«Մրրկայոյզ կայծոռիկներ» եւ «Փուշի ակօսներ» տետրերից

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԹԶԵՆԻՆԵՐՈՒՆ ՏԱԿ

Հոն, դէպի վա՛ր, մորճ բըլուրի մ’ըստորոտ
Հիւղակ մը կայ թըզենեաց տակ ծածկըւած.
Տե՛ղը կարծես հուրիներու երազկոտ,
Ուր զետեղեց անհուն ժըպիտ մը Աստուած:

Երբ արեւելք կը կարմըրի դիմացէն`
Կեանք կ’առնէ հիւղն, եւ խինդը հո՛ն կը վազէ:
Ծառերուն տակ շահարիկները կ’երգեն.
-Երջանկութիւնն, երջանկութիւնը հո՜ս է…
Գիշերուան դէմ երբ կ’իջնէ մութն, ուշադի՜ր.
Մինչ հիւղին կեանքն` անդորրաւէտ կ’երազէ,
Ծառերուն տակ կ’երգէ պըլպուլն անձանձիր.
-Երջանկութիւնն, երջանկութիւնը հո՜ս է…

9 օգոստ., 1902