Հացին երգը

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՀԵՐԿԵՐ

Հո՜, հռօ՛ հռօ՛ հռօ՛. Հողին տակ հըռընդիւնն է արօրին
Լուրթ մշուշին մէջ առտուան, կողին վրայ բըլուրին
Կ'երթան եզները հուժկու՝ զանգակներով դաշնաւոր,
Ու մսուրին վերջին յարդը կ'որոճան գլխիկոր:

Սարին ուսէն ծըյլացող արեւն ահա կը ծագի
Ու մշակին ճակտին վրայ կը դնէ համբոյրը ոսկի:
Մարդը կ'երթայ երգելով՝ մաճն ափին մէջ պընդաջիղ,
Ու իր ճամբան կը գըծէ իր հոգիին պէս ուղիղ:

Հո՜, հռօ՛ հռօ՛ հռօ՛. Ակօսները կը բացուին մըխալով,
Եւ կը դիզուին արգաւանդ հողակոշտերն իրար քով:
Մէկ ծագէն միւսն յուլօրէն կը սողայ խոփը պողպատ,
Կը հեղեղէ հերկերուն մէջ իր լոյսերը արծաթ:

Իր տակ ճըմլուած, կարեվէր, կը գալարուի յոյր ճըճին.
Կ'ահաբեկին խըլուրդներ իրենց խուղին մէջ մըթին:
Բունծերն ահա կ'ոռոգուին մերթ օձերու արիւնով,
Զոր ըսպաննած է արօրն անոնց գլուխէն անցնելով:

Արեւն արդէն կը հոսէ իր երակներն հրածորան
Ակօսներուն նորաբաց արգանդին մէջ հոտեւան:
Հո՜, հռօ՛ հռօ՛ հռօ՛. Անդաստանն է կորդացած այս տարի,
Բայց հերկերուն շարքն արդէն անհունօրէն կ'երկարի:

Եզները յաղթ թափ կու տան, դողացնելով մերթ ընդ մերթ
Սուր խըթանէն՝ ըստեւներն իրենց փորին լուսաշերտ:
Ի՛նչ փոյթ թէ ճղուղն արօրին խութին դէմ յա՛նկարծ կու լայ,
Եւ կը ծորի մըշակին քիրտը ամէն գուղձի վրայ:

Դեռ սուրբ կոչնակը գիւղին՝ սարին ետեւ չըհընչած՝
Բըլուրին կողը ամբողջ պիտի ըլլայ թըխացած,
Եւ պիտի լայն ակօսները շար ի շար աւարտին՝
Օծուած շաղովն իրիկուան, շողիքներովն հարկիքին…

Այն ատեն երբ արտին ծայրն հասած, ճիգով մը դողդոջ,
Տըղմուտ արօրն հողին մէջ յանկարծ կասի, Մշակը խոնջ
Պիտի խորհի անկասկած յանո՜ւն վաղուան հունձքերուն
Թէ կարասի՛ մ'ոսկելից կառչեր է խոփը իսկոյն: