Մանանայ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա
ԵՐԳ ՎԸՌԸՇԻԿՆԵՐՈՒ (Այսինքն՝ ռշտունցւոց)
       Սիրտս նըման էր էնա փըլած տընե՛ե՛ե՛ե՛ե՛ե՛ր,
       Կոտրեր էր գերըններ, խախտեր էր սընեե՛ե՛ե՛ե՛ե՛ր,
       Պիտի յընա մէջ բոն դընեն էն գարնան հաւքեե՛ե՛ե՛ե՛ե՛ր,
       Երթամ ձիկ թալեմ յընա բէօշ բէօշ գետեե՛ե՛ե՛ե՛ե՛ր,
       Ըլնիմ ձըկան ձագերաց յընկեե՛ե՛ե՛ե՛ե՛ր։
       Սեւ ծով մ՚եմ տիսե, սիվտակն էր բուլո՛ո՛ո՛ո՛ո՛ո՛ր,
       Ալին կը զարկէր‚ չէր խառուէր յիրուո՛ո՛ո՛ո՛ո՛ր,
       Որ՞ն էր տիսե մէկ ծովըն երկու թավոո՛ո՛ո՛ո՛ո՛ր,
       Աստուածն ինչ կը սիրէք, մ՚ըլնէք խօրօտ կընկան քաւոո՛ո՛ո՛ո՛ո՛ր։