Համապատկեր արեւմտահայ գրականութեան, Թ հատոր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Բաժինն իրականացուել է  Գալուստ Կիւլպէնկեան
հիմնարկութեան նիւթական աջակցութեամբ


Յակոբ Օշական,
Համապատկեր արեւմտահայ գրականութեան,
իններորդ հատոր, Արուեստագէտ սերունդ,
Անթիլիաս-Լիբանան, 1980


Սոյն հատորը կը հրատարակուի մեկենասութեամբ Ամերիկահայ մտաւորական ազգայիններէի
Պր. Եդուարդ Սահակեանի,
ի յիշատակ իր անմոռանալի քրոջ՝
Մարինէ Սահակեանի։
Երախտիք՝ բարերարին, օրհնութիւն՝ ննջեցեալի յիշատկին։