Հացին երգը

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՏԱՓԱՆ

Տափա՛ն տափնէ, կոշտերն հարթէ,
Թաղէ ցաներն հողին մէջ.
Ցորենն՝ ոսկի, սերմն յակինթ է՝
Երբ միանայ հողին գէջ:

Տափա՜ն, թեւերըդ տարածէ,
Գրկէ արտերը յուռթի.
Հունտն այսօրուան՝ վաղը հունձ է՝
Երբ գուղձին տակ կ'անհետի:

Տափա՛ն, ըմբոստ խութը փըշրէ,
Գոցէ վէրքերը խոփին.
Հերկն աննըւաճ ալիք մըն է՝
Զոր կ'անդորրես դուն հեշտին:

Տափա՛ն, տափնէ, կոշտերն հարթէ,
Փակէ բերանն ակօսին՝
Ուր ամէն մէկ ցորեն սաթ է.
Թող սարեակներ չը տանին:

Տափնեց տափանն, հարթեց կոշտեր,
Յըղկեց անդերը անհուն…
Այժմ հողին տակ կ'ուռին հունտեր՝
Ինչպէս ծիծերն ուլերուն: