Կեանքի եւ մահուան երգեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԱՐՇԱԼՈՅՍ

Վա՜րդ կը ծորի կարծես թէ

Երկինքն ի վար այս լըռին,

Մինչ Խիղճը մութ աշխարհին

Սա կոչնակով կ՚աղօթէ…

 

Ձեռքըս դըրած սըրտիս վրայ,

Ճակատս հովին՝ կը քալեմ,

Դեռ հիւա՛նդն եմ դալկադեմ,

Բայց Ճառագայթը կու գա՛յ… ։