Կեանքի եւ մահուան երգեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԱՌԱՋԻՆ ԳԻՇԵՐԸ

Երազի պէս մութ գիշեր մ՚էր,

Երբ զայն գըտայ բաղեղին քով՝

Աչքերը լի նուաղանքով…

 

Ու հովն ունէր ոսկի ծամե՛ր…

Ու կարծես թէ բաղեղն ի վար

Անբաւութի՜ւն մը կը հեւար…

 

Երազի պէս մութ գիշեր մ՚էր…