Մայրիներու շուքին տակ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Բաժինն իրականացուել է  Գալուստ Կիւլպէնկեան
հիմնարկութեան նիւթական աջակցութեամբ


Մայրիներու շուքին տակ (գրական զրոյց Յ. Օշականի հետ)։ Գրի առաւ Բ. Թաշեան, Պէյրութ, 1983

 

«Մայրիներու շուքին տակ» ընդհանուր խորագրին ներքեւ Յ. Օշականի հետ Բ. Թաշեանի զրոյցը բաւական ծաւալուն գործ է, բայց այսօրուան ընթերցողներուն մեծ մասը ծանօթ է «Հայրենիք» ամսագրին մէջ երեւցած անոր առաջին երկու հատուածներուն միայն։

Ներկայ հատորը կ՚ընդգրկէ տարբեր թերթերու մէջ լոյս տեսած նշանաւոր այդ զրոյցին բոլոր հատուածները։ 

Յարմար նկատուեցաւ այս հատորին կցել երկրորդ բաժին մը, ուր կ՚երեւին Օշականի հետ եւ Օշականի մասին գրի առած Բ. Թաշեանի լրացուցիչ էջերը։