Մայրիներու շուքին տակ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՄԱՏԵՆԱԳԻՏԱԿԱՆ 

Ներկայ հատորը լեցնող գրութիւնները առնուած են հետեւեալ աղբիւրներէն՝ 

1. Մայրիներու շուքին տակ, Ա. մաս  - « Հայրենիք » ամսագիր, 1932, Մարտ։

2. Մայրիներու շուքին տակ, Բ. մաս  Հայրենիք » ամսագիր, 1932, Մայիս։

3. « Անահիտ » հանդէսը  - « Յուսաբեր » օրաթերթ, 14 Յունուար 1933 ։

4. Ա. Չօպանեան քննադատը  - « Յուսաբեր » օրաթերթ, 17 Յունուար 1933 ։

5. Շաւարշ Նարդունի - « Յուսաբեր » օրաթերթ, 24 Յունիս 1933 ։

6. Մեր բանաստեղծութիւնը եւ մեր նորերը  Մասիս » տարեգիրք, 1934, Սոֆիա։

7. Վահան Թէքէեան  - « Յուսաբեր » օրաթերթ, 26 Օգոստոս 1967 ։

8. Հայ թատերական գրականութիւն  - « Վէմ » երկամսեայ հանդէս, 1934, թիւ 4, Փարիզ։

9. Թատերական գրականութիւն  - « Յուսաբեր » օրաթերթ, 5 Ապրիլ 1969 ։

10. Թարգմանական գրականութիւն  - « Յուսաբեր » օրաթերթ, 5 Ապրիլ 1969 ։

11. « Հայրենիք », « Զուարթնոց » եւ « Մենք » պարբերաթերթերը  - « Հայրենիք » եռամսեայ, 1970, Ամառ:

12. « Նայիրի » եւ Յակոբ Օշական  - « Յուսաբեր » ամսագիր, Բ. տարի, 1945, թիւ 3.

13. Ճգնաւորը իր խուցին մէջ - « Յուսաբեր » ամսագիր, Գ. տարի, 1947, թիւ 12 ։

14. Ճգնաւորը իր խուցին մէջ - « Յուսաբեր » ամսագիր, Դ. տարի, 1947, թիւ 1, 2 եւ 3 ։

15. Օշական կը բացատրէ - « Յուսաբեր » ամսագիր, Դ. տարի, 1947, թիւ 4 ։

16 Հանրային գիծը Օշականի գրականութեան մէջ  - « Զուարթնոց », 1937, Փարիզ։

17 Մահէն ետք - « Յուսաբեր » ամսագիր, Դ տարի, 1948, թիւ 9 ։