Հայ-ռուս-վրացական փոխհարաբերությունները

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

  NATIONAL ACADEMY OF SCIENCIS REPUBLIC OF ARMENIA INSTITUTE OF ORIENTAL STUDIES  MOTHER SEE OF HOLY ETCHMIADZIN HISTORICAL RESEARCHES  P. A. CHOBANYAN     ARMENIAN - RUSSIAN - GEORGIAN RELATIONS ON THE SECOND HALF OF XVIII CENTURY                
Mother See of Holy Etchmiadzin - 2006 

  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ ԱՐԵՒԵԼԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ  ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆ ՊԱՏՄԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ՊԱՎԵԼ ՉՈԲԱՆՅԱՆ     ՀԱՅ - ՌՈՒՍ - ՎՐԱՑԱԿԱՆ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԺԸ. ԴԱՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԿԵՍԻՆ                               
Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին - 2006

  Երաշխավորված է տպագրության ՀՀ ԳԱԱ Արեւելագիտության ինստիտուտի գիտական խորհրդի որոշմամբ  
  

Խմբագիրներ՝ ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Վ. Բ. Բարխուդարյան պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆ. Պ. Մ. Մուրադյան

        Չ -  Պ. Ա. Չոբանյան, Հայ-ռուս-վրացական փոխհարաբերությունները ԺԸ. դարի երկրորդ կեսին: Խմբագիրներ՝ Վ. Բ. Բարխուդարյան, Պ. Մ. Մուրադյան: . Էջմիածին: Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, 2005, 750 էջ:   Աշխատության մեջ ուսումնասիրվում են ԺԸ. դարի երկրորդ կեսի հայ-ռուսական, հայ-վրացական, ռուս-վրացական տնտեսական ու քաղաքական փոխհարաբերությունների խնդիրները:   Նախատեսվում է հայագետ-արեւելագետ պատմաբանների եւ պատմաբան ուսանողության համար ԳՄԴ   ISBN  , @Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, 2006թ. , . Ա. Չոբանյան, 2006 թ.