Հայրենի ձայներ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏԿԱՐԻՆ ԻՐԱՒՈՒՆՔԸ
* *

Երկու ամիս վերջ, իրիկուան մը մօտ, կայսեր ծնունդի տարեդարձին օրը. բանտին դուռը բացուեցաւ, կրկին քէօռ Հիւսնին կանգնեցաւ սեմին վրայ ու գոչեց բարձրաձայն.

Ակոբ, Սիմոն, Գրիգոր հոս թող գան։

Անկիւնէն երեք հայերն յառաջեցան դուռ դողահար։

Հիւսէյին հատիկ հատիկ ըսաւ.

Շնորհիւ Ն. Կ. վեհափառութեան անհուն գթութեանը, ձեր յանցանքը ներուած է, կրնաք մեկնիլ։

Աստուած երկար կեանք տայ մեր փատիշահին, մրմնչեցին, ու ծռեցան մինչեւ գետին յարգանքով…։

Քիչ վերջ երեք կմախքներ կը հեռանային քօնաքէն։