Երբ հիները կը կարդանք

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Բաժինն իրականացուել է  Գալուստ Կիւլպէնկեան
հիմնարկութեան նիւթական աջակցութեամբՅակոբ Օշական, Երբ Հիները կը կարդանք, Պէյրութ, 1983  

 

Յ. Օշականի ծննդեան 100ամեակին առիթով, այս հատորին ծախսը հոգացած են Նիկոսիայէն խումբ մը գրասէրներ՝

Գույումճեան Մկօ, Գույումճեան Օննիկ, Դաւիթեան Սեպուհ, Դաւիթեան Արթօ, Կուլումեան Գէորգ, Մահտեսեան Գէորգ, Մահտեսեան Պօղոս, Մահտեսեան Վահան, Նալչաճեան Ժիրայր, Սարեան Լեւոն, Փանոսեան Զարեհ


Խմբագիր՝ Պօղոս Սնապեան