Ծանոթագրություններ

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

ՆԱՄԱԿ ԱՌ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՂԸ

(էջ 289)

Տպագրվել է՝ «Հյուսիսափայլ», 1858, 7, էջ 72–76, Սերովբե Խաչատուրյան Շահբեգ ստորագրությամբ

Էջ 289, տ. 2. …Րեդուտկալե Փոքր, ռազմական բնույթի նավահանգիստ Սեւ ծովի արեւելյան ափին, Խոփիի գետաբերանում, նախկին Քութաիսի նահանգում: Սուխումիի եւ  Փոթիի նավահանգիստների կառուցումից հետո կորցրեց իր նշանակությունը

տ. 13–15. …նորա մոտ տեսա «Արշալույս Արարատյան» լրագրի մի քանի թերթերը, որոնց ամսաթիվը եւ համարը մոռացել եմ Տե՛ս «Արշալույս Արարատյան», 1858 ապրիլի 18, 569

տ. 20–21. Եվս առավելի մեջ հիշելով միմիայն կաթողիկոսի անունը եւ եւս առաւելը հայ լուսավորչական եկեղեցում Ժամագրքում քարոզի պահին գործածվող դարձ­վածք է, որով լրացուցիչ հիշատակվում է աշխարհիկ կամ հոգեւոր որեւէ բարձրաստիճան  անձի անուն՝ համապատասխան հայցումով կամ ողորմությամբ

Էջ 290, տ. 13–14. …այդ լուրերը հրատարակվել են «Հայաստանի Մեղուի» 26 եւ 27 համարների մեջ Հմմտ. «Մեղու Հայաստանի», 1858, 26, 27

Էջ 291, տ. 36. …Քեապա Հավանորեն Մեքքայում գտնվող մահմեդականների  սրբազան տաճար Քաաբը, որտեղ եւ գտնվում է սրբազան Սեւ քարը

Էջ 292, տ. 18–19. «Յո՛ր կոչումն կոչեցար, ի նմին հաստատուն կացջիր» Հմմտ. Առ կորնթ. Առաջին, Է, 20

տ. 27, …գո՛նե այսուհետեւ պողոսանալով սրբեր յուր վերայից Ակնարկում է 

Պողոս Առաքյալին, որը մինչեւ քրիստոնեություն ընդունելը մոլեռանդ հալածող էր քրիս­տոնյաներին, իսկ դրանից հետո՝ այդ վարդապետության եռանդուն քարոզիչներից մեկը: