Հացին երգը

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԵՐՆՈՒՄ

Իրիկուան մէջ հովերն հեւուն
Երբ դուրս կ'ելլեն քարայրներէն՝
Մէկ ծայրէն միւսը կալերուն
Ա՛լ կամնըւած հունձքը կ'երնեն՝
Հըծծելով երգն Աշխատութեան.
–Երնէ՛, էրան, երնէ՛, էրան.
Յարդը քեզի, մեզի ցորեան:

Հարս ու աղջիկ, պարմանիներ,
(Ժըպտուն վարդեր մասուրի քով)
Իրենց ձեռքին հոսելիներ
Կը ճեղքեն թեղն, յոյսերու բով.
Ու կը պոռթկայ երգն յաղթական.
–Երնէ՛, էրան, երնէ՛, էրան.
Յարդը քեզի, մեզի ցորեան:

Ժիր շարքերուն մէջ ի՜նչ խուճապ
Ելլող իջնող բազուկներու…
Հեղեղներ են՝ որ հապշտապ
Վեր կը նետուին՝ սաթ տեղալու.
Ու կ'եռայ երգն ալետատան.
–Երնէ՛, էրան, երնէ՛, էրան.
Յարդը քեզի, մեզի ցորեան:

Հովեր կ'անցնին, խարտիշահեր,
Թողլով որ վա՛րը երկարին
Յարդգողի լոյս ճանապարհներ՝
Ուր սարեակներ կը թափառին՝
Սուլելով երգը ցընծութեան.
–Երնէ՛, էրան, երնէ՛, էրան.
Յարդը քեզի, մեզի ցորեան:

Ուսերէ վեր ի՜նչ փոթորիկ,
Ի՜նչ փաղփումներ մազերու մէջ…
Ցորենին հետ, հատիկ հատիկ,
Կը թափի ցօղն իրիկուան գէջ:
Ու կ'ըղձայ երգն երանութեան.
–Երնէ՛, էրան, երնէ՛, էրան.
Յարդը քեզի, մեզի ցորեան:

Ու երբ ոսկւով ծեփուին կալեր.
Հարսերն ոսկի քօղեր առնեն,
Եւ ցորեանի ձուլուին սարեր՝
Զոր գայ լուսնակն օրհնել վերէն՝
Պիտի նուաղի երգն աղուական.
–Երնէ՛, էրան, երնէ՛, էրան.
Յարդը քեզի, մեզի ցորեան: