Կեանքի եւ մահուան երգեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՊԶՏԻԿ, ԱՂՈՒՈՐ ԱՂՋԿԱՆ

Պըզտի՛կ աղջիկ, աղուո՛ր աղջիկ,

Ինձմէ հեռու.

Կը վայլեն քու վարդ ու յասմիկ

Լոկ աստղերու…

 

Ի զո՛ւր ճակատդ ինձ կ՚երկարես

Որ համբուրեմ.

Թախծին առա՛ւ լոյսն աչքերէս,

Ու ես կո՜յր եմ…

 

Ու ես քեզի, տես, կը բերեմ

Հոգի մը ծեր…

Աստղերո՛ւն տար - ես կը ներեմ -

Համբոյրդ ու սէր…

 

Պըզտի՛կ աղջիկ, անո՛յշ աղջիկ,

Ինձմէ հեռո՜ւ.

Կը վայելեն քու վարդ ու յասմիկ

Աստուածներո՜ւ… ։