Կեանքի եւ մահուան երգեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՇՔԵՂՈՒԹԻՒՆՆ ՀՈԳԻԻՍ

Շըքեղութիւնն հոգիիս

Ինձ ցոյ ց տուիր դու՛ն միայն.

Գիշեր մըն էր, երբ, անձայն,

Իմ անհունի՜ս տարիր զիս…

 

Ահ, այն համբո՜յրը վարդէ…

Աստղերուն տակ, մոլորուն,

Կը լըսէինք, քիչ հեռուն,

Աստուածնե՜րը կարծես թէ… ։