Հայրենի ձայներ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի ՄԱՐԴԻԿ ՀԱՃՈՒԹԻՒՆ  (Ծնունդի պատմութիւն)

* * * * *

Քիչ վերջ երկու հաշտ ընկերները ձեռք ձեռքի, ցնծուն, թրթռուն, ձիւնապատ արահետներէ կը բարձրանային եկեղեցի, անոր խունկով կնդրուկով օծուն կամարներուն տակ հնչեցնելու «Փա՜ռք ի բարձունս»ը։