Երբ հիները կը կարդանք

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄԱՏԵՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 

Ներկայ հատորը լեցնող գրութիւնները առնուած են հետեւեալ աղբիւրներէն՝ 

1. Աղաչեմ զանփոփոխելի Ա. մաս  - «Սիոն» ամսագիր, 1941 Հոկտեմբեր, Երուսաղէմ։

2. Աղաչեմ զանփոփոխելի Բ. մաս  -«Սիոն» ամսագիր, 1941 Նոյեմբեր–Դեկտեմբեր, Երուսաղէմ։

3. Աղաչեմ զանփոփոխելի Գ. մաս  -«Սիոն» ամսագիր, 1942 Յունուար–Փետրուար, Երուսաղէմ։

4. Երբ հիները կը կարդանք, Ա. մաս  -«Յուսաբեր» ամսագիր, Ա. տարի, 1944, թիւ 1–12, Գահիրէ։

5. Երբ հիները կը կարդանք, Բ. մաս  -«Յուսաբեր» ամսագիր, Բ. տարի, 1946, թիւ 6–10, Գահիրէ։