  /  Հ. Մ. Պոտուրեան. Ե-Զ/կզմ 2:

Բվնդ. Բազմավէպի ընթերցողներին; Թիֆլիսի թերթերուն; Մեծ. Սիմոնեան յԻզմիր: [ Պատասխան «Գեղունի»ի վերաբերեալ Մ. Պարսամեանի գրախօսութեանը (Արեւելք, 1908, թ. 6971) ]:

* -  Նոր գրականութիւնը: [ Գրծնթ. ] /  Հ. Մ. Պոտուրեան. Գ/141-4 (Ագ; Բե):

Բվնդ. Տիկին Հրաչեայ. Իմ յիշողութիւններսզ; Թէոդիկ. Ամենուն Տարեցոյցը 1910; Դանիէլ Վարուժան. Ցեղին սիրտըզ; Ձօն «Եղեգնեայ գըրչով երգեցի փառքեր…»; Հ. Ներսէս Ակինեան. Զաքարիա եպ. Գնունեաց եւ իւր տաղերըզ:

* -  Ուրացի'ր: [ Պատմուածք ] /  Հ. Մ. Պոտուրեան. Գ/134-6:

* -  Վարագայ յոբելեանը 1857-1907  /  Հ. Մ. Պ.. Է/316-9 (Աժբ) նկ.:

Խրիմեան Հայրիկի հիմնադրած «Ժառանգաւորաց վարժարանը»: Չիթունի Տիգրան. Վարագայ յոբելեան. Յիշատակարան եւ կոչ Վարագայ կրթական հաստատութեան Յիսնամեայ յոբելեանի (1857-1907) / Հրտրկ. Յոբելեանի կեդրոնական յանձնախմբի. Վան-Վարագ. Կ. Պոլիս: Տպ. Օսմ. գործակցական ընկերութեան, 1910. զէջ գիրքը:

* -  Վիկտորիա Աղանուր Բոմբիլի: [ Մահախօս. ] /  Հ. Մ. Պոտուրեան. Ե-Զ/245-7 (Աթ; Աթ1) նկ.:

 

ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ Հ. ԲԱՐՍԵՂ.

* -  Երեք թագաւոր մոգերու զրոյցն հայկական մատենագրութեան մէջ եւ անոր կարեւորութիւնը  Առ Ուսուցչապետ Դոկտ. Յովս. Կարստ: [ Ուսմնսր. ] /  Ս. Բ. Սարգիսեան. Ա/1-12; Բ/62-70; Գ/97-107 (Աբ) Տծ:

Տողատակում Եօզէֆ Կարստի նամակի գերմաներէն եւ հայերէն թարգմանութիւնը:

Հայկական եւ օտար աղբիւրները: Անունների ստուգաբանութիւնը: «Նորին ի գալ մոգուցն յերկրպագութիւն Տեառն, Աւետ. Մատթէոսի» յիշատակարանից հատուածներ:

Տե'ս Սարգիսեան Հ. Բարսեղ. Երեք թագաւոր մոգերու զրոյցը. հայկական մատենագրութենէ քաղուած, աշխարհաբար. զ 

* -  Եղիշէ. Ի թաղումն Քրիստոսի ճառը եւ Նիկոդիմոսի Աւետարանն  [ կամ ]  Եղիշէ. Եւ Նիկոդիմոսի Աւետարանն առ Զաքարիա կաթողիկոսի:  [ Ուսմնսր. ] /  Ս. Բ. Սարգիսեան. ԺԱ/465-78; ԺԲ/543-57 (Աբ) Տծ:

Նաեւ` հայերէն` Եղիշէ. Մատենագրութիւնք. Պատմութիւն Վարդանանց պատերազմին. Ճառեր եւ Կանոններ. Վենետիկ: Ս. Ղազար, 1859. 382 էջ եւ լատիներէն`  Evangelia Apocrypha, Lipsiae, MDCCCLXXVI. - Evangelii Nicodemi pars altera, sive Descensus Christi ad inferos, Latine A  ու Զաքարիա Ա Ձագեցի կաթողիկոսի (855-876) «Ի մեծի աւուր շաբաթուն թաղման Տեառն Յիսուսի Քրիստոսի» ճառի եւ դարձեալ Տիշէնդորֆի հրատարակութեան տեքստերի զուգահեռ համեմատութիւնը:

 

* [ ՍԻԼՎԵՍՏՐ ԱՐՄԱՆԴ ]  =  SYLVESTRE ARMAND. Որբին ուխտագնացութիւնը  «Տեսա կրկին իմ հեռաւոր սիրական…» /  Armand Sylvestre; թրգմ Ալ. Վ. Սիրունեան. Ը/351-2 (Բե):

 

Ս. Ղ. Ա.

* -  Գրիգոր Մագիստրոսի թղթերը  Հրտ. Կ. Կոստանեանի: [ Գրխօս. ] /  Ս. Ղ. Ա.. Է/314 (Ագ):

Կոստանեան Կ. Գրիգոր Մագիստրոսի թղթերը. —զ

* -  Խունկ եւ արցունք  Ա. Յ. Գազանճեանցի: [ Գրխօս. ] /  Ս. Ղ. Ա.. Է/314-5 (Ագ):

Գազանճեանց Ա. Յ. Խունկ եւ արցունք. —զ

* -  Նուպար Փաշա  Է. Պէրդանի: [ Գրխօս. ] /  Ս. Ղ. Ա.. Է/314-5 (Ագ):

Պէրդանի Էմիլ. Նուպար Փաշա 1825-1899. Նիշք եւ տպաւորութիւնք (Թրգմ. Մեսրոպ Նուպարեան). Կ. Պոլիս: Տպ. Օ. Արզ., 1910. զէջ:

 

*  ՍԷՔՇԷՄԵԱՆ Ա. Կ. Փրոֆ. Մ. Ա. Մելքոն: [ Մահախօս.: Կենսգրծ. ] /  Ա. Կ. Սէքշէմեան; մուտք  Խմբ.. ԺԲ/574-6 (Աթ; Աթ1) նկ.:

 

* [ ՍՈՒԵՈՒՌ ԱԼԲԵՐՏ ]  =  SUEUR ALBERT. Մահը  Բասգալի մէկ խորհրդածութենէն ներշնդուած «Պզտիկ բանտէն այս աշխարհի` ես շատ հեղ…» /  Albert  Sueur; թրգմ Ալ. Վ. Սիրունեան. Գ/133 (Բե):

 

*  ՍՐԱՊԵԱՆ ԱՐԱՄ. Կը հաւատամ  Փրոֆ. Կ. Մ. Սողիկեանին «Ի՞նչ է կեանքն այս. արդեօք երա՞զ թէ պատրանք…». Ե-Զ/236 (Բե):

 

*  ՍՐՄՐԵԱՆ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ. Մենիկ միջագրութիւնք. Փիլիսոփայականք  /  Յ. Գ. Մրմրեան. Ա/21-2 (Աա):

 

*  Ստացուած գրքեր: [ Մատենագիտ. ցանկ ]. Ա/կզմ 3-4; Բ, Գ, Ը/կզմ 2; Դ, Թ/կզմ 4; Ե-Զ/կզմ 2-3:

 

ՍՐԱՊԵԱՆ ԱՐԱՄ.

* -  Ալիքները  «Լեռնակուտակ կոհակներն այս է՞ր արդեօք…» /  Արամ Սրապեան. Դ/177-8 (Բե):

* -  Կայծակին  «Ահեղագոչ ճայթիւններով գոռացէք…» /  Արամ Սրապեան. Թ/414-5 (Բե):

 

(*)  ՎԵՐԳԻԼԻՈՍ ՄԱՐՈ ՊՈՒԲԼԻՈՍ. Պոբլիոսի Վիրգիլիոսի Մարոնի «Ենէական». Տե'ս 1908; 1909:

 

* [ ՎԵՈՒԼԻՕԹ Ֆ. ]  =  VEUILLOT F. Ֆրանսայի 1789 մեծ յեղափոխութենէն  դրուագ մը « Au Grand sein des lois Մ: [ Պատմուածք ] /  F.  Veuillot; թրգմ Ալ. Վ. Սիրունեան. Թ/403-14 (Բժ):

 

*  ՏԱՂԱՒԱՐԵԱՆ ՆԱԶԱՐԷԹ. Պատասխան «Ուրուագիծ պատմութեան Հայոց ի սկզբանէ մինչեւ ց’Արշակունի հարստութիւն» գործիս Հ. Յ. Աստուրեանի կողմանց քննադատականին  /  Տոքթ. Ն. Տաղաւարեան. Ա/38-41 (Ագ):

Տե'ս նաեւ ԺԲ/572-4, 1909:

 

*  Տաճար [, Կ. Պոլիս: Շաբաթաթերթի նկարագրութիւնը ]. Է/կզմ 2; Ժ/կզմ 4:

 

ՏԱՅԵԱՆ Հ. ՂԵՒՈՆԴ.

* -  Բիւթանիա  Գաւառաթերթ Իզմիտի Պարտիզակ  Հրտրկ. Պարտիզակի Բարձրագոյն Վրժրն. ի Ընթացաւարտից Ընկերութեան /  Հ. Ղ. Տայեան. Գ/139-40, ծնթ Խմբ.:

* -  Գեղունի  եւ Մ. Պարսամեան /  Հ. Ղ. Տայեան. Ա-Զ/238-40

Բանավէճ` Պարսամեան Մ. // Արեւելք, 1908, թ. 6971: զ

* -  Եղիշէի չորս յեղանակներ հնագոյն գրչագրի մը մէջ  /  Հ. Ղ. Տայեան. Թ/380-9; Ժ/447-57; ԺԲ/530-42 (Աբ) Տծ:

Ձեռագրի նկարագրութիւնը:  Համեմատում է  Տպագիր 1828. ի - Գրչագիր 1224. ի: զ

Տե'ս նաեւ  Սրբագրութիւն. Թ/416:

Տե'ս Տայեան Հ. Ղեւոնդ. Եղիշէի չորս յեղանակները վարդանանց պատերազմին չորս գլուխներու դէմ առ դէմ մանրամասն բաղդատութիւնը` 1224ի ձեռագրի մը հետ: Առանձին համեմատուած են նաեւ անոր հետ հին ընտիր տպագրութիւններէ վեց հատ եւս եւ երկու այլ ձեռագիրներ, Եւրոպ. թարգմանութիւններուն տարբերութիւններովը եւ Փորթուգալ փաշայի դիտողութիւններով. —զ

* -  Մեր շնորհակալութիւնները  [ Տիգրան Խան Քէլէկեանին « Collection »ի ընծայման համար ]. ԺԲ/569:

 

*  Վեհապետական այցելութիւն ի Ս. Ղազար  /  Հ. Ղ. Տ.. Թ/415-6 (Աժբ):

Իտալիայի թագաւոր Վիկտոր Էմմանուէլ Գ. ի այցի նկարագրութիւնը: Յունաց գահաժառանգ իշխան Կոնստանտինը: Եւրոպացի բարձրաստիճան ազնուականներ, գրողներ նաեւ Շիրվանզադէն իր ընտանիքով:

 

* [ ՏԷՐ-ՍԱՀԱԿԵԱՆ Հ. ԿԱՐԱՊԵՏ ]. Յոբելեան հանդէս մը Ս. Ղազարու մէջ  [ վանահայր Հ. Դաւիթ Նազարեթեանի յիսնամեայ քահանայութեան ] /  Տ.. Բ/84-8 (Աժբ):

Վանահօր կենսագործունէութիւնը: Աշխատութիւնների մատենագիտ. ցանկը: Հանդէսի նկարագրութիւնը: Կարդինալ  Մէռռի Տէլ Վալի  « Difesa » օրաթերթում լոյս տեսած յօդուածի եւ վանահօր պատասխանի հայերէն թարգմանութիւնը:

 

ՏԻՐՈՅԵԱՆ Հ. ԱԹԱՆԱՍ.

* -  Կարդինալ Բոնա եւ հայերը: [ Աշխատութիւնների հայերէն թարգմանութիւնները ] /  Հ. Ա. Վ. Տիրոյեան. Ե-Զ/203-7 (Բգ):

* -  Համաշխարհական լեզու  /  Հ. Ա. Վ. Տիրոյեան. Ե-Զ/269-73; Ը/334-40; Ժ/435-41, 1910; Ա/9-12, 1911 (Աբ) Տծ:

Տէր-Աստուածատրեան Հայկ. Էսպերանտօ-Հայերէն լիակատար բառարանը ( Vortaro Esperanto-Armena ) / Հրատ. «Կովկասեան Էսպէրանտօ Ընկերութեան». Թիֆլիս, 1910. 125 էջզ; Տէր-Աստուածատրեան Հայկ. Դասագիրք Էսպերանտօ (Միջազգային լեզու) / Հրատ. «Կովկասեան Էսպէրանտօ Ընկերութեան». Թիֆլիս, 1909. 64 էջզ գրքերի ծանօթութիւնը: Ակադեմիաների Միջազգային ընկերութեան գործունէութիւնը: Լատիներէնի խնդիրը: Էսպերանտո լեզուի Ընտրութիւն արմատներու կամ բառերու; Այբուբենք եւ հնչումն; Բաղդատութիւնք ածականաց; Կազմութիւն քերականութեան; Դերանուններ; Կազմութիւն բարդ բառերու:

Հանրագրութիւն:

 

*  Փարոս [, Պարտիզակ: Ամսաթերթի նկարագրութիւնը ]. Թ/կզմ 3:

 

*  Քրոնիկ. Է/կզմ 2:

Օսմանեան դեսպան Քիազիմի եւ Յակոբ Գրպաճեանի այցը Ս. Ղազար: Վենետիկի հայկական Վաճառականական վարժարանի մասին « Adriatico » լրագրի հրապարակումը: Արամ Գամլիքեանը եւ Յ. Գոնտաքճեանը քիմիա-դեղագործի վկայականով:

 

*  Օսմանեան պատուիրակութիւնն ի Ս. Ղազար. Ե-Զ/242-5 (Աժբ):

Նաեւ պատուիրակութեան հայ անդամները: Հ. Գաբրիէլ Նահապետեանի ողջերթի խօսքը:

 

*  ՖԼԱՄԱՐԻՈՆ ԳԱՄԻՅ. Աշխարհիս վերջը այս մայիս 19ին չէ  [ Աստղագիտութիւն: Նաեւ թարգմանչի ընդարձակ ծանօթութիւնը ] /  Գամիյ Ֆլամարիոն; թրգմ Հ. Ղ. Բժիկեան. Դ/174-7 (Գա) արտատպ. « Bulletin de la Societռ Astronomique de France »:

 

*  ՖԷՍՃԵԱՆ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ. Ոստիկանական վարժարաններ: [ Եւրոպայում եւ Ամերիկայում ] /  Յ. Ֆէսճեան. Գ/136-9 (Գա):

 

*  Ֆր [ էդէրիկ ]  Մաքլէրի Հայկ [ ական ]  մանրանկարչութիւնը: [ Գրծնթ. ] / ***. ԺԱ/511-2 (Ագ):

É tudes sur la Miniature Arm é nienne, par le R. P. S é raphin Abdullah et Fr é d é ric Macler, Paris, Paul Geuthner, 1909.

Ֆրանսերէն լրագրում լոյս տեսած յօդուած` ԺԷ դարի «Յայսմաւուրք» ներկայացնող:

 

*  Armenia [, Նիւ-Եօրք: Ամսագրի նկարագրութիւնը ]. Ժ/կզմ 2:

 

*  La patrie [, Կ. Պոլիս: Ամսաթերթի նկարագրութիւնը ]. Թ/կզմ 3: