Հացին երգը

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՀՈՒՆՁՔ ԿԸ ԺՈՂՎԵՄ…

Հունձք կը ժողվեմ մանգաղով,
Լուսնակը յարս է
Ակօս ակօս ման գալով,
Սիրածըս հարս է:

Գըլխեբաց եմ ու բոպիկ,
Անո՜ւշ են հովեր
Արտերուն մէջ թափառիկ,
Մազե՜րն են ծովեր:

Ցորեն, կակաչ, կարօտով,
Կաքաւը կու լայ
Կապեցի մէ՛կ նարօտով,
Ձեռքերն են հինայ:

Հասկերուն մէջ, վերեւէն,
Ասուպը անցաւ
Աստղեր միւռոն կը ծորեն,
Դէմքը լուսացաւ:

Քանի՜ խուրձեր շաղերով,
Վարդենին թաց է
Ես կապեցի խաղերով,
Ծոցիկը բաց է:

Արտըս խոզանով մընաց,
Կ'երթա՜յ լուսնակը
Դէզերով լեռ եմ շինած,
Սի՜րտս է կըրակը:

Մանգաղըս քարին եկաւ,
Յարըս յա՜ր ունի
Քարէն լորիկը թըռաւ,
Լե՜րդըս կ'արիւնի: