Համապատկեր արեւմտահայ գրականութեան, Է հատոր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Բաժինն իրականացուել է  Գալուստ Կիւլպէնկեան
հիմնարկութեան նիւթական աջակցութեամբ
Յ Օշական, Համապատկեր արեւմտահայ գրականութեան, եօթներորդ հատոր, Արուեստագէտ սերունդ, Անթիլիաս, 1979