Կեանքի եւ մահուան երգեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՎԵՐԱԴԱՐՁ

Արիւնաքամ՝

Քեզի՜ կու գամ,

Մանիշակներ շրթներուս,

Կապոյտ լոյսեր աչքերուս,

Մատուըներուդ այդ անյատակ

Գութին տակ

Ծունկի գալու

Եւ լալու…

 

Տըժգոյն, կարկամ՝

Քեզի՜ կու գամ,

Աղօթք հըծծող հոգիով,

- Թէեւ գինո՜վ -

Մատուըներուդ գորովանքին

Ու կեանքին

Հաւատալու

Եւ լալու…

 

Կը կարեկցի՞ս…

Դի՛ր տաք ճակտիս

Այդ մատուըներըդ ներող.

Ու թո՛ղ, ու թո՛ղ,

Քո՜յր աղօթող,

Աւետարանդ այս անգին

Տանիմ Կեանքին,

Ու Նո՜ր Մարդ ըլլամ.

Տես, կու լամ… ։