Ծանոթագրություններ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ԹԵ Ի՛ՆՉՊԵՍ Է ԵՐԿՐԱԳՈՒՆԴԻ ՆԵՐՔԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆԸ

(էջ 293)

Տպագրվել է՝ «Հյուսիսափայլ», 1858, 9, էջ 225–241, «Ն.......... » ստորագրությամբ:

Որ այս սկզբնատառի տակ թաքնված է Նալբանդյանը, այդ աներկբայելի է: Ն-ից հետո դրված կետերի թիվը ճիշտ այնքան է որքան Նալբանդյանց անվան տառերի թի­վը: Բայց դրանից է՛լ ավելի կարեւոր է հոդվածի լեզուն եւ ոճը

Պետք է ենթադրել, որ այս հոդվածը եւս փոխադրություն է՝ վերցված ժամանակի  օտարալեզու կամ ռուսական աղբյուրներից

Էջ 298, տ. 7. Օվիդիոսը պատմում է Հմմտ. Овидий Назон, Метаморфозы գլ. XV, տող 296–306

Էջ 302, տ. 34. Փառավոր գիսավոր աստղը երեւեցած է… պիտո է ստուգապես երեւի  1857 եւ 1860 թվականների մեջ Նալբանդյանի ժամանակ ենթադրվել է, որ 1264 եւ  1556 թթ. երեւացած գիսաստղը նույնն է. ինչպես ցույց տվեց Նոելը իր դիսերտացիայում  (Հաագա 1857), դա հավանական չէ: Ահա թե ինչու անհիմն էր այն սպասումը, որ այդ գիսաստղը կերեւա 1848, ապա եւ՝ 1857–60 թթ.: Եվ իրոք, 1857 թ. մինչեւ 1860 թ. երեւացած բոլոր 20 գիսաստղներից եւ ոչ մեկը չունի այնպիսի ուղեծիր, որը մոտ լիներ  1856 թ. գիսաստղի ուղեծրին

Էջ 303, տ. 29. …օրինակը շատ հեռի չէ, որպես Լիսաբոնը եւ ուրիշ քաղաքներ 1755 թվականին Լիսաբոնը կործանվել է աննախընթաց, ավերիչ մի երկրաշարժից