Ծանոթագրություններ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԿՐԻՏԻԿԱ. ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԼԵԶՎՈՎ ԹԱՐԳՄԱՆՎԱԾ ԵՎ ՏՊՎԱԾ ՌՈԲԻՆԶՈՆԻ  ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ

(էջ 284)

Տպագրվել է՝ «Հյուսիսափայլ», 1858, 5, էջ 417–420, Մ. Նալբանդյանց ստորագրությամբ

Էջ 284, տ. 12–14. Մեք տեսած ու կարդացած էինք… մի այդպիսի գիրք պ. Բժշկյանի թարգմանությամբ Տե՛ս «Պատմութիւն Ռօպենսոնի Քռիւզօէ, Տէֆօէ անգլիացւոյ, թարգմանեաց Հ. Մինաս, Վ. Բժշկեան Տրապեզոնցի, ի Մխիթ. Ուխտէ», Վենե­տիկ, 1818

տ. 18–19. …դա շինած է երեխաների դաստիարակության համար Նալբանդյանը, հարկավ, լավ էր գիտակցում Դանիել Դեֆոյի գրքի խոր իմաստն ու նշանակու­թյունը քաղաքակրթված մարդու ձեռք բերած փորձի եւ իմացության տեսակետից, բայց  քանի որ իր խոսքն ուղղում էր նորահաս մանուկներին, գրում է, թե «դա շինած է երե­խաների դաստիարակության համար, ցույց տալով նեղությունները եւ տառապանքը հառաջացած անհնազանդութենից ծնողների կամքին»

Էջ 285, տ. 8–9. Պ. Գամառ-Քաթիպայի աշխատությունքը, տետրակներով տպած  մինչեւ այժմ խոսքը վերաբերում է «Գամառ-Քաթիպայի արձակ եւ չափաբերական  աշխատությունները» տետրակներին, որոնք լույս էին տեսնում Պետերբուրգում, 1855-57 թթ. ընթացքում: Ընդամենը հրատարակվեց 5 ժողովածու: Ինչպես հայտնի է, գրական  այդ ընկերության ոգին էր Ռափայել Պատկանյանը, որը եւ իրեն վերցրեց «Գամառ-Քաթիպա» գրական կեղծանունը

տ. 18. …Պ. Գամառ-Քաթիպայի ասածը՝ «գրել այնպես, ինչպես որ խոսում են Բերված աֆորիզմը՝ «Գրե՛ այնպես, ինչպես որ խոսում են եւ խոսե՛ այնպես, ինչպես որ  գրում են» պատկանում է ռուս գրող Կարամզինին: Պատկանյանը այն բնաբան դարձրեց  իր համար, զարդարելով «Գամառ-Քաթիպայի արձակ եւ չափաբերական աշխատությունների» I, IV եւ V տետրակների ճակատները

տ. 22. …նորա «Նոր այբբենարանը» Խոսքը Պատկանյանի հետեւյալ աշխատու­թյան մասին է. «Նոր այբբենարան հայկական, յորինեաց Ռ…», ՍՊբ., 1856: Դասագիրքը հորինված էր գրաբար լեզվով: